Uzm. Dr. Mine DEMİRBAŞ
21 Ocak 2022

drminekaradag.jpg

Uzm. Dr. Mine DEMİRBAŞ
Başhekim Yardımcısı22 Kasım 1978 tarihinde Antalya’da doğdum. İlköğrenimimi 1984 -1989 yıllarında Antalya Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulunda, ortaöğrenimimi 1989 -1992 yıllarında Antalya Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulunda ve lise öğrenimimi 1992 -1995 yıllarında Antalya Lisesinde okul birincisi olarak tamamladım. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp eğitimime başladım ve 2001 yılında eğitimimi tamamladım.

2001 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünü kazanarak uzmanlık eğitimime başladım. 30 Nisan 2007’de “Sıçanlarda kalp transplantasyon modelinde, ATP duyarlı potasyum kanallarının miyokard korunmasına etkisi” başlıklı tezi hazırlayarak uzmanlık eğitimimi tamamladım. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine mecburi hizmete atandım ve 2007-2009 tarihleri arasında görev yaptım. Şubat 2009-Aralık 2017 tarihlerinde T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde çalıştım ve aynı zamanda 2016-2017 yılları arasında hastanenin işyeri hekimi olarak ta görev aldım. Aralık 2017 tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, Europan Society for Vascular Surgery ve Fleboloji Derneği’ne üyeyim. Orta derecede ingilizce bilmekteyim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Kurum Tabibi olarak görevli bulunan Dr. Ahmet Emre Demirbaş ile evliyim. Bir çocuğum var.


1. A. T. Çörtelekoğlu, G. Şirin, M. Yılmaz, K. Beşirli, A. G. Sayın. Leriche Sendromunu Taklit Eden Tromboze Abdominal Aort Anevrizması. Turkish Journal of Vascular Surgery 2003; 12 (3): 33- 35
2. Bozkurt AK, Koksal C, Demirbaş Yilmaz M, Erdoğan A, Rahman A, Demirkiliç U, Üstünsoy H, Metin G,Yillik L, Onol H, Çinar B, Karaçelik M, Erdinç İ, Bolcal C, Sayın AG. A randomized trial of intravenous iloprost (a stable prostacyclin analogue) versus lumbar sympathectomy in themanagement of Buerger's disease. Int Angiol. 2006 Jun;25(2):162- 8.
3. Sağlık Bakanlığı’ndan 03 Şubat 2003 tarih ve 005448 sayı ile onay almış bulunan ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hasan Tüzün’ün baş araştırmacı olduğu EFC4505 ( CHARISMA ) kod numaralı “ Yüksek Aterotrombotik Risk ve İskemik Stabilizasyon İçin Klopidogrel ile Tedavi ve Korunma Çalışması”nda Dr. Mine Yılmaz yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır.
4. A. Kürşat Bozkurt, Zeki Talas, Mine Yılmaz Demirbaş. Kronik venöz yetersizliğin medikal tedavisi. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 56, Nisan 2007; S:81- 96
5. Mine Yılmaz Demirbaş, Zeki Talas, Cengiz Candan, A Kürşat Bozkurt. Çocuk Hemodiyaliz hastalarında oluşturulan arteriyovenöz fistüller. Turkish Journal of Vascular Surgery 2007, 16(2): 19–24
6. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Mine Yılmaz Demirbaş. Venöz trombozda yeni antikoagülanlar. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2008, 1(1):55–60
7. Mete Burak Özdemir, Caner Arslan, Adnan Taner Kurdal, Mine Demirbaş, Pınar Atukeren, Ahmet Kürşat Bozkurt. Semptomatik ve asemptomatik hastalarda karotid arter aterom plak içeriğinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Vascular Surgery 2008, 17(2): 43–49
8. Demirbaş MY, Gülsever M, Bozkurt AK. Buerger hastalığında ADP ve kollagen ile tetiklenmiş trombosit aggregasyonu yanıtlarının sağlıklı kişilerle karşılaştırılması. Turkish J Throrac Cardiovasc Surg 2009; 17(2):106-109
9. Arslan C, Altan H, Tanrıverdi S, Demirbaş M, Topçu K, Bozkurt AK. Buerger hastalığında göz tutulumunun araştırılması. Turkish J Throrac Cardiovasc Surg 2009; 17(3):179-181
10. Köksal C, Demirbaş MY, Kocamaz Ö. Venöz yetersizlik tedavisinde endovenöz tedaviler ve klasik cerrahi yöntemlerle karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2009;2(2):50-54
11. Ökten CC, Günday M, Demirbas M. Surgical treatment of venous aneurysms developing in arteriovenous fistulae in hemodialysis patients. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):196-199
12. Besirli K, Demirkaya A, Demirbas M, Kılıc Z. “Pinch-off syndrome”: an unusual complication following central venous port implantation. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(3):229-231
13. Ökten CC, Demirbaş MY, Usta S, Haliloğlu E. The alternative locations of arteriovenous fistulas in hemodialysis patients. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011; 19(2):264-266
14. Doğan S, Demirbaş M, Acar Ö, Ökten CC, Arslan AK, Doğan OV. Ekstrakraniyal internal karotis arter anevrizması. Turkish Journal of Vascular Surgery 2011; 20(2):52-54
15. Bozkurt AK, Koksal C, Arslan C, Demirbaş Yılmaz M, Süzer S, Dedeoğlu BD, Demirkılıç U. A stable prostacyclin analogue (Iloprost) in thetreatment of Buerger’s disease: A prospective analysis 150 patients. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2012 Aug 31. [Epubahead of print]
16. Acar Z, Ağaç MT, Demirbaş M, Kurt De. Giant syphilitic aortic aneurysm presenting with pericardial tamponade as an initial sign. J. Am. Coll. Cardiol. 2012; 59(1): e1
17. Tanıl Özer, Mine Demirbaş, Ufuk Sayar, M. Onur Hanedan, A. Kemal Arslan, İlker Mataracı. The importance of suspicion for aortacaval fistula in a patient who has abdominal aotic aneurysm: Case Report Damar Cerr. Derg. Olgu Sunumu 2014:1-3
18. Orhan Veli Doğan, Ümit Menteşe, Süheyla Doğan, Sefer Usta, İbrahim Turan, Mine Demırbaş, Ergun Halıloğlu, Süleyman Caner Karahan. Comparison of perioperative oxidative stress in endovascular and open repair of abdominal aortic aneurysm. Turkish Journal of Medicine 2014 (44):1308-34
19. Menteşe Ü, Doğan OV, Doğan S, Turan İ,Usta S, Demirbaş M, Aykan AÇ, Kılıç A, Demir S, Karahan SC. The relationship between ischemia-modified albumin and myocardial infarction in on-pump coronary artery bypass grafting. TGKDC dergisi Nisan 2015, Cilt 23, Sayı 2, 245-250
20. Haliloğlu E, Usta S, Basbuğ HS, Demirbaş M. A different approach to chest tube drainage after cardiac surgery: A study on the usage of a single versus separate drain vials. Applied Med 2015. Scopemed org


1. Kronik venöz yetersizlik. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Periferik arter ve ven hastalıkları tedavi klavuzu 2008; Editör: Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt
2. Bozkurt AK, Demirbaş MY. Ekstrakranial serebral damar patolojilerinde cerrahi tedavi. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 229- 248
3. Ahat E, Demirbaş MY, Yalvaç ŞD. Abdominal aort anevrizmaları ve periferik arter anevrizmaları. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 249-268
4. Bozkurt AK, Demirbaş MY. Thromboangitis obliterans (Buerger hastalığı). Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 269-280
5. Ahat E, Demirbaş MY, Yalvaç ŞD. Akut arter tıkanıklığı. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 281-294
6. Ahat E, Demirbaş MY, Yalvaç ŞD. Kalp ve büyük damar yaralanmaları. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 295-300
7. Ahat E, Demirbaş MY, Yalvaç ŞD. Periferik damar yaralanmaları. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 301-306
8. Bozkurt AK, Demirbaş MY. Vazospastik damar hastalıkları, kollajen doku hastalıklarında vasküler tutulum. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 307-320
9. Bozkurt AK, Demirbaş MY. Torasik outlet sendromu (Toraks çıkımı sendromu). Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 321-338
