T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ürodinami Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 11/09/2018

 
 ÜRODİNAMİ

Ürodinami Ünitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde  Ocak 2018 tarihinde hizmete girmiştir. Ünitemizde doktorlar tarafından gerekli muayene ve tetkikler sonrası ürodinami önerilen hastalara hafta içi her gün randevu ile bu testler yapılabilmektedir. Hastalara randevu verilmesi sırasında test öncesi yapılması gerekenler ve sondasında gelişebilecek durumlar hakkında bilgi verilmektedir.

Ürodinami, idrar yapma ve depolama işlevlerinde rol oynayan organların (mesane, prostat, idrar yolu) fonsiyonel bozukluklarını araştıran testlerin genel adıdır.Yetişkinlerde ve çocuklarda çeşitli hastalıklara bağlı idrar kaçırma, idrar yapamama gibi şikayetlerin kesin tanısını koyma ve sonrasında uygun ilaç tedavisi veya cerrahinin planlanmasını sağlayan bir tanı yöntemidir. Günümüzde ürodinami gereken hastalarda alternatif başka bir tanı yöntemi yoktur.

Ürodinami bir kesi yapılmadan ağrısız bir şekilde idrar kanalından mesane ve makattan rektuma yerleştirilen iki adet basınç ölçer ince kateter ile yapılan dinamik bir testtir. İşlem sırasında cilde yapıştırılan elektrodlar ile kas aktiviteside eş zamanlı izlenir. Kateter yardımıyla mesane uygun şekilde serum ile doldurularak  idrara sıkışma hissi yaratılır ve sonrasında  işeme sağlanır. Bu dolum ve boşaltım sırasında mesane ve çevre kasların davranışları kaydedilerek incelenmiş olur. İşlem öncesi idrar kültürünün steril olması gerekmektedir.

          Ürodinami testleri:

 • Üroflovmetri
 • Sistometri
 • Basınç-Akım Çalışması
 • Video-Ürodinamik incelemeden oluşur.

         Kadınlarda Ürodinami:

 • Çeşitli tiplerde olan idrar kaçırmaların
 • Aşırı aktif mesanenin
 • Mesane kasının yetersiz çalışmasının
 • Çeşitli nörolojik hastalıklara veya omurga travmasına bağlı gelişen  nörojenik mesanenin tanısı ve tedavisinin planlanmasında kullanılabilir.

  Erkeklerde Ürodinami:

 • İyi huylu prostat büyümesinde bazı durumlarda
 • Aşırı aktif mesanenin
 • Mesane kasının yetersiz çalışmasının
 • İdrar yolu tıkanıklıklarının
 • Çeşitli nörolojik hastalıklara veya omurga travmasına bağlı gelişen  nörojenik meesanenin
 • Prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırmanın tanısı ve tedavisinin  planlanmasında kullanılabilir.

  Çocuklarda Ürodinami:

 • İşeme Bozukluklarının
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının
 • Gece ve gündüz idrar kaçırmalarının
Spina bifida ve nörojenik mesaneninin tanısı ve tedavisinin  planlanmasında kullanılabilir.