Anlaşmalı Kurumlar
20 Ocak 2022

>> EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri


>> EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri


>> EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri


>> EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri


>> EK - 8 de yer alan her türlü Tanı ve Tedavi Tetkikleri


>> Manyetik Rezonans ( MR )
>> Tomografi ( BT )
>> Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi ( PET CT )
>> Ultrasonografi ( USG )
>> Kemik Dansitometre
>> Patoloji
>> Momografi
>> Sintigrafi
>> Labaratuar Tetkikleri ve Hormon Tahlili


>> EK - 8 de yer alan Muayene Tetkikleri ve Konsültasyon Hizmetleri
>> Trombosit Süspansiyon
>> Taze Donmuş Plazma
>> Eritrosit
>> Tam Kan Ürünleri
>> MR
>> BT
>> EMG
>> Momografi
>> Sintigrafi
>> Renkli Doppler
>> Patoloji
>> Biyokimya
>> Parazitoloji
>> Genetik
>> İmmuroloji
>> Seroloji
>> Ultrasonografi
>> Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uygulamaları

>> Manyetik Rezonans ( MR )
>> Tomografi ( BT )
>> Boyun Ultrasonografi ( USG )
>> Skortal Ultrasonografi ( USG )
>> Tiroid Ultrasonografi ( USG )
>> Tüm Abdomen Ultrasonografi ( USG )
>> Üriner Sistem Ultrasonografi ( USG )
>> Abdomen Ultrasonografi ( USG )
>> Yüzeysel Doku Ultrasonografi ( USG )
>> Renkli Doppler Ultrasonografi ( USG )
>> Meme Bilateral Ultrasonografi ( USG )
>> Meme Unilateral Ultrasonografi ( USG )
>> Kemik Dansitometre Momografi ( Tek Meme )
>> Obstetrik Ultrasonografi ( USG )
>> Alt Batın Ultrasonografi ( USG )
>> Diğer Ultrasonografi ( USG )
>> Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi ( PET CT )
>> Sintigrafi
>> Mikrobiyoloji Tetkikleri
>> Patolojik Tetkikleri
>> Ekokardiyografi ( EKO )
>> Helibakteripylori ve Parat Hormonu Tetkikleri>> Akciğer Perfizyon Sintigrafisi
>> Myokard Perfüzyon Sintigrafisi
>> Üç Fazlı Bölgesel Kemik Sintigrafisi
>> Paratiroid Sintigrafisi
>> Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi
>> Tiroid Sintigrafisi
>> Gastroözofagial Reflü Çalışması
>> Hepatobiller Sintigrafi
>> Meckel Divertükülü Sintigrafi
>> Böbrek Sintigrafisi ( DTPA ile )
>> Böbrek Sintigrafisi ( MAG3 ile )
>> Renal Kortikal Sintigrafisi ( DMSA )


>> MR
>> BT
>> Mamografi
>> Endoskopi
>> Kolonoskopi
>> EKO
>> EEG
>> EMG
>> Tüm Vücut Sintigrafisi
>> Taş Kırma
>> Laboratuvar Tetkikleri
>> Patoloji
>> Kemik Dansitometre
>> Kan ve Kan Ürün Tetkikleri


>> Yemekhane Hizmetleri Protokolü
>> Patoloji>> Gaz Kromatografi Ortam Analizi ( Formaldehit, Benzen, Metanol, Stiren ) Ölçümleri>> Hemodiyaliz Protokolü