T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çukurova Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 04/02/2021

 
Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, 02.04.2019 tarih ve 2019/3 sayı ile yayımlanan ‘‘Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi'' esas alınarak hazırlanan program kapsamında, Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİDAM) bünyesinde 08-20 Şubat 2021 tarihleri arasında "ÇÜ-SABİDAM 2021/1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" düzenlenecektir.

Söz konusu kursun teorik kısmı online, uygulama kısmı ise SABİDAM bünyesinde yüzyüze olarak gerçekleştirilecektir. Kurs tüm bilim insanlarına açıktır. Kurs ücretleri; kurum içi akademisyenlere (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Öğr. Görevlisi, Arş. Gör. Dr., Arş. Gör.) 1000 TL – kurum içi lisans ve lisansüstü öğrencilerine 650 TL / kurum dışı akademisyenlere (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Öğr. Görevlisi, Arş. Gör. Dr., Arş. Gör.) 1100 TL – kurum dışı lisans ve lisansüstü öğrencilerine 700 TL olarak belirlenmiştir. Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu %80'dir. Kursun sonunda teorik (%50) ve uygulama sınavı (%50) yapılacak ve 2019/3 genelge kapsamında başarılı kursiyerlere sertifika verilecektir.

"ÇÜ-SABİDAM 2021/1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" nun deney hayvanları üzerinde çalışma yapan veya yapmayı planlayan tüm öğretim elemanlarına, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, üniversite rektörlüklerine, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine ve ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Duyuru sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz.