Obezite Merkezi
10 Şubat 2022

Obezite, vücutta meydana gelen anormal ya da aşırı yağ birikimi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın temel belirleyicileri arasında tüketilen ile harcanan kaloriler arasında bir dengesizliğin oluşması gelmektedir. Bir başka deyişle, yüksek enerjiye sahip yağlı yiyeceklerin tüketilmesi ve bununla beraber fiziksel aktivitenin düşük olması, hastalığının kökenini oluşturmaktadır.

Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum ,tüm dünyada obezite ile mücadele çalışmalarının başlamasına neden olmuştur.

DSÖ verilerine göre, fazla kiloluluk ve obezite Avrupa’daki yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, iskemik kalp hastalıklarının %35’inden ve hipertansiyonun %55’inden sorumludur ve her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır.

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı; Erkeklerde %20,5 , kadınlarda ise % 41,0 ,toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur.

Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Obezite, insülin direnci, tip2 diyabetes mellitus, hipertansiyon, koroner arter hastalıkları, kolesterol yüksekliği, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri) ,uyku apnesi, karaciğer yağlanması gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

Obezitenin ülke ekonomisine yıllık maliyeti 20 milyar TL olup maliyet sebepleri arasında fazla tüketim, iş ve çalışma engeli, hastalıklar, sağlık mali yükleri bulunmakta.

Trabzon SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Birimimiz, Numune Kampüsü içerisinde bulunan Fatih Sağlıklı Hayat Merkezinin (Eski Diş Hastanesi) 2. Katında hizmet vermektedir. Obezite birimimizde uzman hekim, hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapisten oluşan kadromuz koordineli olarak çalışmaktadır. Başvuran hastalara 6 modül uygulanmakta, takipler grup toplantısı şeklinde yapılmaktadır. Beden kitle endeksi 30’un üzerinde olan kişiler programa katılabilmektedir. Amacımız halkımızın obezitenin yarattığı sağlık problemlerine karşı korumak ve sağlığına kavuşturmaktır.

obezitemerkezi1.jpg

obezitemerkezi2.jpg