T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaçlar

Güncelleme Tarihi: 12/10/2021

1-Sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve verimliliğini artırmak, hizmet kapasitesini genişletmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
2-Sağlık hizmeti sunumundan duyulan  hasta memnuniyetini üst düzeyde tutmak, sağlıklı, güvenli hastane ortamını oluşturmak ve hasta güvenliğini sağlamak.
3-Hastanemiz çalışanlarının memnuniyetini üst düzeyde tutmak, sağlıklı, güvenli çalışma ortamını oluşturmak ve çalışan güvenliğini sağlamak.
4-Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
5-Gelir gider dengesini iyileştirmek, hastane işletmeciliğinde verimliliği yükseltmek.
6-Bilgiye hızlı ve kolay ulaşmak, hastalara ait bilgilerin güvenliğini sağlamak, bilgi mahremiyetini korumak.
7-Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olmak