T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Obezite Merkezi

Güncelleme Tarihi: 15/11/2018

 obez-manset.jpg
 

Obezite, vücutta meydana gelen anormal ya da aşırı yağ birikimi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın temel belirleyicileri arasında tüketilen ile harcanan kaloriler arasında bir dengesizliğin oluşması gelmektedir. Bir başka deyişle, yüksek enerjiye sahip yağlı yiyeceklerin tüketilmesi ve bununla beraber fiziksel aktivitenin düşük olması, hastalığının kökenini oluşturmaktadır

Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermektedir. Bu durum ,tüm dünyada obezite ile mücadele çalışmalarının başlamasına neden olmuştur.

DSÖ verilerine göre, fazla kiloluluk ve obezite Avrupa’daki yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, iskemik kalp hastalıklarının %35’inden ve hipertansiyonun %55’inden sorumludur ve her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır.

Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır.Bakanlığımızca yapılan “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı; Erkeklerde %20,5 , kadınlarda ise % 41,0 ,toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur.

Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır. Obezite, insülin direnci, tip2 diyabetes mellitus, hipertansiyon,  koroner arter hastalıkları, kolesterol yüksekliği, safra kesesi hastalıkları, bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri) ,uyku apnesi, karaciğer yağlanması gibi hastalıklara  neden olabilmektedir.

 Obezitenin ülke ekonomisine yıllık maliyeti 20 milyar TL olup maliyet sebepleri arasında fazla tüketim, iş ve çalışma engeli, hastalıklar, sağlık mali yükleri bulunmakta.

Trabzon S.B.Ü.KEAH Obezite polikliniğimize başvuran hastalara 6 modül uygulanacak. Merkezimizde kayıt ve görüşme odaları, halka ilişkiler uzmanı, sağlık görevlileri, diyetisyen, psikolog, eğitim odası bulunacak. Beden kitle endeksi (BKE) 30 ve üzeri herkes programa katılabilecek.  Hastalardan gruplar oluşturularak , onlara grup eğitimleri verilecek, gruplar kendi aralarında yarış yapacak, en fazla kilo veren gruplara ödüllerimiz olacak. Amacımız Trabzon Halkını sağlığına kavuşturmak.