Tıbbi Genetik Laboratuvarı
25 Ocak 2022

T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü S.B.Ü. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon il ve ilçelerinin yanı sıra Artvin, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Ordu ve diğer yakın şehirlerdeki hastalarımıza modern alt yapı ve güçlü sağlık kadrosuyla hemen hemen tüm branşlarda hizmet vermektedir.

Tıbbi Genetik Polikliniğimizde; Samsun ve Erzurum illerinin yanı sıra bölgemizde sadece Trabzon’da KTÜ Farabi Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Polikliniği uyumlu olarak bölge insanına bu alanda üst düzey hizmet vermektedir.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Polikliniği’nde başlıca;
• Tekrarlayan düşük veya ölü doğum öyküsü bulunan vakalarda (Kromozom incelenmesi ve pıhtılaşma testleri incelenmeleri),
• Akdeniz Ateşi (FMF) gibi özellikli hastalıklarda,
• Pıhtılaşma yatkınlığı durumlarında,
• Erkek İnfertilitesinde (Kromozom incelenmesi ve Y–Mikro Delesyonu incelenmesi),
• Kadın İnfertilitesinde (Kromozom incelenmesi ve pıhtılaşma testleri incelenmeleri),
• Romatizmal hastalıklarda (HLA-B27 incelemesi),
• Spesifik hematolojik hastalıklarda (JAK-2 incelemesi),ilgili genetik testler yapılmakta olup,

Anomalisi bulunan (dismorfik görünümlü) hastaların muayeneleri,
• Ve bu durumların dışındaki bütün genetik hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Genetik Polikliniği, genetik hastalıklara sahip, genetik hastalığa yakalanma ya da genetik hastalıklı çocuk sahibi olma riski taşıyan bireylere/çiftlere hizmet vermektedir ve hemen her disiplindeki uzmanlık alanları ile sıkı bir işbirliği içinde bulunur.

Genetik alanındaki artan bilgiye teknolojik ilerlemenin de hızla eşlik ettiği günümüz şartlarında bu hizmet çoğu hastalıkta klinik ve laboratuvar tanı testleri ile bir bütün olarak sunulmaktadır. Böylelikle, hastalığın seyri ve tedavisi en uygun şekilde planlanabilmektedir.

Tıbbi Genetik, sadece başvuran kişiye değil, bu kişi ile kan bağı olan tüm aile fertlerine odaklanır. Polikliniğimiz, aile üyelerinin taşıdığı riskleri belirleyebilmekte ve sonraki kuşaklarda ailedeki hastalığın daha az görülmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Genetik danışmanlık; kalıtsal bir hastalığı olan veya kalıtsal hastalık/taşıyıcılık riski bulunan kişilere hastalıkla ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi sürecidir. Verilen bilgiler tanıda kullanılacak testler, hastalık seyri, tekrarlama riski, hastalık yükü ve varsa tedavisini içerir. Bu süreç sadece bilgi verici özellikte olup hastayı yönlendirici değildir. Bu nedenle hastalıklarla ilgili sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşabilmek için mutlaka Tıbbi Genetik Uzmanı’ndan genetik danışmanlık alınması önerilmektedir.

Tıbbi genetik polikliniğine başvuran hastalar diğer bölümlerle işbirliği içinde takip edilmektedir. Tıbbi Genetik Uzmanı’nın bir hastalığın tanısını koyarken her zaman genetik test yapması gerekmez. Bu durumda Tıbbi Genetik Uzmanı klinik muayene aracılığı ile tanıyı koyar ve soyağacı bilgilerinin de yardımı ile aileye risklerden bahseder.

Özetle bölümümüzde; hasta değerlendirme, tanı ve tedavisine yön verme, genetik danışmanlık ve bünyemizde bulunan laboratuvarımızla da genetik tetkiklerin değerlendirme işlemleri yapılmaktadır.