SKS - Kalite Gösterge Sorumluları
26 Ağustos 2022

BölümGösterge KoduGösterge AdıAdı Soyadı
Kalite YönetimiHSTN.GKG01Düzeltici Önleyici Faaliyet Sonuçlandırma OranıDr. Ali ÇELİK
Nurten DENİZ
Acil Durum Yönetimi
HSTN.GKG02 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Cemalettin SÜNNETÇİ
Fatih ŞENER
Selda YILMAZ
Nurhan MERÇÜL
Esma BOYRAZ
HSTN.GKG03Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı
HSTN.GKG04Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı
HSTN.GKG05 Mavi Kodda 3 dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı
HSTN.GKG06Beyaz Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi
Eğitim YönetimiHSTN.GKG07Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Ali Rıza ALTUNTAŞ
Nihal OLGUN YURDUSEVEN
İlknur AKYÜZ
Ebru ÖZTÜRK
HSTN.GKG08Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı
HSTN.GKG09Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı
Hasta DeneyimiHSTN.GKG10 Hasta Deneyim Anketleri AnaliziCevriye ÇOLAKOĞLU
Çiğdem ÖZTURAN
Sağlıklı Çalışma YaşamıHSTN.GKG11Çalışan Geri Bildirim Anketleri Analizi Dr. Ali ÇELİK
Dr. Emel ÇELİK
Çetin KÖSE
Nurhan MERÇÜL
Esma BOYRAZ
Asiye METİN
Gonca POLAT
Nurten DENİZ
HSTN.GKG12Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Oranı
HSTN.GKG13Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı
HSTN.GKG14Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı
HSTN.GKG15Kurum İçi Bölüm Değiştiren Personel Oranı
HSTN.GKG16Kurumdan Ayrılan Personel Oranı
HSTN.GKG17Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı
Hasta BakımıHSTN.GKG18Hasta Düşme OranıNurkan MERTŞAHİN
Sibel KUL
Sevim TURAN
Emel ALTUNTAŞ
HSTN.GKG19Basınç Yarası Oranı
İlaç YönetimiHSTN.GKG20İlaç Hatası Bildirim OranıSeda BOZKURT
Gizem KONAK
Enfeksiyonların ÖnlenmesiHSTN.GKG21 El Hijyeni Uyum OranıDr. Özlem BAYRAKTAR SARAL
Aysel KARADENİZ
Selma ALTUNTAŞ
Zehra ŞAN
HSTN.GKG22 El Hijyeni Malzemesi Tüketim Oranı
HSTN.GKG23 Enfeksiyon Kontrol Demetlerine Uyum Oranı
HSTN.GKG24 Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızı
HSTN.GKG25 Üriner Kateter İlişkili İdrar Yolu Enfeksiyon Hızı
HSTN.GKG26 Ventilatör İlişkili Pnömoni/Ventilatör İlişkili Olay Hızı
HSTN.GKG27 Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu Oranı
HSTN.GKG28 Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygunluk Oranı
Transfüzyon HizmetleriHSTN.GKG29 İmha Edilen Kan ve Kan Bileşeni OranıDr. Ayla YAVUZ
Meryem AYATA
Radyasyon GüvenliğiHSTN.GKG30 Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi OranıDr. Mustafa PEKER
Öner ERDEN
HSTN.GKG31 Tekrarlanan Röntgen Çekim Oranı
Acil ServisHSTN.GKG32 Acil Servise Yeniden Başvuru OranıDr. Özgen GÖNENÇ ÇEKİÇ
Nazan OKUR
HSTN.GKG33 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi
HSTN.GKG34 Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi
HSTN.GKG35 Hasta Sevk Oranı
AmeliyathaneHSTN.GKG36 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş OranıDoç. Dr. Ahmet ŞEN
Nazmiye SOLAK
Şükriye DEMİRCİ
Veysel KURT
Ferhat İSLAM
HSTN.GKG37 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygun Kullanım Oranı
HSTN.GKG38 Anesteziye Bağlı Komplikasyon Oranı
Yoğun Bakım ÜnitesiHSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı Dr. Davut AYDIN
Dr. Öğrt. Üyesi Berna HEKİMOĞLU
Nurkan MERTŞAHİN
Emine TATLI
Necla BAŞTAN
Nuray SATILMIŞ
