İdari Birimlerimiz
18 Ocak 2022

Arşiv Birimi

Ayniyat Birimi

Bilgi İşlem Birimi

Faturalandırma Birimi

İhtiyaç Tespit Komisyonu

İstatistik Birimi

Klinik Mühendislik Birimi

Morg - Mescid Hizmetleri

Muayene Kabul Birimi

Mutemetlik - Maaş İşleri

Öğrenci İşleri Birimi

Özlük - Yazı İşleri Birimi

Satın Alma Birimi

Tahakkuk Birimi

Teknik Birim