Kurumsal Amaçlarımız
14 Kasım 2023

 Sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve verimliliğini artırmak, hizmet kapasitesini genişletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 Sağlık hizmeti sunumundan duyulan hasta memnuniyetini üst düzeyde tutmak, sağlıklı, güvenli hastane ortamını oluşturmak ve hasta güvenliğini sağlamak.
 Hastanemiz çalışanlarının memnuniyetini üst düzeyde tutmak, sağlıklı, güvenli çalışma ortamını oluşturmak ve çalışan güvenliğini sağlamak.
 Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
 Gelir gider dengesini iyileştirmek, hastane işletmeciliğinde verimliliği yükseltmek.
 Bilgiye hızlı ve kolay ulaşmak, hastalara ait bilgilerin güvenliğini sağlamak, bilgi mahremiyetini korumak.
 Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olmak.