TRSM
25 Ocak 2022

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ’NİN KURULUŞ AMACI
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM), hastanın şikayeti olduğunda hastaneye geldiği ve sonrasında tek başına bırakıldığı Hastane Temelli sistem yerine geliştirilen Toplum Temelli Ruh Sağlığı Projesi çerçevesinde kurulmuştur. TRSM’ler süre giden ruhsal bozukluk yaşayan şizofreni, şizoafektif bozukluk ve bipolar bozukluk tanısı almış hastaların yatışlı tedavi sonrasında iyilik hallerinin sürdürülmesinde tedaviye destek sağlamak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. Her merkez sorumlu olduğu bölgedeki çalışmalarla hastaların ve ailelerinin hastalık konusunda eğitilmeleri ve desteklenmeleri, psikiyatri klinikleriyle işbirliği içinde ayaktan takiplerinin yapılması ve idame tedavilerinin sürdürülmesi, psikoeğitim, iş ve uğraş terapisi gibi yöntemlerle rehabilitasyon amaçlı faaliyetlerin düzenlenmesine çalışmaktadır. Amaç hastanın toplum içindeki yaşama becerisinin artırılmasını sağlamaktır. Merkezimizde 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (yarı zamanlı), 1 uzman psikolog (yarı zamanlı), 1 sosyal hizmet uzmanı (yarı zamanlı), 1 ergoterapist, 3 hemşire, 3 öğretmen (yarı zamanlı, İlçe Halk Eğitim'den görevlendirme ile), 1 sekreter, 1 güvenlik görevlisi, 1 personel, 1 servis şöförü (hizmet alımı ile) görev yapmaktadır.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN İŞLEYİŞİ
Şizofreni, şizoafektif bozukluk ve bipolar bozukluk tanısı almış hastalar evlerinde ziyaret edilerek veya telefon ile ulaşılarak Merkeze davet edilir. Merkezde hasta ve aile ile yapılan psikiyatrik görüşme sonrasında uygun olduğu düşünülen hastalar için rapor çıkartılarak kaydı yapılır. Kaydı yapılan hasta rehabilitasyon programına dahil olur ve merkezdeki faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanmaya başlar.MERKEZDE YAPILAN FAALİYETLER
Merkezimizde rehabilitasyon amaçlı iş ve uğraşı terapileri, sosyal beceri eğitimleri, psikoeğitimler, kişiye göre bireysel ve/veya grup terapileri gibi çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİLERİ
Hastanın patolojisini azaltmak, sağlığını sürdürmek, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için seçilmiş işlerde fonksiyonları düzenlenerek güçlendirilir ve performansları artırılır. Ahşap boyama, resim, el işleri gibi çeşitli el sanatları çalışmaları yapılır. Tüm bunların yanında ilgili kurumlarla işbirliği içinde meslek edindirme kursları da açılmaktadır.

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
Hastaların günlük hayatta karşılaşabilecekleri sosyalleşme durumlarına ilişkin problemleri ortadan kaldırmak amacıyla sosyal beceri eğitimleri yapılır.

PSİKOEĞİTİM
Hastaların hastalıklarına ve tedavilerine ait anlayışlarını geliştirmek ve tedavilerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla güven kazandırıcı ve yaşam kalitesini artırıcı grup terapileri düzenlenir.

BİREYSEL/GRUP TERAPİLERİ
İhtiyaç durumlarına göre hastalık ve diğer alanlara ilişkin olarak özel düzenlenmiş seanslar bireysel veya grup olarak sürdürülür.

DİĞER TERAPİLER
Müzik terapi çalışmaları, mutfak atölyesi, bahçe düzenlemeleri, psikodrama çalışmaları ve film terapileri gibi farklı terapi modelleri de uygulanmaktadır.

DİĞER FAALİYETLER
Müze ziyaretleri, gezi ve piknik gibi sosyal faaliyetler ile merkez bünyesinde sportif faaliyetler de düzenlenmektedir.

TRSM’LERİN DİĞER FONKSİYONLARI
TRSM’ler hastayla yapılan faaliyetlerin yanı sıra ailelere ve topluma yönelik çalışmalarda da bulunur. Topluma yönelik çalışmaların en önemli ayağını damgalanmayı önlemeye yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri oluşturur. Bunlarla birlikte yapılan ziyaretlerde tespit edilen eksiklikleri gidermeye yönelik ilgili kurumlarla irtibat sağlanmasına da çalışılmaktadır.

Merkezimizde tedavi takibi, rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarının yanı sıra günlük gazete, televizyon, kütüphane, internet, bilgisayar, öğle yemeği, çay ve pasta ikramları gibi imkânlarda sunulmaktadır.