Palyatif Servisi
25 Ocak 2022

“Yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden sorunlar yaşayan hasta ve ailelerin fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerini erken tanımlama, değerlendirme, tedavi ederek acı çekmelerini azaltma yada önleme ve böylece yaşam kalitelerini artırma amacı olan bir yaklaşım’ olarak tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Hayatı tehtit eden hastalıklarda, hastalığın erken aşamasından itibaren yaşam süresini uzatmaya yönelik diğer tedavilerle birlikte uygulanabilinen yaklaşımlardır.(WHO)
Her bireyin saygın bir şekilde tedavi olma ve ölüm hakkı vardır. Ağrı (acı), fiziksel, emosyonel manevi ve sosyal sıkıntıların giderilmesi insani bir hakkıdır.
Palyatif bakım Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar
‘Yaşam’ı desteklerken ‘Ölüm’ü normal bir süreç olarak ele alır. Ölümü erteleme veya hızlandırma amacı taşımaz
Hasta bakımına ‘psikolojik ve manevi hasta bakımı’ yönlerini de entegre eder
Hastalara, ‘ölüm’ e kadar olabildiğince ‘aktif’ yaşamaları için yardımcı olacak destek sistemi sunar.
Palyatif Bakım Hastaya Ne Sağlar?
Hastaya günlük hayatına devam edebilmesi için gücünü toplamada ve iç huzuru sağlamada yardım eder.
Medikal tedavileri tolere etmede yardımcı olur
Hastanın, bakım alternatiflerini daha iyi anlamasına yardımcı olur
Palyatif Bakım Hastanın Ailesine Ne Sağlar?
Ailelere bakım alternatiflerini daha iyi anlamasına yardımcı olur
Hastanın günlük hayatını iyileştirir, böylelikle yakınlarının endişelerini azaltır
Palyatif bakım hangi hasta gruplarına hizmet eder?
Yoğun bakım hastaları (eğitim-tedavi tamamlama-sosyal vb.)
Onkoloji hastaları (klinik ve laboratuvar olarak kötüleşen ve semptomları artan)
İleri evre kalp yetmezliği
İleri evre KOAH
Son dönem böbrek-karaciğer yetmezliği
İlerleyici nörolojik hastalıklar (Alzheimer-demans…)
Kronik nörolojik hastalığı (Hipoksik iskemik ensefalopati, İnme, Parkinson hastalığı, Amiyotrofik lateral skleroz ,Multipl Skleroz…)

MALNUTRİSYONLU HASTALAR
Hastanemizde 19,02, 2015 tarihinden itibaren 30 yataklı palyatif bakım ünitesi halkımıza hizmet vermektedir. Palyatif bakım servislerimizde %98 doluluk oranları ile yıllık ortalama 500 hastaya tedavi ve bakım hizmeti sunulmaktadır.
Palyatif bakım Ekibimizde doktor, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, yaşlı bakım teknikeri, sosyal hizmet uzmanı yer almakta olup ekibimiz Hasta ve ailesini bir bütün olarak değerlendirir.
Multidisipliner ekip anlayışı & bütüncül yaklaşım ile her türlü önlemi alarak 7-24 hizmet verir.

PALYATİF BAKIM EKİBİMİZ NELER YAPIYOR?
Muayene ,Tetkik, Tedavi, Bakım & Eğitim, Beslenme desteği, Ağrı yönetimi, Rehabilitasyon Hizmetleri verilmektedir.
Psikososyal destek, Epikriz düzenleme, İlaç , tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin sağlık raporlarını düzenler.
Hasta yakınına veya bakıcısına aşağıdaki eğitimleri verir.
Hasta yatağı, hasta yatak başı paneli ve O2 paneli kullanımı ve temizliği
El ve yüzey dezenfektanı kullanımı
Hijyen
Trakeostomi bakımı
Peg , NG kullanımı
Hastanın aspire edilmesi ve bu işlemin ne kadar sıklıkla yapılması
Kişisel bakımını nasıl yapması gerektiği (ağız, göz, perine, genital bölge temizliği ve kulak burun temizliği)
İdrar sondası temizliği ve idrar torbasının değişimi
Hastaya pozisyon verme (2 saatte bir)
Kateter bakımı ve pansumanın nasıl yapılacağı
Yatak yarası bakımı
Ev tipi ventilatör kullanımı
Beslenme pompasının nasıl kullanılacağı, beslenme esnasında hastanın pozisyonunun nasıl olacağı şeklinde eğitimler verilir.