Kurumsal Değerlerimiz
14 Kasım 2023

 Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 Hasta/ yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
 Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
 Geribildirim ve özeleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.
 Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür.
 Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.
 Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.
 Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.
 Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.
 Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.