T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İrfan AKALIN (Opr.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 25/06/2020


 
Opr.Dr. İrfan AKALIN
 Branşı : Göz Hastalıkları Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : irfan_akalin@yahoo.com
 Klinik : Göz hastalıkları Polikliniği
irfanakalin.jpg 
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Tıbbi- Cerrahi Retina
 Oküloplasti, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi
 
Eğitimi : 
 2013 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2007 Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2020 /  ----  S.B.Ü. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
2017 / 2020 Artvin İl Sağlık Müdürü
 2016 / 2017 Artvin Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Genel Sekreter
 2015 / 2016 Artvin Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı
 2014 / 2015 S.B. Artvin Devlet Hastanesi Başhekim
 2013 / 2014 S.B. Artvin Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği
 2008 / 2013 S.B.Ü. Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği
 2007 / 2008 Sağlık Bakanlığı Artvin Merkez 3. Nolu Sağlık Ocağı
 
Üyelikler :
 Türk Oftalmoloji (Göz Hastalıkları) Derneği
 
Yayınlar : 
1-SCI ve SCI- E hakemli dergilerde yayınlanmış/yayına kabul edilmiş eserler:

 

1.1.  Akalın İ, Tüfek M, Türkyılmaz M, Öztürk F. Comparison of Preoperative and Postoperative Measurements of Optical Low-Coherence Reflectometry Biometry and Assessment of its Refractive Predictability, İnternational Ophthalmology, 2018 Jun 21. Doi: 10.1007/s10792-018-0952-9

1.2Kiziltoprak HYetkin ETekin KKoc MAkalin İTeke MY. Intravitreal Aflibercept for the Treatment of Choroidal Neovascularization Associated With Rubella Retinopathy, İnt. Ophthalmology, 2018 Feb 6. Doi: 10.1007/s10792-018-0830-5

2-SCI, SCI-E dışı Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş eserler :

 

 

2.1.  M. Tüfek, M.Y. Teke, P. Nalçacıoğlu, M. Çıtırık, İ. Akalın, M. Türkyılmaz, F. Öztürk. Visual Prognostic Factors with Spectral-Domain Optical Coherence Tomography in Cases with Epiretinal Membrane Surgery, Journal of Retina-Vitreus, 2015;23:287-292

3-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 3.1.   F. Öztürk, İ. Akalın. Seton Cerrahisi, Türkiye Klinikleri Ophthalmology-Special Topics, 2018;11(1):62-72

4-Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

 

4.1.   F. Öztürk, İ. Akalın. Türk Oftalmoloji Derneği Glokopedi, Glokom Tipleri Bölümü, Normal Basınçlı Glokom, 2018

 

5-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiriler:

5.1. İ. Akalın, F. Öztürk, M. Tüfek, P. Yılmazbaş, H. Tırhış. Katarakt Hastalarında Cerrahi Öncesi ve Sonrası Optik Düşük-Koherans Reflektometre Biyometrisi Kullanılarak Ön Segment Parametrelerinin Karşılaştırılması(SÖZ-KRC-052), Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2012

5.2. İ. Akalın, A. Kalkışım, H. Gündoğdu, İ. Düzcan. Endoskopik Endonasal Dakriyosistorinostomide Yeni Bir Modifikasyon: Skopi Rehberliğinde Yaklaşım (SS-OPC-07), Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2019

6-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

6.1. H. Tırhış, F. Öztürk, İ. Akalın, K. Serdaroğlu, M. Türkyılmaz. 23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Vitrektomi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basınç Stabilizasyonu (P/717), Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2009.

6.2. E.M. Şen, M. Hocaoğlu, H. Tırhış, İ. Akalın, U. Elgin, F. Öztürk. Sağlıklı Bireylerde Kornea Biyomekaniği ve Göz İçi Basıncının Yaşla Değişimi (P/624), Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, Eylül 2010

6.3. H. Özal, İ. Akalın, F. Öztürk, E. Şen, U. Elgin, F. Koç. Psödoeksfoliatif Sendrom ve Psödoeksfoliatif Glokom Olgularında Kornea Biyomekaniği(P/074), Türk Oftalmoloji Derneği 45. Ulusal Kongresi, Girne, Ekim 2011

6.4. İ. Akalin, M. Tüfek, N. Berker, F. Öztürk, F. Kapu. Olgu Sunumu; Alport Sendromlu Bir Olguda Retinal Arter Dal Tıkanıklığı (P/139), Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2012

6.5. M. Tüfek, N. Berker, Y. Özdamar, İ. Akalın, P. Yılmazbaş, F. Öztürk. Olgu Sunumu; 5 Yaşında Oküler Tutulumla Seyreden Nöro-Behçet Olgusu (P/241), Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2012

6.6. A. Kalkışım, H. Gündoğdu, İ. Akalın, D.Ö. Çetinkaya, İ. Düzcan.Homonim Hemianopside Nadir Bir Etyoloji: Spontan Vertebral Arter Diseksiyonu (P/0398) , Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017

6.7. İ. Akalın, A. Kalkışım, S. Kuruoğlu. Eksternal ve Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız (P/0539), Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017

6.8. K. Özdemir, İ. Akalın, M.Y. Teke. Santral Seröz Korioretinopatili İki Olgunun Fokal Lazer Fotokoagülasyon İle Tedavisi (P/0695), Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017

6.9. A. Kalkışım, İ. Akalın, S. Kuruoğlu. Akut Zonal Gizli Dış Retinopati (AZOOR) Olgusunda Spontan Foveal Rejenerasyon (P/0728), Türk Oftalmoloji Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2017

6.10. H. Gündoğdu, İ. Akalın, A. Kalkışım. Endoskopik Dakriyosistorinostomi Operasyonu Olan Olgularda Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Bulgularımız (PS-426, Oküloplastik Cerrahi), Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2019

6.11. H. Gündoğdu, İ. Akalın, F. Özer, A. Kalkışım. Epifora Şikayeti İle Başvuran Olguda Nadir Bir Bulgu:Rinolit (PS-458, Oküloplastik Cerrahi), Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2019