Hizmetlerimiz

Diğer Birimler

Ar-Ge Birimi
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Hasta Hakları Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Kontrol Yönetim Birimi
Sağlık Kurulu
Sigara Bırakma Birimi
Sivil Savunma ve Güvenlik Birimi
Sosyal Hizmetleri Birimi
Teşhisle İlgili Gruplar - TİG (Klinik Kodlama)

24 Temmuz 2023