T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sessizliğe Açılan Sihirli Dokunuş - Koklear İmplant

Güncelleme Tarihi: 02/03/2018

SESSİZLİKTEN DÜNYAYA AÇILAN PENCERE : BİYONİK KULAK (Koklear İmplant)

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünde koklear implant (biyonik kulak) ameliyatları başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen 5 koklear implant uygulaması sonucu hastalarımız işitme yetilerine kavuşturulmuştur.

Koklear implant (biyonik kulak), iç kulak fonksiyonları gerçekleşmeyen kişilerde ses sinyallerini dış ortamdan alarak elektriksel enerjiye çevirip işitme sinirine ileten tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazlarından fayda göremeyecek kadar işitme kaybı olan çocuk ya da erişkin kişilere cerrahi müdahale ile yerleştirilen iç parça ve ameliyattan sonra takılan dış parça olarak iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. İleri ve çok ileri derecedeki işitme kayıplarında iç kulağın görevini görememesi temel nedendir. İşitme cihazlarının görevi dış ortamdan gelen sesleri yükselterek dış kulağa göndermektir. İç kulağın görevini göremediği durumlarda işitme cihazı kullanılsa da sesler ve konuşmalar anlaşılamayacaktır. Bu tür kişiler kaç yaşında olursa olsun sosyal, psikolojik ve ruhsal yönden çöküntüye uğrayabilirler. Koklear implant sayesinde hastalarımızın sosyal ortamlarını yeniden kavuşmalarını, eğitim ve özellikle dil öğrenimlerinin kazanılmasını hedefliyoruz. 

İşitme kaybı doğuştan ya da yaşamın devamında oluşabilir. İşitme kaybı şikayeti olan ya da doğum sonrası tarama testlerinde işitme kaybı olduğu saptanan hastalarımız kulak burun boğaz polikliniğine başvurmaktadır. Dikkatli ve ayrıntılı bir Kulak Burun Boğaz muayenesinden sonra işitme ve dil değerlendirmeleri için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü yerleşkesinde odyoloji bölümüne yönlendirilmektedir.  İleri derecede işitme kaybı olduğu belirlenen hastalara odyoloji kliniğimizde görevli odyoloğumuz Alper ARSLAN tarafından ileri işitme ölçümleri (odyometre testleri, akustik immitansmetri, otoakustik emisyon ve işitsel beyin sapı (ABR) testleri) yapılmaktadır. Çok ileri ya da ileri derecede işitme kaybı saptanan hastalarımız koklear implant konseyinin ekip lideri olan Doç. Dr. Erkan VURALKAN ‘a yönlendirilmektedir. Konseyde ekip lideri olan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi uzmanı, radyolog, erişkin ve çocuk psikiyatri uzmanı, odyolog, konuşma ve dil terapistleri yer almaktadır. Bu konsey değerlendirmelerinde ayrıntılı bir hastalık öyküsünün alınması işitme kaybının nedeni hakkında oldukça önemlidir. Koklear implant ameliyatının başarısı açısından işitme kaybının başlamasından sonraki geçen süre çok önemlidir.  Çünkü asıl beklenti dil gelişimidir. Dört yaşından büyük hastalar için dil gelişimi, konseyde (ekipte) yer alan dil ve konuşma terapistlerimiz F. Işıl ÜNAL ve Melike BEKİRCAN tarafından yapılmaktadır. Hastamızın ameliyat için psikolojik açıdan uygunluğu ekipteki psikiyatri uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Koklear implant adayları radyoloğumuz tarafından bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemleri ile iç kulak, işitme siniri ve kulak yapıları yönünden değerlendirilmektedir.

Koklear implant uygulama kararı verildikten sonra aday ile görüşülerek ameliyat planı yapılır. Koklear implant ameliyatları ekip lideri olan Doç. Dr. Erkan VURALKAN tarafından gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrası iyileşme için 3-4 hafta beklenir ve dış parçanın takılması aşamasına geçilir. Koklear implant ile işitme cihazı arasında sesi işitme anlamında fark olduğu için hastanın 3-4 hafta kadar alışma süreci olmaktadır. Hasta bu süre sonunda sesleri ayırt etmeye başlayacaktır. Hastalar düzenli aralıklarla takibe alınır. Sırasıyla bir, üç, altı ve on iki ay aralıklarla cihaz ayarlaması için hastanemize çağırılarak gerekli odyolojik testleri yapılır. Hastalarımız istediğimiz işitme düzeyine ulaştığında hastanemizin dil ve konuşma terapistleriyle rehabilitasyon sürecine başlamaktadırlar. Böylece işitme kaybından kaynaklı bozulan konuşmaları düzeltilebilmektedir.


kbbekip.jpg