Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
26 Ocak 2022

Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon, infeksiyon kontrol programının temelini oluşturur. Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan alet ve malzemelerde çapraz infeksiyonu önleyecek işlemlerin yapılmasını sterilizasyon ünitesi sağlar.

Sterilizasyon basit bir işlem olarak kabul edilmemeli; tıbbi amaçlı kullanıma uygun malzeme sağlanması yani üretim süreci gibi değerlendirilmelidir. Sterilizasyon; aletlerin kullanım alanından transferi, ön temizlik ve dekontaminasyonu, hazırlık ve bakım alanına taşınması, sayımı-bakımı ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi, depolanması, kullanım anına kadar sterilliği korunarak saklanması basamaklarının tümünü içeren bir işlemler dizisidir.

Bu aşamaların her birinde tanımlanmış kurallara uyulması, her aşamada yapılanların denetlenmesi ve düzenli olarak kayıtların tutulması sterilizasyonun vazgeçilmez gerekleri arasındadır. Yapılan uygulamalarla ilgili yazılı prosedürlerin bulunması ve çalışan kişilerin eğitiminin sürekliliği vazgeçilmez bir koşuldur.

Prosedürler ve protokoller düzenli aralıklarla gözden geçirilerek denetlenmeli ve gerektiğinde düzenlenmelidir. Hastanemiz Sterilizasyon Üniteleri Kaşüstü Kampüsü ve Numune Kampüsü olarak hizmet vermektedir.

KAŞÜSTÜ KAMPÜSÜ 7/24 OLACAK ŞEKİLDE
1 sorumlu hekim
1 sorumlu hemşire
2 hemşire
9 personel
1 temizlik elemanı kadrosundan ibarettir.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 800 metrekarelik temiz alan, kirli alan ve steril alan toplamından oluşmaktadır.
3 adet çift kapılı otoklav cihazı
4 adet çift kapılı yıkayıcı dezenfektör
1 adet gaz plazma cihazı
1 adet ultrasonik cihaz ile hizmet vermektedir.

NUMUNE KAMPÜSÜ 08-20 VARDİYA ŞEKLİNDE
Kaşüstü Kampüsüne bağlı olarak 2 personel ve 1 hemşire ile rotasyonlu olarak hizmet vermeye çalışmaktadır.
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi 130 metrekarelik temiz alan, kirli alan ve steril alan toplamından oluşmaktadır.
2 adet çift kapılı otoklav cihazı
3 adet çift kapılı yıkayıcı dezenfektör
1 adet ultrasonik cihaz ile hizmet vermektedir.