İşitme Tanı Birimi (Odyoloji)
26 Ocak 2022

Hastanemiz Odyoloji biriminde 1 Odyolog ve 5 Odyometrist görev almaktadır. Odyometre , Akustik İmmitansmetri, Otoakustik Emisyon ve İşitsel Beyin Sapı (Klinik ABR) ve yeni doğan işitme testleri yapılabilmektedir.

Hastanemiz Numune Yerleşkesinde yeni doğan bebeklerimize işitme tarama testleri uygulanmaktadır. Yeni doğan işitme tarama testinden geçemeyen bebeklerimizin işitme düzeyleri ileri tetkik testleri ile belirlenebilmektedir. İşitme kayıplı bebeklerimiz düzenli takip edilerek okul çağına kadar akranları seviyesine getirmek hedeflerimizdendir. Hastanemizde işitme cihazlarından fayda görmeyen, çok-ileri derecedeki işitme kayıplı hastalara uygulanan Koklear İmplant (Biyonik Kulak) ameliyatı yapılmakta ve Odyoloji Biriminde bu hastalarımızın tanısı ve tedavi sonrası değerlendirmeleri de yapılmaktadır.

Kaşüstü ve Numune yerleşkelerimizin her ikisinde de işitme tanı testleri yapılabilmekte, Kaşüstü yerleşkesinde ek olarak İşitsel Beyin Sapı (Klinik ABR) testi yapılmaktadır.