Laboratuvarlar
26 Ocak 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı hastanemiz servis ve polikliniklerinde muayene ve tedavi olan hastalar için rutin ve acil laboratuarları ile hizmet sunmaktadır. Numune kampüsü ve Kaşüstü kampüsü Merkez Laboratuvarları olarak günde yaklaşık 15000 biyokimyasal ve 2500 mikrobiyolojik test çalışılmaktadır. Tüm laboratuvar çalışanlarımız, bilimsel veriler eşliğinde, uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve kaliteli hizmet verebilmeyi hedef edinmiştir. Testlerin çalışmasına günlük iç kalite kontroller ile başlanmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarımız yurtiçi ve yurtdışı dış kalite (RIQAS, NEQAS, ESFEQA, CAP) kontrol programlarına üyedir. Tüm cihazlarımız son model teknolojik donanıma sahip olup bakımı günlük, haftalık ve aylık olarak laboratuvar çalışanları ve firmanın yetkili teknik elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Her iki kampus için laboratuarlarımızda 6 Biyokimya uzmanı, 4 Mikrobiyoloji Uzmanı, 4 Biyolog, 1 Kimyager, 57 laboratuar teknisyeni, 4 yardımcı hizmetli, 5 firma elemanı ve 2 sekreter hizmet vermektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarının en yoğun çalışmalarından olan bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleri uluslararası standartlarına göre yapılmakta ve manuel yöntemlerin yanı sıra otomatize sistemler de kullanılmaktadır. Antimikrobiyal ilaçların doğru kullanımını sağlamak, direnç oluşumu ve yayılımını önlemek amacıyla, antibiyotik duyarlılık testlerinin yorumlanması ve kısıtlanmasında EUCAST kriterleri uygulanmaktadır.

Laboratuarlarımızda; Biyokimya, Hormon, Tümör markırları, Spesifik hormon testleri, Hba1c, Tam İdrar Tetkiki, Kan gazı, Koagulasyon, Hemogram, Sedimentasyon, Kültür, Seroloji , Parazitoloji, ELİSA,Oto antikorlar, Moleküler Testler,Toksikoloji testleri, İlaç düzeyleri, 1. ve 2. Trimester tarama testleri yapılmaktadır. Merkez laboratuvarımız ilçe devlet hastanelerine de dış laboratuar hizmeti vermektedir. Özellikli testler dışındaki tüm tetkikler günlük olarak sonuçlanmaktadır. Üremesi olan kültür sonuçları 3 gün içinde, özellikli testlerimiz olan moleküler ve dış tetkik sonuçları 15-20 gün içinde sonuçlanmaktadır. Laboratuvarlarımıza gelen örnekler çalışılıp, ilgili laboratuvar uzmanlarımız tarafından onaylandıktan sonra, tetkik sonuçları tüm servis ve poliklinik hekimlerinin bilgisayarlarından görüntülenebilmektedir. Ayrıca, hastalarımız tetkik sonuçlarına hastanemiz web adresi üzerinden de ulaşabilmektedirler.