T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sağlık Bakım Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 16/10/2020

Gebe Polikliniğinde

Antenatal bakım amaçlı 3 adet gebe takip polikliniğimiz bulunmaktadır. Cumartesi günleri de poliklinik hizmeti verilmektedir. Poliklinik biriminde 10 adet hemşire ve 9 adet sekreter görev yapmaktadır. NST ünitemizde 4 adet NST birimi bulunmaktadır. MHRS sistemi ile randevu alan hastalarımız randevu aldıkları saatler sıra için beklemeden muayene olma imkanı bulmaktadır.

Gebe takip polikliniğinde gebelik takibi, ikil ve üçlü test, 20. Haftada ayrıntılı ultrasonografi, perinatal enfeksiyon taraması, 32. Haftada doğum öncesi izin işlemleri, gebeliğin son ayında NST ile bebeğin izlemi, geçirilmiş sezaryen operasyonu olan gebelere ile muayene ve izlemlerine göre sezaryen randevusu hizmetleri verilmektedir.

Normal gebeliğin takibi yanı sıra, gebelikte şeker hastalığı, annede kronik hipertansiyon, ileri yaş, gelişme geriliği, bebeğin amnion suyunun az ya da fazla olduğu riskli gebeliklerin takibide gebe takip polkliniğinde yürütülmektedir.

Gebe Okulu:

2018 yılından beri gebe eğitimi ve doğuma hazırlık için hizmet veren gebe okulumuzda kadın doğum uzmanı, ebe/ hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanı görev yapmaktadır.

Gebe okulumuzun gebe polikliniği koridorunda gebe karşılama birimi bulunmaktadır. Bu birimde anne adayların kayıtları yapılarak ön bilgilendirme eğitimi verilmektedir.

Grup eğitimleri için ayrıca 2 adet eğitim salonumuz bulunmaktadır. Gebe okulumuzda gebelik öncesi, gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası süreçle ilgili hem sözel hem de uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Anne adaylarının sağlıklı ve bilinçli hamilelik geçirmeleri, ailelerine de bilgi desteği sağlamak amaç edinilmiştir.

Grup eğitimleri haftanın iki günü verilmektedir. Arzu eden anne adayları eşleri ya da yakınları ile eğitime katılabilmektedirler. Dört haftalık eğitim sonrası anne adaylarına sertifika verilmektedir. Hastane turu düzenlenerek doğum salonu anne adaylarına tanıtılmaktadır. Doğum yapacakları odaları görmeleri ve doğum ekibi ile tanışmaları sağlanmaktadır.

Gebe Okulu Eğitim Programımız:

Üreme organları ve gelişimi,
Gebelikte ve lohusalıkta beslenme
Gebelikte sık görülen problemler 
Doğum korkusu ile mücadele
Gebelikte oluşan Fizyolojik değişiklikler
doğum ağrısı ile baş etmek için ilaç dışı yöntemler
Doğumda nefes teknikleri,
Ağrısız doğum için anestezi yöntemleri
Doğum süreci ve evreleri
Lohusalık dönemi ve bebek bakımı
Yenidoğan Bakım / Problemleri
Ev- Çanta – Hastane hazırlığı
Anne sütü – Önemi Doğru emzirme teknikleri
Üreme sağlığı ve aile planlaması yöntemleri

 

Doğum Salonu:

Doğum salonunda 14 kadın doğum uzmanı 16 ebe, 4 personel ve 1 sekreter görev yapmaktadır.

Hastanemizde tüm doğum odaları tek kişilik TDL (Travay-doğum-lohusa) odasıdır. 8 adet TDL odası bulunmakta tamamında tuvalet ve banyo mevcuttur. Refakatçi yatağı olabilen koltuk ve televizyon bulunan odalarda sancı, doğum, iyileşme ve lohusalık sürecinin geçirilmektedir. Her TDL odasında anne adayının ayakta, yerde ve pilates topu ile egzersiz yapabileceği alan ve tutunma barı bulunmaktadır. Doğumu kolaylaştıracak egzersizlerin yapılabilmesi için görsel ve video ile bilgilendirmeler her TDL odasında bulunmaktadır. TDL odalarında yenidoğanın bakımının yapılması için radyant ısıtıcı bulunmakta ve bebğin stabilizasyonu ve resusitasyonu için gerekli düzenlemeler bulunmaktadır.

Bir adet suda doğum ünitemiz bulunmaktadır. Suda doğum ünitesi ve diğer TDL odalarında müzik terapisi sağlanmakta ayrıca aroma terapi uygulanmaktadır. Her gebeye bir ebe eşlik etmektedir. Tecrübeli ebe ekibimiz doğum salonuna yatıştan anından itibaren gebenin takibini birebir yapmaktadır.

Gebenin travay izlemi, doğumu ve doğum sonrası en az iki saat postpartum takibi tek kişilik TDL odalarında yapılmaktadır. Ayrıca uygun olan her hasta için refakatçi kabulü yapılmaktadır. Bu odalarda anne adayı mahremiyetine saygılı ev ortamına benzer ortamda refakatçisi ile bir arada kalabilir. Televizyon izleyebilir, pilates topu ile egzersiz yapabilir, duş alabilir dini vecibelerini yerine getirebilir. Sancı sürecinde annelerimize çorba, hoşaf, yoğurt, muhallebiden oluşan travay diyeti verilir aç ve susuz bırakılmaz. Doğum ağrısını hafifletmek için nefes teknikleri, masaj, dikey pozisyonda gezmek, hidroterapi, müzik eşliğinde dans uygulanır. Uygun gebelerimize epidural anestezi ile ağrısız doğum yaptırılır. Doğum başladıktan sonra anne adayımız kendi odasında, doğum masasına dönüşen yatağında doğumu gerçekleşir.

