Numune Kampüsü
31 Mart 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek kampüsü konumunda olan Numune Kampüsü, İnönü Mah. Maraş Cad. Ortahisar / Trabzon adresinde hastalarımıza hizmet vermektedir.


Kadın Hastalıkları/Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalarına ait Acil Servis
Ameliyathane Ünitesi
Doğumhane Ünitesi
Yeni Doğan 2. ve 3. Basamak Yoğun Bakım ve Çocuk 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi,(Yeni Doğan 1. Basamak Y.B. açılacak)
Nükleer Tıp Ünitesi
Radyasyon Onkoloji Ünitesi
İyot Tedavi Ünitesi
Endoskopi Ünitesi
AMATEM Ünitesi
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Çocuk Psikiyatri Merkezi
EEG - EMG Üniteleri
ROP (Prematüre Retinopati Tanı ve Tedavisi) Ünitesi
Obezite Merkezi
Gebe Okulu
Anne Misafirhanesi
Hidroterapi Eşliğinde Travay (Suda Doğum) Ünitesi
Androloji Merkezi, (Açılacak)


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
AMATEM Servisi
Çocuk Cerrahi Servisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Radyasyon Onkoloji Servisi


Anestezi Polikliniği
Bevliye - Üroloji Polikliniği
Beyin Cerrahi Polikliniği
Cildiye Polikliniği
Çocuk Hastalıkları Polikliniği
Çocuk Cerrahisi Polikliniği
Çocuk Endokrinoloji Polikliniği
Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalığı Polikliniği
Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Polikliniği
Dahiliye Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Göz Polikliniği
KBB Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Ortopedi Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Polikliniği
Perinatoloji
Nükleer Tıp
Radyasyon Onkolojisi