HSTN.GKG40 Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı
HSTN.GKG41 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı
HSTN.GKG42 Beyin Ölümü Açısından Değerlendirilen Hasta Oranı
HSTN.GKG43Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İlk 6 Saat İçinde Kolostrum Verilen Bebek Oranı
HSTN.GKG44Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatırılan ve Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı
Doğum HizmetleriHSTN.GKG45 Primer Sezaryen Oranı Prof. Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN
Havva SANVER
Derya İŞÇİOĞLU
Şükran EKŞİOĞLU İSKENDER
HSTN.GKG46 Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı
HSTN.GKG47 Risk Düzeyine Göre Sezaryen Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı
HSTN.GKG48 Risk Düzeyine Vajinal Doğum Sonrası Venöz Tromboemboli (VTE) Profilaksisi Uygulanma Oranı
HSTN.GKG49 Vajinal Doğumda Obstetrik Travma Oranı
HSTN.GKG50 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı
HSTN.GKG51 Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat İçinde Ten Tene Temas Uygulanan Anne-Bebek Çifti Oranı
HSTN.GKG52 Sadece Anne Sütü Alarak Taburcu Edilen Bebek Oranı
HSTN.GKG53 Doğum Sonrası Annelerin Depresyon Riski Yönünden Değerlendirilme Oranı
Toplum Ruh Sağlığı HizmetleriHSTN.GKG54 Tedavi Programında Olup Takibe Gelmeyen Hasta Oranı Dr. Haluk HIDIROĞLU
Güler HANCI
HSTN.GKG55 Acil Psikiyatrik Durum Planı Oluşturulan Hasta Oranı
HSTN.GKG56 Acil Psikiyatrik Durum Gelişen Hasta Oranı
HSTN.GKG57 Remisyon Kararı Verilen Hasta Oranı
HSTN.GKG58 Sağlık Personeli (Vaka Yöneticisi) Başına Düşen Hasta Oranı
HSTN.GKG59 İntihar Girişiminde Bulunan Hasta Oranı
HSTN.GKG60 İntihar Girişimi Sonucu Ölen Hasta Oranı
HSTN.GKG61 Tedavi Programında Olup İstihdam Edilen Hasta Oranı
HSTN.GKG62 Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yönlendirilen Hasta Oranı
HSTN.GKG63 Psikiyatrik Tanısı Nedeniyle 2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Yatışı Yapılan Hasta Oranı
HSTN.GKG64 Vücut Kitle İndeksi Yüksek Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG65 Tedavi Programında Olup Madde Bağımlılığı Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG66 Damgalama ve Ayrımcılığı Önlemek Amacıyla Düzenlenen Eğitim Sayısı
Evde Sağlık HizmetleriHSTN.GKG67 Başvurunun Zamanında Karşılanma Oranı Dr. Volkan ATASOY
Rahime ŞAHİN
HSTN.GKG68 Hasta Başına Yıllık Ziyaret Ortalaması
HSTN.GKG69 Randevuların Planlanan Zamanda Gerçekleştirilme Oranı
HSTN.GKG70 Beslenme Risk Değerlendirmesi Yapılma Oranı
Kemoterapi HizmetleriHSTN.GKG73 Kemoterapi Tedavisi Alan Hastalarda Oluşan Ekstravazasyon Oranı Dr. Ercümend CENGİZ
Demet DİNÇER
HSTN.GKG74 Ekstravazasyon Sonucu Ülser Gelişen Hasta Oranı
HSTN.GKG75 Kemoterapi Tedavi Sürecinde Kemoterapinin Komplikasyonları Nedeniyle Ölen Hasta Oranı
Biyokimya LaboratuarıHSTN.GKG78 Biyokimya Laboratuar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı Dr. Birsel YAYLA
Dr. Nazime ÇEBİ
HSTN.GKG79 Biyokimya Laboratuar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı
HSTN.GKG80 Biyokimya Laboratuarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
HSTN.GKG81 Biyokimya Laboratuarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
HSTN.GKG82 Biyokimya Laboratuar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuar Uyum Oranı