Hastanemiz anne ve bebek dostu hastanedir. Anneye lavman, suni sancı ve epizyotomi (doğum sırasında perine kesisi) ve sezaryen tıbbi gerekçe olmadığı sürece uygulanmaz. 

Kliniğimizde aylık doğum sayısı ortalama 400 dür ve kliniğimizin 5 aylık primer sezaryen oranı Türkiye ortalamasının çok altında ve %18’ dir. Hastanemizde doğumlarda göbek kordonu geç klempe edilmekte ve bebek doğar doğmaz erken ten tene temas sağlamak üzere annenin kucağına verilmektedir. Anne bebek bağlanması açısından altın değerde olan bu ilk 1 saatlik temas sırasında ilk emzirme eğitimi de verilmektedir. 

 

Yenidoğan Ünitesi

Yenidoğan bakımı birinci basamak yoğun bakımda 9 yatak, 2. Basamak yoğun bakımda 24 yatak ve 3. Basamak yoğun bakımda 20 adet olmak üzere toplam 45 yataktan oluşmaktadır. Yatak kapasitesi olarak doğu Karadeniz bölgesine hizmet veren en büyük klinik olma özelliğine sahiptir. Üç adet yenidoğan uzmanı bulunmaktadır.

 

Özellikli Hizmetler:

 

Suda Doğum

Suda doğum, doğuma özel tasarlanmış sıcak su dolu bir küvet içerisinde gerçekleştirilen bir doğum yöntemidir. Bu yöntem hem 37 C sıcak suda hidroterapi yoluyla anneyi rahatlatmakta, hem de bebeğin anne karnında 9 ay alışık olduğu ortamdan çıkışında adaptasyonu kolaylaştırmaktadır.

 

Kimler aday olabilir?
370/7 ve 416/7 hafta arasında olan ve komplike olmayan gebelik seyri olanlar aday olabilir. Daha önce normal doğumu olan, tekil ve baş prezente olan gebelikler için uygun olabilir.

Kimler için uygun değildir?
Gebelik seyrinde anne ya da bebekte riskli durumun var olması, postterm gebelikler, çoğul gebelikler için uygun değildir. 

 

İnfertilite:

İnfertilite (kısırlık), çiftlerin korunmaksızın ve düzenli olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen, 1 yıl boyunca gebe kalamamalarıdır. %30 kadınsal, %30 erkeksel, %40 her iki cinse ait nedenlerden dolayı olur. İnfertilite polikliniğimizde kadınsal faktörler araştırılmaktadır. Ayrıca erkeğe ait faktörlerin araştırıldığı Üroloji polikliniğimiz de mevcuttur. Hastalarımızın eşleri üroloji polikliniğinde muayene, tetkik ve tedavi olabilmektedir. İnfertil çiftin değerlendirilmesi için her iki eşin de değerlendirilmesi gerekmektedir. İnfertilite polikliniğine isteyen herkes muayene olmak ve danışmanlık almak için başvurabilir. Ancak bazı testler ancak adet döneminin belli dönemlerinde yapılmalıdır.

Genellikle hormon düzeyine bakılmakla birlikte hastanemiz laboratuvarlarında çalışılan ve gerekli görülen tüm tetkikler yapılabilir. Hormon profili adetin 2. ya da 3. gününde yapılması gerekir. ultrasonografi, gerekliliğine hastanın şikayetleri dikkate alınarak ve muayene sonucunda doktor tarafından karar verilir. Transvajinal (vajina yoluyla) ya da transabdominal (karından) USG uygulanarak kadın iç organlarının durumu hakkında bilgi sahibi olunur.

Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar: 

Ovulasyon İndüksiyonu (Yumurta Uyarımı),

İntrauterin İnseminasyon (Rahim İçi Sperm Aşılama),

Ayaktan yapılan testler sonucunda doktor düzeltilebilir bir sorun (Endometriyal polip, uterin septum, tubal tıkanıklık, myoma uteri, intrauterin sineşi, over kisti…) olduğuna karar verirse operasyon önerir.

Üreme çağı dönemindeki kadınları etkileyen endometriosis hastalığı da medikal veya cerrahi olarak tedavi edilmektedir.

 

Yataklı Tedavi Hizmetleri:

Jinekoloji, obstetri, perinatoloji ve lohusa servisleri olmak üzere 60 yatağımız bulunmaktadır. Perinatal merkez vasfı bulunan kliniğimizin 6 yataklı perinatoloji yoğun bakımı bulunmaktadır. Yataklı servislerimizde tüm odalarımız tek kişiliktir.

Anne dostu ve bebek dostu hastane vasfı olan kliniğimizin anne dostu hastane kapsamında 7 adet TDL odası bulunmaktadır. TDL odaları doğum sürecinin takip edildiği tek kişilik içinde banyo tuvaleti bulunan doğum odalarıdır. Anne adayları tek kişilik odalarda refakatçıları eşliğinde uzman hekim ve tecrübeli ebe kadrosu eşliği ile doğum sürecini yaşamaktadırlar.

Ameliyathanemizde bir jinekoloji, bir sezeryan ve bir acil odası olmak üzere üç adet ameliyat odamız bulunmaktadır.