10. Bozkurt AK, Demirbaş MY. Venöz sistem hastalıkları. Editör: Sayın AG. Kalp Damar Cerrahisi Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no: 4787; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayın no: 268. İstanbul Üniversitesi Basın ve Yayınevi Müdürlüğü 2009; 339-352
11. Sıçanlarda kalp transplantasyon modelinde, ATP duyarlı potasyum kanallarının miyokard korunmasına etkisi. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Tez yöneticisi: Prof. Dr. Kürşat Bozkurt. Uzmanlık tezi, Dr. Mine Yılmaz Demirbaş, İstanbul 2007


1. A. G. Sayın, K. Beşirli, A. K. Bozkurt, A. T. Çörtelekoğlu, M. Yılmaz. Leriche Sendromunu Taklit Eden Tromboze Abdominal Aort Anevrizması. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi’nde poster bildiri, Nisan 2002, Antalya
2. İ. Özbek, A. K. Bozkurt, Ö. Süzer, C. Köksal, M. Yılmaz, A. G. Sayın. İzole Sıçan Kalplerinde Kalsiyum Dobesilatın Kalbin Mekanik Fonksiyonlarına Etkisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Ekim 2002, Antalya
3. S. H. Altan, C. Köksal, M. Yılmaz Demirbaş, Ö. Akgün, N. Sayhan, A. K. Bozkurt, A. Gürel Sayın. Akut ve Kronik Dönem Buerger Hastalarında Trombofilik Faktörlerin İrdelenmesi Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Eylül 2004, Kapodokya
4. M. Yılmaz Demirbaş, M. Gülsever, C. Köksal, A. K. Bozkurt, A. G. Sayın. Buerger Hastalığında ADP ve Kollagen İle Tetiklenmiş Trombosit Aggregasyonu Yüksek midir? Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Eylül 2004, Kapodokya
5. M. Yılmaz Demirbaş, C. Candan, G. Şirin, Ö. Akgün, A. K. Bozkurt, A. G. Sayın. Çocuk Hemodiyaliz Hastalarımızda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüllerde Son On Yıllık Tecrübelerimiz. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Eylül 2004, Kapodokya
6. Mine Yılmaz Demirbaş, Mehmet Eliçevik, Gonca Topuzlu, Kürşat Bozkurt, Ayla Gürel Sayın. Scimitar sendromunda doğrudan sol atrial reimplantasyon: 2 yıllık takip. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği bilimsel toplantısında sözel bildiri, Nisan 2005, İstanbul
7. Bozkurt AK, Köksal C,Demirbaş Yılmaz M, Erdoğan A, Rahman A, Demirkılıç U, Üstünsoy H, Önem G, Yıllık L, Önol H, Çınar B, Karaçelik M, Erdinç İ, Bolcal C, Karabay O, Alpagut U, Durukan B, Sunar H, Ceviz M, Dikmengil M,and Sayın AG: Buerger’s Disease Research Group. Types of clinical manifestation and arterial involvement pattern in buerger’s disease. I. Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi yenilikler kongresi sözel bildiri, 2005, Bodrum
8. Koksal C,Zengin M, Abbasoğlu S, Bozkurt AK, Demirbaş Yılmaz M, Denli S.Lipid peroxidation in ascending aorta and internal thoracic artery. I. Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi yenilikler kongresi sözel bildiri, 2005; Bodrum
9. Bozkurt AK, Koksal C, Demirbaş Yilmaz M, Erdoğan A, Rahman A, Demirkiliç U, Üstünsoy H, Metin G,Yillik L, Onol H, Çinar B, Karaçelik M, Erdinç İ, Bolcal C, Sayın AG. A randomized trial of intravenous iloprost (a stable prostacyclin analogue) versus lumbar sympathectomy in the management of Buerger's disease. 16 th Europan Chapter Congress of the International Union of Angiology, Eurochap 2005, October, Glasgow, UK
10. Koksal C, Zengin M, Abbasoğlu S, Bozkurt AK, Demirbaş MY, Denli S. Lipid peroxidation in ascending aorta and internal thoracic artery. 1st Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery, The Heart Surgery Forum, Volume 8, Suppl 1, 2005, S26
11. K. Beşirli, M. Yılmaz Demirbaş, S. Tanrıverdi, E. Denli, A, Bozkurt, A. Gürel Sayın. Tek taraflı iliak arter tıkanıklığında iliofemoral ve cross femoral bypass. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Kasım 2006, Antalya
12. K. Beşirli, M. Yılmaz Demirbaş, Z. Talas, H. Tüzün, E. Ahat, A. Gürel Sayın. Alt Ekstremitede sekonder arteriyel girişimler: 25 yıllık deneyim. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Kasım 2006, Antalya
13. K. Beşirli, S. Tanrıverdi, M. Yılmaz Demirbaş, A. Bozkurt, H. Tüzün, A. Gürel Sayın. Renovasküler hipertansiyonda cerrahi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Kasım 2006, Antalya
14. Gürel Sayın, K. Beşirli, M. Yılmaz Demirbaş, E. Engin. Etiyolojisi saptanmayan multipl aort pseudoanevrizması (olgu sunumu). Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Kasım 2006, Antalya
15. S. Tanrıverdi, K. Beşirli, N. Üstündağ, M. Yılmaz Demirbaş, C. Arslan, A. Bozkurt, H. Tüzün, A. Gürel Sayın. Aterosklerotik karotis stenozunda semptomatik ve asemptomatik aterom plaklarının histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak karşılaştırılması. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi’nde sözel bildiri, Kasım 2006, Antalya
16. H. Tüzün, K. Beşirli, S. Tanrıverdi, E. Kanbur, M. Özdemir, M. Yılmaz Demirbaş. Endovasküler abdominal aortik anevrizma tamiri (EVAR) sonrası endotansiyon ve rüptür: bir olgu takdimi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi’nde poster bildiri, Kasım 2006, Antalya
17. Mete Burak Özdemir, Caner Arslan, Adnan Taner Kurdal, Mine Yılmaz Demirbaş, Pınar Atukeren, Ahmet Kürşat Bozkurt. Semptomatik ve asemptomatik hastalarda karotis aterom plaklarının karşılaştırılması. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi’nde sözel bildiri, Mayıs 2007, Antalya
18. Kazım Beşirli, Mine Yılmaz Demirbaş, Elmas Kanbur, Hasan Tüzün. Carotis Quarktasyonu. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi’nde poster bildiri, Mayıs 2007, Antalya 19. Yılmaz Demirbaş Mine, Dedeoğlu Burçak Deniz, Süzer Öner, Bozkurt Ahmet Kürşat. Sıçanlarda kalp transplantasyon modelinde, ATP duyarlı potasyum kanallarının miyokard korunmasına etkisi. Türk Farmakoloji Derneği
19. Ulusal Farmakoloji Kongresinde poster bildiri, 24–27 Ekim 2007, Trabzon
20. Candan Cudi Ökten, Mine Yılmaz Demirbaş. Aksiller arterde vaskülitik tutulum (Olgu Sunumu). Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi’nde poster bildiri, Ekim 2008, Çeşme
21. Ökten C, Demirbaş M, Günday M, Haliloğlu E. Miyelodisplastik sendromlu bir olguda rüptüre abdominal aort anevrizması (olgu sunumu). Damar Cerrahi Dergisi, XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2009;18(2): P:116
22. Ökten C, Demirbaş M, Günday M, Usta S, Sayar U, Temürtürkan M, Parlar A.Lomber vertebra deformitesi ile birlikte görülen abdominal aort anevrizması (olgu sunumu). Damar Cerrahi Dergisi, XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2009;18(2): P:107
23. Ökten C, Günday M, Demirbaş M. Arteriyovenöz fistüllerde gelişen dev anevrizma ve cerrahi. Damar Cerrahi Dergisi, XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2009;18(2): TP:114
24. Ökten C, Günday M, Demirbaş M. Yaşlı hastalarda infrarenal abdominal aort anevrizması sonuçlarımız. Damar Cerrahi Dergisi, XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2009;18(2): TP:121
25. Doğan O, Doğan S, Demirbaş M, Borulu F, Haliloğlu E, Ökten C. Standford tip A akut aort disseksiyon olgularında deneyimimiz. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongre’de poster sunum
26. Parlar A, Doğan O, Doğan S, Sayar U, Demirbaş M, Arslan A, Çoskun C. Minimal invaziv direkt koroner arter bypass cerrahisi deneyimimiz. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongre’de poster sunum
27. Doğan S, Ökten C, Demirbaş M, Arslan A. Karotis arter anevrizması (olgu sunumu). Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongre’de poster sunum
28. Doğan S, Doğan O, Demirbaş M, Kılıç A. Dev sifilitik asendan aort anevrizmasında vazovazorum kanamasına bağlı akut tamponad. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongre’de poster sunum
29. Sayar U, Parlar A, Demirbaş M, Ökten C, Emir İ, Doğan O. İnternal karotis arter darlığı ile birlikte anomalisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongre’de poster sunum
30. Menteşe Ü, Doğan S, Turan İ, Demirbaş M, Menteşe A, Usta S, Haliloğlu E, Doğan OV, Karahan SC. Abdominal aort anevrizması nedeni ile açık tamir veya EVAR uygulanan hastalarda perioperatif oksidatif streslerin değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2011;20(2): SB:017
31. Doğan OV, Demirbaş M, Doğan S, Haliloğlu E, Menteşe Ü, Usta S, Borulu F. Rüptüre abdominal aort anevrizmaları. Damar Cerrahi Dergisi, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2011;20(2): TP:016
32. Demirbaş M, Doğan S, Menteşe Ü, Doğan OV, Coşkun C. Venöz yetmezlikte “endovenöz lazer ablasyon” uygulamalarımız: Erken dönem sonuçlar. Damar Cerrahi Dergisi, XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongre Sayısı 2011;20(2): P:228
33. [s-051] The minimal extracorporeal circulation circuit versus CPB Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Ufuk Sayar, Uğur Ziyrek, Mine Demirbaş, Ferhat Borulu, İzzet Emir . Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014-
34. [s-073] Early out comes of the sutureless aortic valves versus conventional stended bioprosthesis Ilker Mataraci, Muhammet Onur Hanedan, Mehmet Ali Yürük, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Ceyhun Coşkun, Tanıl Özer, Uğur Ziyrek, Aşkın Kılıç. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
35. [s-081] Early out comes of the sutureless aortic valve (Percevals) versus stendless bioprosthese valve (freedom solo) İlker Mataracı, Muhammet Onur Hanedan, Mehmet Ali Yürük, Tanıl Özer, Ufuk Sayar, Ferhat Borulu, İzzet Emir, Mine Demirbaş, Murat Yücel . Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
36. [s-090] Rüptüre abdominal aort anevrizmaları ve zamanlama Mine Demirbaş, Ali Kemal Arslan, Ufuk Sayar, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ferhat Borulu, İzzet Emir, Uğur Ziyrek, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
37. [s-097] Kalsifik aort kapak stenozu olan hastalarda stentli ve stentsiz biyoprotez aort kapak replasmanının orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması Aşkın Kılıç, Muhammet Onur Hanedan, Ali Kemal Arslan, Mine Demirbaş, Ufuk Sayar, Tanıl Özer, Murat Yücel, Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014-
38. [S-129] Kapak koruyucu aort kök rekonstrüksiyonu deneyimlerimiz Tanıl Özer, Ufuk Sayar, Muhammet Onur Hanedan, Murat Yücel, Mehmet Ali Yürük, Uğur Ziyrek, Ali Kemal Arslan, Mine Demirbaş, İlker Mataracı13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
39. Abdominal aort anevrizmaları patolojilerindeki endovasküler uygulaması erken dönem sonuçlarımız Ali Kemal Arslan, Ferhat Borulu, Mine Demirbaş, Ufuk Sayar, Muhammet Onur Hanedan, Tanıl Özer, Ceyhun Coşkun, Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
40. [S-216] Transfemoral aort kapak replasmanı (TAVI) ile ilişkili vaskülerkomplikasyonlar ve cerrahi sonuçları Ufuk Sayar, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Mine Demirbaş, Ferhat Borulu, Uğur Ziyrek, İzzet Emir, Ali Kemal Arslan, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
41. [S-231] Anjiyografi labaratuarında gelişen kardiyak yaralanmalar ve acil cerrahi sonuçları Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, İzzet Emir, Mehmet Ali Yürük, Ali Kemal Arslan, Murat Yücel, İlker Mataracı Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
42. [S-261] Koroner baypas cerrahisi yapılan, karotis lezyonu olmayan hastalarla cerrahi endikasyonu olmayan karotis lezyonuna sahip hastaların serebraloksimetri ölçümleri ile postoperatifserebrovasküler olay arasındaki ilişkinin araştırılması Ceyhun Coşkun, Ali Kemal Arslan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, İzzet Emir, Ferhat Borulu, İlker MataracıMataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
43. [S-271] Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan koroner endarterektomi tekniğinin erken dönemde morbidite ve mortalite üzerine etkinliği, erken dönem sonuçlarımız Ali Kemal Arslan, Mine Demirbaş, Ufuk Sayar, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Ferhat Borulu, Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
44. [S-289] Ekstrakorporal membran oksijenasyonu uygulanan hastaların erken dönem sonuçları Özgür Koral, Ali Kemal Arslan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Muhammet Onur Hanedan, Ferhat Borulu, İzzet Emir, Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
45. [S-380] BiS monitörizasyonunun kalp cerrahisindeki yeri İzzet Emir, Tanıl Özer, Ali Kemal Arslan, Mine Demirbaş, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Ferhat Borulu, Mehmet Ali Yürük, İlker MataracıMataracı13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
46. [S-389] Kalsifik asendan aortlu hastalardaki koroner baypas cerrahisi sonuçlarımız Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Ceyhun Coşkun, Mehmet Ali Yürük, İzzet Emir, Ferhat Borulu, Uğur Ziyrek, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
47. [P-025] Açık kalp cerrahisinde pulsatil ve nonpulsatil akım sırasında renalperfüzyon değerlerinin karşılaştırılması Ferhat Borulu, Ali Kemal Arslan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, İzzet Emir, Ceyhun Coşkun, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
48. [P-026] Eş zamanlı koroner ve karotis arter hastalığında yaklaşım ve sonuçlarımız Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Ali Kemal Arslan, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Mehmet Ali Yürük, Uğur Ziyrek, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
49. [P-219] Eşzamanlı asendan aorta ve aortik kapak replasmanı uygulanan olgularda dikişsiz kapak kullanımı: 2 olgu sunumu Tanıl Özer, Murat Yücel, Muhammet Onur Hanedan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Uğur Ziyrek, İzzet Emir, Ali Kemal Arslan, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
50. [P-299] Atriyal septal defekt oklüder cihazı olan hastada mitral kapak replasmanı için cerrahi yaklaşımımız Ufuk Sayar, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Mine Demirbaş, Murat Yücel, Ali Kemal Arslan, Ceyhun Coşkun, Ferhat Borulu, İlker Mataraci. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
51. [P-360] Aort kökünü tutan Stanford tip A diseksiyonlarında kapak koruyucu kök replasmanı: 2 olgu sunumu Tanıl Özer, Ufuk Sayar, Murat Yücel, Muhammet Onur Hanedan, Ferhat Borulu, Uğur Ziyrek, Mehmet Ali Yürük, Mine Demirbaş, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
52. [P-390] Rüptüre abdominal aort anevrimalarında EVAR yeri var mıdır? Ali Kemal Arslan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Ferhat Borulu, İzzet Emir, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
53. [P-422] EVAR uygulanmış bir ana iliyak arter anevrizması olgusunda iliyak uzatma ayrılması sonrası yeniden endovasküler girişimle onarımı: Olgu sunumu Tanıl Özer, Ufuk Sayar, Muhammet Onur Hanedan, Ferhat Borulu, Mehmet Ali Yürük, Uğur Ziyrek, Mine Demirbaş, Ali Kemal Arslan, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
54. [P-461] Periferik damar yaralanmalarındaki klinik deneyimimiz Ali Kemal Arslan, Ceyhun Coşkun, Mine Demirbaş, Muhammed Onur Hanedan, Murat Yücel, Ferhat Borulu, Mehmet Ali Yürük, Uğur Ziyrek, İlker Mataracı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
