T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Beril DİLBER (Uz.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 25/06/2020


 
Uz.Dr. Beril DİLBER
 Branşı : Çocuk Nöroloji
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : beriltem@gmail.com
 Klinik : Çocuk Nöroloji Polikliniği
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Epilepsi
 Nöromotor gelişim
 Febril konvülziyon
 Nörometabolik hastalıklar
 Demyelinizan hastalıklar
 Kas hastalıkları
 
Eğitimi : 
 2020 KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi B.D.
 2012 KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.
 2006 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 2003 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2020 /  -----    SBÜ Trabzon kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2016 / 2020    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 2012 / 2016     SBÜ Trabzon kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 2006 / 2012    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 2004 / 2006  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Üyelikler :
 K.T.Ü Pediatri Derneği Düzenleme Kurul Denetleme Kurulu Sorumlusu
 Ulusal Pediatri Nöroloji Dernek Üyeliği
 
Yayınlar : 
  1. 1- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. Karagüzel G, Dilber B, Çan G, Ökten A, Değer O, Holick MF. Seasonal vitamin D status of healthyschoolchildrenandpredictors
of low vitamin D status.
J Pediatr GastroenterolNutr. 2014 May;58(5):654-60.doi: 10.1097/MPG.0000000000000274.

A2. Mutlu M, Dilber B,Aslan Y. Cornelia de Langesyndromeassociatedwiththoracicmeningocele.ClinDysmorphol. 2010
Jul;19(3):161-3. doi: 10.1097/MCD.0b013e328338f8b3

A3. Çakır M, Dilber B, Kalyoncu M, Dilber E, Aksoy A, Erduran A. Acutepancreatitis as an atypicalpresentation of
Henoch-Schonleinpurpuraandcysticfibrosis.Turk J MedSci 2009; 39 (5): 809-813doi:10.3906/sag-0811-42

A4. Mutlu M, Kalay E, Dilber B, Aslan Y, Dilber E, Almaani N, McGrath JA. Pyloricatresia-
junctionalepidermolysisbullosasyndromeshowingnovel c.4505-4508insACTC mutations in integrin
b4 gene (ITGB4).Turk J Pediatr. 2015 Jul-Aug;57(4):385-387.PMID: 27186702

A5. Dilber E, Mutlu M, Dilber B. Intravenousamiodaroneusedaloneor in combinationwithdigoxinfor
life-threateningsupraventriculartachyarrhythmia in neonatesandsmallinfants.
Pediatr EmergCare. 2010 Feb;26(2):82-4.doi: 10.1097/PEC.0b013e3181ce2f6a.

A6. Bahadır A, Erduran E, Dilber B, Üçüncü N. EDTA-DependentPseudothrombocytopenia.
Turk J Hematol 2012; 29: 311-312doi: 10.5505/tjh.2012.60973

A7. Barçak ÖF, Karkucak M, Çapkın E, Karagüzel G, Dilber B, Dedeoğlu SS. Prevalence of Generalized
Joint Hypermobilityand Fibromyalgia Syndrome in theChildrenPopulation of Trabzon: A
TurkishStudy. Turk J PhysMedRehab 2015;61:6-11DOI: 10.5152/tftrd.2015.65002

A8. Dilber E, Aksoy A, Cakir M, Bahat E, Kamaşak T, Dilber B. Listeriamonocytogenesmeningitis
in twoimmunocompetentchildren.Ann Trop
Paediatr.
2009 Sep;29(3):225-9. doi: 10.1179/027249309X12467994694058

 

A9. Mutlu M, Karagüzel G, Bahat E, Aksoy A, Güven B, Dilber B, Dilber E. Charcoalhemoperfusion in an
infantwithsupraventriculartachycardiaandseizuressecondarytoamitriptylineintoxication.Hum ExpToxicol. 2011
Mar;30(3):254-6. DOI: 10.1177/0960327110369822

A10. Şahin S, Gürgen SG, Yazar U, İnce İ, Kamaşak T, Acar Arslan E, Diler Durgut B, Dilber B, Cansu A.
Vitamin D protectsagainsthippocampalapoptosisrelatedwithseizuresinducedbykainicacidandpentylenetetrazol in rats.
EpilepsyRes. 2019 Jan;149:107-1164https://doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2018.12.005

