Kan Transfüzyon Merkezi
26 Ocak 2022

Merkezimiz, Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Numune Kampüsü ve Kaşüstü Kampüsü Kan Transfüzyon Merkezlerinde sunulan bilimsel, teknik ve idari Tüm çalışmalar, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi standartları doğrultusunda yürütülmektedir.

Kan grubu, yenidoğan kan grubu, cross match, direkt coombs gibi rutin testlerin haricinde antikor tarama,titrasyon , zayıf ve variant D, A1 – H Lectin, izohemaglutinin, Rh subgrup testleri uluslararası altın standart yöntem olarak kabul görmüş “Jel Santrifügasyon Yöntemi” ile çalışılmaktadır.

Kan grubu ve crossmatch testlerinde Test sonuçlarındaki uyumsuzluk durumlarında transfüzyon uygulamaları konusunda açıklayıcı bilgilerle danışmanlık verilmektedir. Kaşüstü Kampüsünde Tam otomatik,Numune Kampüsünde manuel sistemde çalışılan immünohematolojik testlerin sonuçları, cihazlardan görüntülü ve otomatik olarak tüm hastanede ortak olan otomasyon programına aktarılmaktadır. Bu program sayesinde hastaya ait eski test ve transfüzyon bilgileri izlenebilmektedir. İmmünohematolojik testler için uygulanan iç kalite kontrollerine ek olarak 3 aylık aralarla UK-NEQAS dış kalite kontrol programlarına dahil olunmuştur.

Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi nde tedavi edilmekte olan hastaların kan ve kan ürünleri gereksinimi ilgili yasa gereği Kızılay Bölge Kan Merkezleri’nden temin edilmektedir. Bölge Kan Merkezleri’nden kan ürünü temin edilemeyen durumlarda tam kan, eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, kriyopresipitat gibi tüm kan bileşenleri uygun bağışçılardan alınarak hazırlanmaktadır.Özellikli hasta grupları için (intrauterin, immünsüpresif, pediatrik yaş grubu, vb) yıkama, filtrasyon, ışınlama, hacim azaltma, ürün birleştirme işlemleri endikasyon doğrultusunda yapılarak uygulamalar konusunda gerektiğinde konsültasyon hizmeti verilmektedir. Kan bileşenleri hastane içi ya da hastaneler arasında kontrollü saklama koşullarında saklanmakta, bağışçıdan hastaya ulaşınca kadar tüm süreç kayıt altına tutularak izlenmektedir.

Dr. Ayla YAVUZ
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi