Radyasyon Onkolojisi
25 Ocak 2022

ONKOLOJİ
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Onkoloji Merkezimiz, Trabzon ve çevresine, ayrıca komşu ülkeler (Gürcistan, Azerbaycan vb.) den gelen kanser hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Onkoloji; kanserin teşhisi, önlenmesi ve tedavisi alanında yapılan bir tıbbi çalışmadır. Onkoloji genellikle radyoterapi, cerrahi ve kemoterapi olmak üzere üç tür tedaviden oluşur.

RADYASYON ONKOLOJİSİ
Radyoterapi (ışın tedavisi), tümör dokularının tedavi edilmesi için radyasyonun (elektron parçacıkları veya yüksek enerjili x ışınları) kullanılması anlamına gelmektedir. Radyoterapinin amacı ise sağlıklı normal dokulara mümkün olduğunca az zarar vererek tümörlü dokuları yok etmektir. Bu amaca yönelik olarak radyasyon, özel radyoterapi cihazlarında verilmektedir. Son yıllarda teknolojinin de ilerlemesiyle geliştirilmiş radyoterapi cihazlarında tümörlü dokular hedef alınırken sağlıklı normal dokular çok daha iyi korunmaktadır. Kliniğimizde kullanılan lineer hızlandırıcılar ile üç boyutlu konformal radyoterapi (3-D KRT) ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) (Intensity Modulated Radiation Therapy-IMRT) tedavi teknikleri kullanılarak hastalarımız tedavi edilmektedir. Ayrıca görüntü klavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi (IG-IMRT) yapılmaktadır. Kliniğimizdeki bu olanaklar sayesinde hastalarımız son teknoloji cihazların nimetlerinden faydalanarak en az yan etkiyle tedavi edilmektedir.

KLİNİĞİMİZDE BULUNAN CİHAZLARIMIZ
TomoTerapi HI-ART
Elektra Synergy Platform Lineer Hızlandırıcı

TOMOTERAPİ
TomoTerapi teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geliştirilmiş en önemli radyoterapi cihazlarından biridir. TomoTerapi yeni bir konsept ile geliştirilmiştir;
Helikal bir şekilde tedavi etmektedir.
Görüntü kılavuzluğunda yoğunluk ayarlı radyoterapi yapmaktadır (IG-IMRT).

TOMOTERAPİNİN AVANTAJLARI
Hedef Tedavi: Tedavi öncesi çekilen MVBT sayesinde tümörün yeri tam olarak belirlenir. Böylece hedefteki tümöre daha yüksek doz verilirken etrafındaki normal dokularda maksimum korunur.

Daha Az Yan Etki: Normal dokular daha iyi korunduğundan klasik radyoterapi cihazlarına göre yan etkiler çok daha az görülür.

İkincil Işınlama: Daha önceden yüksek doz almış bölgelerde medulla spinalis, böbrekler, beyin sapı, kalp vb. gibi hayati organlara yakın tekrar görünen tümörlerde güvenilir bir radyoterapi imkanı sağlar.

Zaman Kazanma: Birden fazla olguyu aynı anda ışınlama olanağı sunar. Böylece zamandan kazanç elde edilmiş olunur.

ELEKTA SYNERGY PLATFORM LİNEER HIZLANDIRICI
Radyoterapide, ‘lineer hızlandırıcı’ olarak adlandırılan tedavi cihazları neredeyse son 50 yıldır kullanılıyor. Bu cihazların temel mekanizması şöyle çalışıyor. Elektronlar hızlandırılarak, hastanın ihtiyacına göre farklı enerjilerde elde edilen ışınlar, tümörün bulunduğu yere uygulanıyor. Bu ışınların ortak özelliği; yüksek enerjili olması, vücuda hızla girmesi ve tüm vücuda uygulanabilmesidir.

Kliniğimizde bulunan Elekta Synergy Platform Lineer Hızlandırıcı iyi donanımlı bir radyoterapi cihazıdır. Genellikle üç boyutlu konformal radyoterapi uygulamak için kullanılır. Ayrıca step and shoot YART ve elekron ışını tedavi opsiyonları da bulunmaktadır. Tümör geometrisini daha iyi şekillendirebilmek için 80 adet çok yapraklı kolimatöre (MLC) sahiptir. 6 ve 18 MV foton tedavi enerji opsiyonları ile 4, 6, 10, 12, 15 ve 18 MeV elektron tedavi enerji opsiyonları mevcuttur. Sistem, hastanın tümör pozisyonunu kontrol etmek için bir elektronik portal görüntüleme sistemine (EPID) sahiptir. Sistem ayrıca, daha konformal tedaviler verebilmek için 4 yönde hareket eden karbon fiber masa, gantri ve kolimatör rotasyonlarına sahiptir.