A11. Durgut BD, Turk A, Arslan EA, Kamaşak T, Şahin S, Dilber B, Cansu A. An investigation of
theoculartoxiceffects of leverisetamtherapy in childrenwithepilepsy. Child’sNervousSystem. 2019;1(1):9-12 doi:
10.1007/s00381-019-04076-5

A12. Dilber B, Havalı C, Eroğlu N, Aydın K, Şahin S, Cansu A. CerebralNeoplasm in L-2 Hydroxyglutarıcacıduria;
twoDifferent Presentation. Child’sNervousSystem.DOI: 10.1007/s00381-019-04466-9

A13. Arslan Acar E, Arzu Erden, Dilber B, GulnurEsenulku , Sevim Sahin , TulayKamaşak ¸ Pınar Ozkan  Kart ,
Erhan Arslan , Murat Topbas¸ Ali CansuTurkishversion of BriefAtaxiaRatingScaleDisabilityandRehabilitation
DOI: 10.1080/09638288.2019.1701101 2019

A14.Dilber B, Şahin S, Eyuboglu İ, Kamaşak T, Arslan Acar E, Durgut BD, Cansu A.Two different manifestations of
neonatal vascular injury: Dyke-Davidoff-Masson Syndromeand crossed cerebellar atrophy. Journal of
StrokeandCerebrovascularDiseases. 2019

A15. Dilber B, Kamaşak T, Eyüboğlu İ, Kola M, Uysal AT, Saruhan H, Yalçın S, Sağ E, Cansu A.
Wernicke’sencephalopathymanifestingwithdiplopiaafterileojejunostomy. TurkıshJournal of Pediatrics. 2019

A16. Dilber B, Arslan Acar E, Anewcase-HeterozygotePACS1mutationin a patient withSchuurs-Hoeijmakerssyndromeand
a
left duplex kidney: Case report. Hong Kong Pediatrics. 2020

A17. Kamaşak TDilber B Özer YamanSDiler DurgutBKurt T Çoban EArslan Acar E Şahin S, Karahan  CS,
Cansu A. HMGB-1, TLR4, IL-1R1, TNF-α, and IL-1β: Novel Epilepsy Markers?. Epileptic Disord2020 Apr 1;22(2):183-19

B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

B1. Dilber B, KamaşakT ,Durgut BDArslan EA , Şahin S, Cansu A. Psikoz Atağında Gelen Bir
Down Sendromu ve Nadir Bir Komplikasyon: Bazal Ganglion Kalsifikasyonu-Retrospektif Bir Tarama.
PediatricPractiseandResearch. 2018;6(1):6-9 DOI: 10.21765/pprjournal.408070

B2.Dilber B (2019). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi bölüm 3: Fokal Epilepsiler (1.baskı). Ankara:
Akademisyen Kitabevi 2019

B3. Durgut BD, Dilber B, Acar Arslan E,  Şahin S, Kamaşak T, Dilber E, Cansu A. SpinalMuskularAtrofi
Hastalarında OtonomikDisfonksiyon Bulguları. Turkiye Klinikleri J Neur 2018 doi: 10.5336/pediatr.2018-60503

B4. Kamaşak T, Durgut BD, Arslan EA, Şahin S, Dilber B, Kurt T, Cansu A.  The Role of Electroencephalography
in DifferentiatingEpilepticandNon-EpilepticEvents in Adolescents: 3-Year Experience in OnePediatricNeurology
Center. JCP;2018;16(2):19-30

B5.Kamaşak T,  Cansu A, Arslan EA, ŞahinS, DurgutBD, Dilber B, Kurt T, Terzi M, BozC. A
Comparison of Pediatric- andAdult-OnsetMultipleSclerosis. Turkiye Klinikleri J Neur 2017;12(3):57-63
doi: 
10.5336/neuro.2017-57919

B6. Şahin S, Kamaşak T, Acar Arslan E, Diler Durgut B, Dilber B, Kandil S, Cansu A.Çocuklarda Epilepsi ve
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliğinin Özellikleri: Geriye Dönük İnceleme. Güncel pediatri
JCP 2019;17(1):71-84

B7.Dilber B., Cansu A. TheSociety of EasternBlckSeaDermatologyandVenerolgyBaşağrısı olan çocuğa yaklaşım.
Mucosa 2019;2(1):16-20  ISSN 2651-2750

C.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Kazanılan Ödüller:       

I. karadeniz pediatri günleri 03-05 ekim 2019 sözel sunu birinciliği

II. mersin nöroloji kış okulu 8-9 Kasım 2019 poster birinciliği

XXI. çocuk nöroloji sözel sunu birinciliği

D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yer Alan Bildiriler:

D1.Dilber B. VI. International MultıdıscıplınaryCongress of Eurasıa-Roma 4-6 Eylül-2018 ˝Bone mineral density of
obese students (11-18 years) living in Trabzon˝(Sözel sunu)

D2.Dilber B. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi  ˝Katılma Nöbetlerinin EthiyolojisindeTonsillerHipertrofi ve Yumuşak
Damak Evrelemesi˝ 2018(Sözel sunu)

D3.Dilber B, Karagüzel G. Ahtamara Uluslararası kongresi ˝Obez çocuk ve adölesanlarada Vitamin D durumu˝ 25-26
Ağustos 2018(Sözel sunu)

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yer Alan Bildiriler:

E1. Dilber B, Akyol UE, Serin HM, Alver A, Cansu A. S30- Katılma nöbeti sık olan çocuklarda oksidan ve antioksidan
dengesi. 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5 mayıs 2019 (Sözel sunu)

E2. Karagüzel G, Dilber B, Ökten A, Çan G, Değer O. Trabzon 11-18 yaş arası sağlıklı çocukların vitamin D durumu
Ulusal pediatri endokrinoloji 2011 kongresi (Sözel sunu)

E3Dilber B. JuvenilMyoklonik Epilepsili İlginç Bir Vaka. Pediatrik Nöroloji Karadeniz Bölge toplantısı. 2018 (Sözel sunu)

E4. Dilber B. KonjenitalDykeDavidoffMasson Sendromu ve karşı serebellarhemisferatrofisi birlikteliğiPediatrik
Nöroloji Karadeniz Bölge toplantısı. 2018 (Sözel sunu)

E5. Dilber B, Ökten A. ˝11-18 yaş arası sağlıklı çocuklarda D vitamini eksikliği ve kemik mineral yoğunluğu˝ 2012
Trabzon-TRT Radyosu sunumu

E6. Arslan EA, Erden A, Dilber B, Esenülkü G, Şahin S, Kamaşak T, Topbaş M, Cansu A. Kısa 
Ataksi Derecelendirilme Ölçeğinin Türkçe Güvenililirliliği. .  21. Ulusal Çocuk Nöroloji
kongresi 3-5  mayıs 2019 (Sözel sunu)

Şahin S, Gürgen SG, Yazar U,  Arslan EA, Kamaşak T,Durgut BD, Dilber B, Cansu A. D Vitamininin Nöbete Bağlı
HipokampalApoptoz Üzerine Etkileri.
21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (sözel sunu)

E7. Dilber B.,Karagüzel G., Ökten A., Çan G. ‘’D vitamini eksikliği olmayan sağlıklı ergenlerde yaş grupları ve ergenlik
evresine göre alkalenfosfataz düzeyleri’’ 1. Karadeniz pediatri günleri 03-05 ekim 2019 syf 50-51

E8. BDilber, Demirhan NY., Orhan F., Kamaşak T, Acar Arslan E, Şahin S, Diler Durgut B, Cansu A.
‘Febril Nöbette İmmün Durumun Önemi’ 1. Karadeniz pediatri günleri 03-05 ekim 2019 syf 48-49

E9. KartÖzkan P., Esenülkü G, Dilber B, ÖzkayaA.K,Cansu A.Acil Servisimize Nöbet İle
Başvuran Olgularda Serum Sodyum Düzeyleri. II. Çocuk Nöroloji Mersin Kış okulu
8-9 Kasım 2019. Syf: 13

E7. Dilber B, DemirhanYN,  Orhan F, Kamaşak  T, Arslan EA, Şahin S, Durgut BD, Cansu 
A. P26- Theimportance
of immunestatus in febrileseziure.  21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (poster)

E8. Dilber B,  Demirhan YN, ArslanEA,Makuloglu M, Kamasak T, Şahin S, Durgut BD, Cansu A. P -064 [Çocuk Nörolojisi] Reflekslerin Alınması GuillaenBarreSendromunu Dışlatır Mı? 53. TPK kongresi 2018

E9. Dilber B,  Demirhan YN, ArslanEA,Makuloglu M, Kamasak T, Şahin S, Durgut BD, Cansu A. P-067 [Çocuk Nörolojisi]Sporcu AdölesanlaraAldırtırılanPerformans Arttırıcılar Tehlikeli Mi? 53. TPK kongresi 2018

