Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri
28 Ocak 2022

Hastanemiz tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanesi olması sebebiyle bütün sağlık kurulu raporlarını vermektedir. Sağlık Kurulu Numune Kampüs binasında hizmet vermektedir. Yerleşkesi zemin kat poliklinik bölümünde yer almaktadır. Hafta içi her gün Alo 182’ den randevu alarak randevu günü sabah müracaat edebilirsiniz. Hafta içi her gün heyet toplanmaktadır.

HASTANEMİZDE VERİLEN RAPORLAR VE İSTENEN BELGELER
1.TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPORLAR
• Yaş Tespiti / Cinsiyet Tespiti
• TC Vatandaşı
• İşe Giriş Raporu
• Yurt ve Okul Kayıt Raporu
• Polislik
• Usul ve Fenne Uygunluk Raporu
• Yurtdışı İşçi Olur
• Hacca Gidiş
• Evlat Edinme / Edinilme
• Huzur Evine Giriş / Darülacezeye Giriş
• Silahlı ve silahsız Özel Güvenlik
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışır / Çalışamaz Raporu
• Silah Ruhsatı

TAM TEŞEKKÜLLÜ RAPORLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
• 1 adet kimlik fotokopisi
• Başhekimliğe yazılan dilekçe
• Alo 182 randevu kaydı

2.ENGELLİ RAPORLARI
• Malulen Emeklilik
• ÖTV İndirim Raporu
• Vergi İndirimi Raporu
• Durum Bildirir Raporu
• Özel Tertibatlı Araç / Akülü Araç
• Engelli Kimlik Kartı
• H Sınıfı Ehliyet
• Evde Bakım Hizmeti
• Durum ve Derece Bildirir Raporları
• Engelli Kimlik Kartı Raporu
• Sosyal Bakım Haklarından Yararlanmak için Rapor
• ÇÖZGER Raporu (18 yaş altı hastalar)
• Fiziksel Rehabilitasyon Raporu (18 yaş altı hastalar)
• Engelli Kadrosunda İşe Girmek için Rapor
• Gelir Vergisi İndirimi için Rapor
• 2022 Sayılı Yasadan Faydalanmak için Rapor
• Engelli Raporuna İtiraz için Rapor

ENGELLİ RAPORLARI İÇİN İSTENEN BELGELER
• 182 randevu kaydı
• 1 adet kimlik fotokopisi • Varsa daha önce alınan rapor fotokopisi
• İlgili kurumdan sevk yazısı
NOT: Özellikle Engelli Raporları için mutlaka Alo 182’ den randevu alarak müracaat edilmelidir.

3.TEK HEKİM SAĞLIK RAPORLARI POLİKLİNİKLERCE DÜZENLENİR
• Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
• Sürücü Raporu
• Sporcu Raporu

TEK HEKİM SAĞLIK RAPORLARI İÇİN İSTENEN BELGELER
• Sürücü raporlarında sevk belgesi
• Durum Bildirir Tek Hekim Raporu için kişiye ait sağlık bilgi formu (Merkezimizden temin edilmektedir)
Not: İstirahat Raporları, İlaç Kullanım Raporları ve Tıbbi Malzeme Raporları ilgili polikliniklerce düzenlenmektedir.

4.İLAÇ KULLANIM RAPORLARI
Tek Hekim Raporu olarak ilgili polikliniklerce verilmektedir.

5.KAZA TAZMİNAT RAPORLARI
Terör ve Kazaya İlişkin Oran Belirtir Durum Raporu Tespitini Belirtir Rapor

KAZA TAZMİNAT RAPORLARI İÇİN İSTENEN BELGELER
• 1 adet kimlik fotokopisi
• Maliye ve Hazine Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu sigorta firmasının yazısı

6.ADLİ RAPORLAR
• Kati Rapor
• Vasi Tayini Raporu
• Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu
• Cezaevi Tutuklu Hükümlü Ceza Tehiri Raporu
• TCK 32. Maddesi Kapsamında Ceza Ehliyeti Raporu

ADLİ RAPORLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
• 2 adet kimlik fotokopisi
• Kurum yazısı ve 2 adet fotokopisi

KURUMLARCA İSTENEN RAPORLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
• 1 adet kimlik fotokopisi
• Daha önce alınan rapor var ise 1 adet fotokopisi
• İlgili kurumlardan sevk yazısı ve 1 adet fotokopisi

NOT: Fotoğraflar Sağlık Kurulu tarafından çekildiği için fotoğraf istenmemektedir.

Engel oranı belirtilen tüm raporlar Alo 182’den randevu ile işleme alınmaktadır. Randevu günü rapor alacak kişinin sabah, Numune Kampüsü Sağlık Kuruluna müracaat etmeleri gerekmektedir.