Kaşüstü Kampüsü
24 Ocak 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana kampüsü konumunda olan Kaşüstü Kampüsü, Kaşüstü Mah. Topal Osman Cad. No: 7 Yomra / TRABZON adresinde hastalarımıza hizmet vermektedir.


Erişkin hasta bakısı ağırlıklı Acil Servis
Ameliyathane Ünitesi
Dâhiliye 2. ve 3. Basamak Yoğun Bakım, Anestezi Yoğun Bakım, Cerrahi Yoğun Bakım, Noroloji Yoğun Bakım Üniteleri, PACU Yoğun Bakım Ünitesi
Hiperbarik Ünitesi
Hemodiyaliz Ünitesi
Tıbbi Genetik Labaratuvarı
Meme Polkliniği
Organ ve Doku Bağış Birimi
Sigara Bırakma Merkezi
Ürodinami Ünitesi
Taşkırma (ESWL) Ünitesi
Kemoterapi Ünitesi
Endoskopi Ünitesi
Palyatif Bakım Merkezi
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Arındırma Ünitesi
İnne Merkezi (Yeni açılacak)
İnne Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi (Yeni açılacak)
Dil ve Konuşma Terapisi Birimi


Onkoloji Servisi
Göğüs Hastalıkları Servisi
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
Hematoloji Servisi
Gastoentoloji Servisi
Romatoloji Servisi
Dahiliye Servisi
Palyatif Servisi
Göğüs Cerrahi Servisi
Kalp Damar Cerrahi Servisi
Nöroloji Servisi
Nefroloji Servisi
Endokrin Servisi
Beyin Cerrahisi Servisi
Ortopedi Servisi
Genel Cerrahi Servisi
Üroloji Servisi
Plastik Cerrahi Servisi
KBB Servisi
Ağız Diş Cerrahisi Servisi


Erişkin Alerji Polikliniği
Anestezi Polikliniği
Bevliye - Üroloji Polikliniği
Beyin Cerrahi Polikliniği
Cildiye Polikliniği
Çocuk Hastalıkları Polikliniği
Dahiliye Polikliniği
Diş Polikliniği
Endokrinoloji Polikliniği
Enfeksiyon Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Gastro Cerrahi Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Göğüs Cerrahi Polikliniği
Göğüs Hastalıkları Polikliniği
Göz Polikliniği
Hematoloji Polikliniği
Hiperbarik Polikliniği
Kalp-Damar Cerrahi Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
KBB Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Ortopedi Polikliniği
Plastik Cerrahi Polikliniği
Tıbbı Genetik
Tıbbi Onkoloji Polikliniği
Romotoloji Polikliniği