E10. Diler Durgut B, Kamaşak T, , Acar Arslan E, Dilber B, Cansu AHemifasialatrofi Perry rhomberg olgusu- 20. Pediatrik nöroloji kongresi 2018

E11. Dilber B, Şahin S, Demirhan YN, Durgut BD, Cansu A. P-067 [Çocuk Nörolojisi] Nadir bir olgu: L-2 hidroksiglutarikaisdüri ve medulloblastom birlikteliği 20. Pediatrik nöroloji kongresi 2018

E12.Dilber B, Makuloğlu M, Acar Arslan E, Demirhan YN, Kamaşak T , Şahin S,Durgut BD, Cansu A. P-066 [Çocuk Nörolojisi] Nadir bir olguolanKleineLevin Sendromu 53. Türk pediatri Kongresi 2017

E13.Dilber B, Makuloğlu M, Acar Arslan E, DemirhanYN, Kamaşak T , Şahin S,Durgut BD, Cansu A. P-067 [Çocuk Nörolojisi]Sporcu Adölesanlarda Performans Arttırıcılar Tehlikeli Mi? 53. Türk pediatri Kongresi 2017

E14.MutluM, Dilber B, AslanY, DilberE, Alperen A. PS-17; Junctional Tip EpidermolizisBüllozalıpiloratrezi sendromlu bir olgu sunumu, III:Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri 4-8 Haziran 2008(poster)

E15. Esenülkü G, Kart PÖ, Çebi A, Dilber B, Şahin S, Arslan EA, Kamaşak T, Cansu A. P-084:CoffinLowry Sendromunda At Nalı Böbrek: Yeni Mutasyon. 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (poster)

E16. Esenülkü G, Kart PÖ, Çebi A, Dilber B, Şahin S, Arslan EA, Kamaşak T, Cansu A. P-085- Tetraparezi ile Başlangıç Gösteren PosteriorReversblEnsefalopati Olgusu. 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (poster)

E17. Kart PÖ, Esenülkü G, Şahin Y, Dilber B, Şahin S, Arslan EA, Kamaşak T, Cansu A. P214-Mikrognatinin Eşlik Ettiği Perrault Sendromu 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (poster)

E18. Şahin S,  Arslan EA, Durgut BD, Kamaşak T, Kalyancu M, Dilber B, Kart PÖ, Esenülkü G, Cansu A. P-246- DNM1L Mutasyonuna Bağlı Febril enfeksiyon ilişkili Epilepsi Sendromlu Olgu Sendromu 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (poster)

E19. Kart PÖ, Esenülkü G, Şahin Y, Dilber B, Şahin S, Arslan EA, Kamaşak T, Cansu A. P215-Nadir Bir Olgu: Allan- Herndorn-Dudley Sendromu 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (poster)

E20. Şahin S, Gürgen SG, Yazar U,  Arslan EA, Kamaşak T,Durgut BD, Dilber B, Cansu A. D Vitamininin Nöbete Bağlı HipokampalApoptoz Üzerine Etkileri. 21. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi 3-5  mayıs 2019 (sözel sunu)

E21. Karakaş T, Dilber B, Mutlu M, Çakı M, Orhan F, Dilber E. S38- ParapömoikAmpiyenli Çocuklarda Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesine Duyarlı Crp. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve KistikFibrozis Kongresi, Trabzon 2009, (sözel sunu)

E22.Karakaş T, Dilber B, Polat N, Çakır M, Dilber E, Baki A, Çakır M. KistikFibrozisin Akut Pankreatit Kliniğinde Atipik Prezantasyonu. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve KistikFibrozis Kongresi, Trabzon 2009, (poster)

E23.Mutlu M, Dilber B, Aslan Y. Konjenitaltoxoplozmlu bir olgu sunumu.10. ulusal çocuk nöroloji kongresi, Trabzon 2009, (poster)

E24. Ücüncü N, Karakaş T, Dilber B, Erduran E, Çakır M. Çocukluk Çağı nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının nadir bir nedeni: ChanarinDorfizm Sendromu. Ege Üniversitesi 50. Yıl Pediatri Günleri, İzmir 2009, (poster)

E25. Dilber B, Cansu A. HiponatremiFebril nöbeti öngörebilir mi? II:Mersin nöroloji kış okulu 8-9 Kasım 2019