Kalite Politikası
22 Ağustos 2022

 Sağlık alanındaki deneyimlerimizden aldığımız güç ve sorumluluk ile güvenilir ve her zaman tercih edilen sağlık hizmetleri sunumunda mükemmel bir hastane olmak.
 Sağlık hizmetlerimizi; ulusal ve uluslararası standartlar ve mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirerek, kurumsal bir kimlikle, en iyi alt yapı, tıbbi donanım ve çağdaş teknolojiyi kullanan, tecrübeli ve güler yüzlü bir ekiple hasta ve çalışanlarımıza sunmak.
 Doğaya dost ve çevreci bir anlayış ile sağlık hizmeti kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
 Hasta, hasta yakını memnuniyeti ve hasta güvenliği uygulamalarını benimseyerek, etik kurallar çerçevesinde hasta haklarına saygılı, tıbbi etik ve deontolojiye uygun en iyi sağlık hizmetini sunarak yaşam kalitelerini arttırmak.
 Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak, maddi ve manevi haklarını gözetmek.
 Çalışan güvenliğini ön planda tutarak çalışanlarımıza güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak.
 Çalışanlarımızın, kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitim ve Ar-Ge hizmetleriyle desteklemek.