T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Filiz AKTÜRK ACAR (Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 02/10/2019


 
Uzm.Dr. Filiz AKTÜRK ACAR
 Branşı : Neonatoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : -
 Klinik : Yenidoğan Yoğun Bakım
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 

Neonatoloji
Yenidoğan Nöromonitorizasyonu

 
Eğitimi : 
 2019 K.T.Ü. Tıp Fakültesi, Neonatoloji BD
 
2012 K.T.Ü. Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
 
2004 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2019/  ----     SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
2019/2019    Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 2015/2019    K.T.Ü. Tıp Fakültesi 
 
2013/2015    Nusaybin Devlet Hastanesi
 2006/2012   K.T.Ü. Tıp Fakültesi, Pediatri Asistanı
 
Üyelikler :
 Türk Neonatoloji Derneği
 
Yayınlar : 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler: (SCI & SCI-E & SSCI & AHCI)

1- Mutlu M, Aslan Y, Kader Ş, Aktürk Acar F. Preventive Effects of Probiotic Supplementation on Neonatal Hyperbilirubinemia Caused by Isoimmunization. Am J Perinatol. 2019 Jun 26. doi: 10.1055/s-0039-1692690.

2- Acar FA, Işık G, Mutlu M, Kader Ş, Aslan Y, Kalyoncu M. Antenatal Bartter Syndrome Caused by a Novel Homozygous Mutation in SLC12A1 Gene. Indian J Nephrol [Epub ahead of print] [cited 2019 Aug 21]. Available from: http://www.indianjnephrol.org/preprintarticle.asp?id=255629

3- Mutlu M, Aslan Y, Aktürk Acar F, Kader Ş, Bayramoğlu G, Yılmaz G. Changing trend of microbiologic profile and antibiotic susceptibility of the microorganisms isolated in the neonatal nosocomial sepsis: a  14years analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;4:1-8.

4- Kader S, Mutlu M, Acar FA, Aslan Y, Bahadir A. Homozygous congenital factor VII deficiency with a novel mutation, associated with severe spontaneous intracranial bleeding in a neonate. Blood Coagul Fibrinolysis. 2018;29:476-80.

5- Mutlu M, Aslan Y, Acar FA, Cömert HSY, Özdoğan EB, Sarıhan H. Medical Treatment of Hematuria Due to Bladder Hemangioma in a Newborn. Indian J Pediatr. 2018;85:396-7.

6- Kader Ş, Mutlu M, Aktürk Acar F, Aslan Y, Erduran E. Nuclear Projections in Neutrophils for Supporting the Diagnosis of Trisomy 13. Turk J Haematol. 2018;35:144.

7- Mutlu M, Aslan Y, Aktürk-Acar F, Çakır M, Erduran E, Kalyoncu M. ARC syndrome. Turk J Pediatr. 2017;59:487-90.

8- Mutlu M, Parıltan BK, Aslan Y, Eyüpoğlu İ, Kader Ş, Aktürk FA. Comparison of methods and formulas used in umbilical venous catheter placement. Turk Pediatri Ars. 2017;52:35-42.

9- Karagüzel G, Aktürk FA, Okur E, Gümele HR, Gedik Y, Okten A. Cleidocranial dysplasia: a case report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2:134-6.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1- