T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 22/02/2018

Arşiv Birimi

Ayniyat Birimi

Bilgi İşlem Birimi

Faturalandırma Birimi

İhtiyaç Tespit Komisyonu

İstatistik Birimi

Klinik Mühendislik Birimi

Morg - Mescid Hizmetleri

Muayene Kabul Birimi

Mutemetlik - Maaş İşleri

Öğrenci İşleri Birimi

Özlük - Yazı İşleri Birimi

Satın Alma Birimi

Tahakkuk Birimi

Teknik Birim