T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Onkoloji

Güncelleme Tarihi: 29/05/2018

 t_onk.jpg
 
Tıbbi Onkoloji;

Medikal Onkoloji, birçok kanser türlerinin tanı ve tedavisinin yanı sıra önleyici tedbirler ve klinik araştırma olanakları sunan  bilim dalıdır.

Kanser teşhisi konulan hastalarda tedavi ve gözlem planları; cerrahi, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, dahiliye ve radyasyon onkoloji bölümlerinde multi-disipliner bir yaklaşım geliştirilmiştir.

Tedaviler ve takipler sırasında tedavinin yanında hastanın ihtiyacına göre, destekleyici ve palyatif bakım ekibi ile işbirliği içinde, ağrı tedavisi, beslenme ve psikolojik tedavi de yapılı

Kemoterapi;

En genel anlamda kemoterapi, tümörlerin kimyasallar aracılığıyla tedavi edilmesidir. Cerrahi ve radyoterapi ile birlikte kemoterapi, tümör tedavisinin temel unsurlarından birini oluşturur. Kemoterapi,  tümörün tipine ve hastanın özelliklerine uygun olarak belirlenir.

Tümör hücrelerini yok etmek için ilaçlar farklı şekillerde tatbik edilebilir. Bunların bazıları, tasarlanmış, kemoterapötik ilaçlar (sitotoksik) ise de, diğerleri tümör gelişimi ve proliferasyonu (hedefe yönelik ajanlar, sitostatik) inhibe eder. Diğerleri hormonlar ve destekleyici tedavilerdir.

Kemoterapi, tümörlerin belirli türleri için tek tedavi yöntemidir. Bazı tümörlerde kemoterapi ve radyoterapinin ardışık veya eşzamanlı uygulanması gerekir. Bazıların da ise cerrahi tedavi  öncesi veya sonrası kemoterapi gerekebilir. Hastanın durumuna bağlı olarak kemoterapinin kullanım süresi ve seans sıklığı, seçilen kemoterapi programı  uygulanır.

Psikolojik Destek;

Hastaların kanser tedavisi sürecinde psikolojik rehberlik yardımı sık karşılaşılan bir ihtiyaçtır. Trabzon Kamu Hastaneleri Birliğinde kabul gören multidisipliner tedavi yaklaşımına göre; hasta ve hasta yakınları, psikolojik destek almalıdır. Hastanın ailesi ve sağlık ekibi arasında kurulan işbirliğinin tedavi seyrini olumlu etkilediği kanıtlanmıştır.

Beslenme ve Diyet;

Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece hastalıklara karşı vücut direncini güçlendirmekle kalmaz, hastalık süresinin kısalmasına yardımcı olur.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara besleyici diyet programı sunarken, sağlıklı gıdalar ile hastaları korumak amacıyla, kanser tedavisi gören hastalara danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.