55. [P-462] Ekstremite arterlerinin iyatrojenik psödoanevrizması Ali Kemal Arslan, Ferhat Borulu, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Murat Yücel, Ceyhun Coşkun, İzzet Emir, Uğur Ziyrek, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
56. [P-590] Perkütan ECMO uygulamasında iliyak ven yaralanması Mine Demirbaş, Ufuk Sayar, Ali Kemal Arslan, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Ferhat Borulu, İzzet Emir, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
57. [p-813] Double valve replacement through right anterior mini thoracotomy: a case report Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, İzzet Emir, Ferhat Borulu, Ali Kemal Arslan, Ceyhun Coşkun, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
58. [p-815] Our minimally invasive cardiac surgery experiences Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, İzzet Emir, Murat Yücel, Mehmet Ali Yürük, Ali Kemal Arslan, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
59. [p-837] Results of graft cannulation technique for veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation Tanıl Özer, Ufuk Sayar, Muhammet Onur Hanedan, Ferhat Borulu, Mine Demirbaş, Ali Kemal Arslan, Ceyhun Coskun, Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
60. [p-853] Peri-partum MP ile ilişkili kalp yetmezliğinin akut tedavisinde ECMO kullanımı Ali Kemal Arslan, Ufuk Sayar, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Murat Yücel, İzzet Emir, Mehmet Ali Yürük, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
61. [p-854] Redo mitral kapak cerrahisi sonrası ECMO kullanımına bağlı gelişen HIT sırasında fundaparin başarılı kullanımı Ali Kemal Arslan, Mine Demirbaş, Ufuk Sayar, Tanıl Özer, Muhammet Onur Hanedan, Ceyhun Coşkun, Ferhat Borulu, İzzet Emir, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
62. [p-860] Double ECMO: olgu sunumu Ufuk Sayar, Özgür Koral, Aşkın Kılıç, Ali Kemal Arslan, Mine Demirbaş, Tanıl Özer, Ceyhun Coşkun, Uğur Ziyrek, İlker Mataracı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Ekim 2014
63. [P-05] Our First Experience Of Double Valve Replacement Throught Right Anterior Minit horacotomy; A Case Report Tanıl Özer, Sefer Usta, Ufuk Sayar, Murat Yücel, Mine Demirbaş, İzzet Emir, İlker Matarcı Mınımally Invasıve And Robotıc Cardıovascular Surgery Symposıum, Mayıs 2014
64. [P73} Results of graft cannulation technique for veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation Authors: T. Ozer, I. Mataracı, M. O. Hanedan Co-authors: M. Yucel, U. Sayar, M. Demirbas, A. Kemal arslan ECMO & Euro ELSO 2014 in Paris 22-24 Mayıs
65. [P74] Double ECMO: case report Authors: T. Ozer, I. Mataracı, M. Demırbas Co-authors: A. I. Savur, O. Koral, M. O. Hanedan, U. Sayar ECMO & Euro ELSO 2014 in Paris 22-24 Mayıs
66. [P75] ECMO use in thetreatment of peripartum cardiomyopathi associated with acute heart failure Authors: I. Mataracı, M. O. Hanedan, U. Sayar Co-authors: T. Ozer, M. Yucel, A. Kilic, M. Demirbas, M. A. Yuruk ECMO & Euro ELSO 2014 in Paris 22-24 Mayıs
67. [P76] Possible complication of ecmo intervention: iliac vein injury Authors: I. Mataracı, U. Sayar, M. Demırbas Co-authors: I. Emir, T. Ozer, U. Ziyrek, C. Coskun, A. Kilic ECMO & Euro ELSO 2014 in Paris 22-24 Mayıs
68. [P77] Management of heparin-induced thrombocytopenia during ecmo applications Authors: T. Ozer, I. Mataracı, A. I. Parlar Co-authors: M. Yucel, U. Sayar, M. O. Hanedan, M. Demirbas, F. Borulu ECMO & Euro ELSO 2014 in Paris 22-24 Mayıs
69. [P160] Early period results of patients to whom extracorporeal membrane oxygenation was performed Author: M. Hanedan Co-authors: I. Mataraci, O. Koral, T. Ozer, U. Sayar, M. Demirbas, A. Kilic, A. K. Arslan ECMO & Euro ELSO 2014 in Paris 22-24 Mayıs