2019 Yılı Doğum İstatistikleri
26 Ocak 2022

2019

Toplam Doğum Sayısı

Normal Doğum Sayısı

Sezaryen Doğum Sayısı

Primer Sezaryen Doğum Sayısı

Sezaryen Oranı

Primer   Sezaryen Oranı

Ocak

325

154

171

75

%52,6

%23,07

Şubat

229

112

117

45

%51

%19,6

Mart

296

161

135

50

%46,6

%17,2

Nisan

296

131

142

52

%52,0

%19,0

Mayıs

364

187

177

64

%48,6

%17,6

Haziran

339

186

153

66

%38,3

%16,5

Temmuz

370

193

176

77

%47,5

%20,8

Ağustos

372

206

166

63

%44,6

%16,9

Eylül

336

189

146

62

%43,5

%18,5

Ekim

318

176

142

39

%44,7

%12,3

Kasım

295

171

124

49

%42,0

%16,6

Aralık

324

195

128

42

%39,5

%13,0

TOPLAM

3841

2061

1777

682

%46,3

%17,8