T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

4 Mart Dünya Obezite Günü

Güncelleme Tarihi: 04/03/2020

obezite_m.jpg 

Halk arasında balık etli, etine dolgun, şişman, toraman olarak  nitelendiren  obezite; sağlığı bozacak ölçüde, vücutta aşırı yağ birikmesidir.Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18'i, kadınlarda ise %20-25'ini yağ dokusu oluşturmaktadır.Bu oranın;erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması obeziteyi oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, Türkiye'de her dört kişiden üçü hareketsiz ve kilolu. Türkiye, obezitede dünyada 4'üncü, Avrupa'da 1'inci sırada yer alıyor.

Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır.

Obezite tanısı için; Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır.  BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine (BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.

Bel çevresi metabolik ve kardiovasküler hastalık riskini BKİ’ nden daha iyi gösterir. Gerçekten de bel çevresi geniş olanlarda obezitenin neden olduğu hastalıklar daha sıktır.  Kadınlarda>88, Erkeklerde >102 cm den fazla olması bel çevresinin arttığını gösterir.

Obezite : İnsülin direnci, Hiperinsülinemi, Tip 2 DiabetesMellitus, Hipertansiyon, Koroner arter hastalığ, Hiperlipidemi – Hipertrigliseridemi, Metabolik sendrom, Safra kesesi hastalıkları, Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri ) Osteoartrit, Felç, Uyku apnesi, Karaciğer yağlanması, Astım, Solunum zorluğu, Gebelik komplikasyonları, Menstruasyon düzensizlikleri,  Aşırı kıllanma, Ameliyat risklerinin artması, Ruhsal sorunlar, Toplumsal uyumsuzluklar, Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, Kasıklarda ve ayaklarda mantar enfeksiyonları, Kas-iskelet sistemi problemleri  gibi hastalıklara sebep olur.

Obezite uzun bir süreçte ortaya çıktığı gibi, tedavisi de uzun zaman gerektirir. Diyet tedavisi (beslenme alışkanlığının değiştirilmesi), egzersiz, ilaç tedavisi ve ameliyat obezitenin tedavi yöntemleridir.