Eczane Birimi
26 Ocak 2022

Birimimiz Erişkin, Çocuk, Kadın Doğum ve Onkoloji Hastalarına 2 kampüs olarak hizmet vermekte olup; temelde Merkez Eczane ve ek Numune Kampüsü Eczanesinden oluşmaktadır. Bünyemizde 10 Eczacı, 1 Lab teknikeri, 8 Sağlık Memuru, 4 Memur, 6 Kadrolu İşçi, toplam 29 personel görev yapmaktadır. Medikal depo bünyesinde hizmet veren; İlaç deposu, Serum deposu, Basit Sarf deposu, Özellikli Sarf deposu, Hastabaşı Ortez Protez depo, Laboratuar depo, Cerrahi Alet deposu, Majistral deponun kontrolü bünyemizden sağlanmaktadır. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi Antidot Merkezi ve Hepatit C ilaçlarının sağlandığı merkez eczane konumundadır. Eczane Birimimiz, hastanelerimizde yatarak tedavi görmekte olan hastalara 7/24 hizmet vermektedir. Hekimlere ve diğer sağlık personeline ilaç konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ilaç yönetim sisteminin her basamağında aktif görev almak ve organizasyonu sağlamak, ilaçlarla ilgili protokoller hazırlamak eczacılarımızın sorumluluğundadır. İlaçların, sarfların, laboratuar malzemelerinin uygun koşullarda temini, stoklanması, sisteme girilmesi, gerektiğinde imhası eczanemiz tarafından sağlanmaktadır. Kemoterapi Ünitesi ilaç deposunda 1 eczacı görev yapmaktadır. Numune kampüsünde eczacı sorumluluğunda TPN (Total Paranteral Nutrisyon) solüsyonlarının temiz oda şartlarında compounder cihazları ile dolumlarının yapıldığı bir yenidoğan ve çocuk TPN Hazırlama ünitesi bulunmaktadır. Eczacılarımız ilaç ihale komisyonu, nütrisyon komitesi, enfeksiyon kontrol komitesi, stok yönetim sistemi gibi bir çok komitede görev almaktadır.

Eczane olarak bizler, hastanelerimizde yatarak tedavi görmekte olan tüm hastaların tedavi süreçlerine olumlu yönde katkı sağlamayı ve eczacılık mesleğinin gereğini en iyi şekilde yerine getirmeyi; doğru zamanda, doğru ilacın, doğru hastaya ulaştırılması ve hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verilmesi amaçlamaktayız.