Mikrobiyoloji LaboratuarıHSTN.GKG83 Mikrobiyoloji Laboratuar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı Dr. Hikmet ÖZTEL OCAK
Dr. Erhan KONGUR
HSTN.GKG84 Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmet Sürecinde Kaybolan Numune Oranı
HSTN.GKG85 İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
HSTN.GKG86 Mikrobiyoloji Laboratuarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
HSTN.GKG87 Mikrobiyoloji Laboratuarı Dış Kalite Değerlendirme Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
HSTN.GKG88 Mikrobiyoloji Laboratuar Hizmetlerinde Akılcı Laboratuar Uyum Oranı
HSTN.GKG89 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı
HSTN.GKG90Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı
HSTN.GKG91 Kan Kültürlerinde Pozitif Sonuç Oranı
HSTN.GKG92 İki ve Üzeri Set Alınan Kan Kültürü Oranı
HSTN.GKG93 Tek Şişe Alınan Kan Kültürü Seti Oranı
HSTN.GKG94 Alındıktan Sonra İki Saat İçinde Laboratuara Teslim Edilmeyen Kan Kültürü Seti Oranı
HSTN.GKG95 Kan Kültüründe Yalancı Pozitiflik Oranı
HSTN.GKG96 Pozitif Sinyal Anı ile Bildirim Anı Arasında Geçen Ortalama Süre
Patoloji LaboratuarıHSTN.GKG97 Uygun Olmayan Patolojik Materyal Oranı Dr. Çağlar YILDIZ AKDENİZ
Mustafa AYAZ
HSTN.GKG98 Patoloji Laboratuvar Hizmet Süreçlerinde Kaybolan Numune Oranı
HSTN.GKG99 Yetersiz Sitolojik Materyal Oranı
Diyaliz HizmetleriHSTN.GKG100 Hemodiyaliz Hastalarında Kt/V Değeri 1.2’den veya URR Değeri % 65'den Düşük Olan Hasta Oranı Dr. Emel ÇELİK
Nuran AKSU
HSTN.GKG101 Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Total Kt/V Değeri 1,7’den Düşük Hasta Oranı
HSTN.GKG102 Serum Ferritin Düzeyi 200-500ng/ml Arasında Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG103 Serum Fosfor Düzeyi 5,5 mg/dl'nin Üstünde Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG104 Serum Albümin Düzeyleri 3,5 g/dl'nin Altında Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG105 Serum Düzeltilmiş Kalsiyum Düzeyi 8,4-10,5 mg/dl Arasında Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG106 Düzeltilmiş CaxP düzeyi 55'in Altında Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG107 Ortalama Hemodiyaliz Süresi
HSTN.GKG108 Eritropoetin Kullanım Oranı
HSTN.GKG109 Ortalama Hemoglobin Düzeyi 10-13 g/dl Arasında Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG110 HBsAg Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı
HSTN.GKG111 Anti-HCV Değeri Pozitifleşen Hasta Oranı
HSTN.GKG112 Kalıcı Kateteri Olan Hasta Oranı
HSTN.GKG113 Kalıcı Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı
HSTN.GKG114 Geçici Kateterli Hastalarda Kateter Enfeksiyonu Gelişen Hasta Oranı
HSTN.GKG115 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Oranı
HSTN.GKG116 Diyaliz Ünitesi Mortalite Oranı
HSTN.GKG117 Gerekli Laboratuar Testlerinin Eksiksiz Olarak Yapılma Oranı
HSTN.GKG118 Saf Su Örneklerinde Mikrobiyolojik Analizlerin Zamanında Yapılma Oranı
Bilgi Yönetim SistemiHSTN.GKG119 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi Ali Rıza ALTUNTAŞ
Hüseyin ARSLANOĞLU
HSTN.GKG120 SBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Tıbbi Kayıt ve Arşiv HizmetleriHSTN.GKG121 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı Dr. Erhan KADER
Cevat ERKAN
Okan ÖZCAN
Adem ALTINKAYNAK
HSTN.GKG122 Sağlık Kuruluna Dönen Toplam Rapor Oranı