T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

TRSM

Güncelleme Tarihi: 19/09/2018

 
 
 Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nin Kuruluş Amacı
 
 Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM), hastanın şikayeti olduğunda hastaneye geldiği ve sonrasında tek başına bırakıldığı Hastane Temelli sistem yerine geliştirilen Toplum Temelli Ruh Sağlığı Projesi çerçevesinde kurulmuştur. TRSM’ler süre giden ruhsal bozukluk yaşayan şizofreni, şizoafektif bozukluk ve bipolar bozukluk tanısı almış hastaların yatışlı tedavi sonrasında iyilik hallerinin sürdürülmesinde tedaviye destek sağlamak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. Her merkez sorumlu olduğu bölgedeki çalışmalarla hastaların ve ailelerinin hastalık konusunda eğitilmeleri ve desteklenmeleri, psikiyatri klinikleriyle işbirliği içinde ayaktan takiplerinin yapılması ve idame tedavilerinin sürdürülmesi,  psikoeğitim, iş ve uğraş terapisi gibi yöntemlerle rehabilitasyon amaçlı faaliyetlerin düzenlenmesine çalışmaktadır. Amaç hastanın toplum içindeki yaşama becerisinin artırılmasını sağlamaktır. Merkezimizde 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı (yarı zamanlı), 1 uzman psikolog (yarı zamanlı), 1 sosyal hizmet uzmanı (yarı zamanlı), 1 ergoterapist, 3 hemşire, 3 öğretmen (yarı zamanlı, İlçe Halk Eğitim'den görevlendirme ile), 1 sekreter, 1 güvenlik görevlisi, 1 personel, 1 servis şöförü (hizmet alımı ile) görev yapmaktadır. 
 
 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin İşleyişi      
 
 Şizofreni, şizoafektif bozukluk ve bipolar bozukluk tanısı almış hastalar evlerinde ziyaret edilerek veya telefon ile ulaşılarak Merkeze davet edilir. Merkezde hasta ve aile ile yapılan psikiyatrik görüşme sonrasında uygun olduğu düşünülen hastalar için rapor çıkartılarak kaydı yapılır. Kaydı yapılan hasta rehabilitasyon programına dahil olur ve merkezdeki faaliyetlerden ücretsiz olarak yararlanmaya başlar.
 
 
 
Merkezde Yapılan Faaliyetler

Merkezimizde rehabilitasyon amaçlı iş ve uğraşı terapileri, sosyal beceri eğitimleri, psikoeğitimler, kişiye göre bireysel ve/veya grup terapileri gibi çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

İş ve Uğraşı Terapileri:

Hastanın patolojisini azaltmak, sağlığını sürdürmek, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için seçilmiş işlerde fonksiyonları düzenlenerek güçlendirilir ve performansları artırılır. Ahşap boyama, resim, el işleri gibi çeşitli el sanatları çalışmaları yapılır. Tüm bunların yanında ilgili kurumlarla işbirliği içinde meslek edindirme kursları da açılmaktadır.

Sosyal Beceri Eğitimi: 

Hastaların günlük hayatta karşılaşabilecekleri sosyalleşme durumlarına ilişkin problemleri ortadan kaldırmak amacıyla sosyal beceri eğitimleri yapılır.

Psikoeğitim: 

Hastaların hastalıklarına ve tedavilerine ait anlayışlarını geliştirmek ve tedavilerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla güven kazandırıcı ve yaşam kalitesini artırıcı grup terapileri düzenlenir.

Bireysel/Grup Terapileri:

İhtiyaç durumlarına göre hastalık ve diğer alanlara ilişkin olarak özel düzenlenmiş seanslar bireysel veya grup olarak sürdürülür.

Diğer Terapiler:

Müzik terapi çalışmaları, mutfak atölyesi, bahçe düzenlemeleri, psikodrama çalışmaları vefilm terapileri gibi farklı terapi modelleri de uygulanmaktadır.

Diğer Faaliyetler: Müze ziyaretleri, gezi ve piknik gibi sosyal faaliyetler ile merkez bünyesinde sportif faaliyetler de düzenlenmektedir. 

TRSM’lerin Diğer Fonksiyonları:

TRSM’ler hastayla yapılan faaliyetlerin yanı sıra ailelere ve topluma yönelik çalışmalarda da bulunur. Topluma yönelik çalışmaların en önemli ayağını damgalanmayı önlemeye yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri oluşturur. Bunlarla birlikte yapılan ziyaretlerde tespit edilen eksiklikleri gidermeye yönelik ilgili kurumlarla irtibat sağlanmasına da çalışılmaktadır.

Merkezimizde tedavi takibi, rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarının yanı sıra günlük gazete, televizyon, kütüphane, internet, bilgisayar, öğle yemeği, çay ve pasta ikramları gibi imkânlarda sunulmaktadır.