2022 Yılı Doğum İstatistikleri
22 Ağustos 2022

2022

Toplam Doğum Sayısı

Normal Doğum Sayısı

Sezaryen Doğum Sayısı

Primer Sezaryen Doğum Sayısı

Sezaryen Oranı

Primer   Sezaryen Oranı

Ocak

265

113

152

50

%57,4

% 18,9

Şubat

272

117

155

55

% 57,0

% 20,2

Mart

300

127

173

54

%57,7

% 18,0

Nisan

250

113

137

57

%54,8

%22,8

Mayıs

245

115

130

60

%53,1

%24,5

Haziran

300     

132    

168    

74    

%56,0    

%24,7     

Temmuz

299     

153     

146     

51     

%48,8     

%17,1     

Ağustos

     

     

     

     

     

     

Eylül

     

     

     

     

     

     

Ekim

     

     

     

     

     

     

Kasım

     

     

     

     

     

     

Aralık

     

     

     

     

     

     

TOPLAM