Sağlık Kurulu
26 Ocak 2022

Hastanemizde haftanın her günü Sağlık Kurulu hizmeti verilmektedir. Sağlık Kurulu için başvuru birimlerimiz Kaşüstü ve Numune kampüsümüzde bulunmakta olup, toplantıları her gün Numune Kampüsünde yapılmaktadır. Başvuru amaçlarına göre kayıt işlemleri tamamlandıktan sonrakişiler muayene işlemleri için polikliniklere yönlendirilir. Muayeneleri işlemleri sonrası kişiler evrakları kontrolden geçirilerek karara bağlanmak üzere heyet toplantısına alınır. Erişkin hastaların bizzat katıldığı(çocuk hastalar gerektiği takdirde heyete davet edilir) heyet muayenesi sonrasında düzenlenen rapor, imza ve onay aşamalarının tamamlanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde rapor sahibine teslim edilir. Kurumlardan resmi yazı ile istenen raporlar ise yine resmi yazı ile kuruma gönderilir. Vatandaşlarımız kayıp, çalıntı vs. sebeplerle rapor örneklerini almak istedikleri takdirde dilekçe ile başhekimlik makamına müracaat etmeleri gerekmektedir.

MÜRACAATLAR İÇİN
Kimlik ve Kimlik Fotokopisi gerekmektedir. Fotoğraf hastanemizde başvuru esnasında çekilmektedir. Hastanın hastalıkları ile ilgili hastane çıkış notu (epikriz), ameliyat notu, BT, MR gibi görünteleme raporları, ilaç raporları gibi evraklarının asılları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

HASTANEMİZDE VERİLEN RAPOR ÇEŞİTLERİ
>>Erişkinler İçin Engelli Sağlık Kurulu Raporu
>>Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu (İlgili kurumlardan sevkle başvurulması halinde düzenlenir)
>>193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, engellilik indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlar. (İlgili kurumlardan sevkle başvurulması halinde düzenlenir)
>>Maluliyet tespiti, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı, erken yaşlanma hali, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük derecelerini belirlemeye esas maluliyet raporları (İlgili kurumlardan sevkle başvurulması halinde düzenlenir)
>>Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Kapsamında istenilen Raporlar
>>TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında istenilen raporlar
>>Sağlık Kurulu Durum Bildirir Raporlar

>Her türlü işe giriş raporları
>Silahlı-Silahsız güvenlik görevlisi olur raporları
>Vasi Kararlı Raporlar
>Silah taşıma-bulundurma raporları
>Evlat Edinme-Koruyucu Aile Olur Raporları
>Huzur Evi-Bakım Evine Giriş Raporları
>Üniversite ve Yurt Kaydı İçin İstenilen Raporlar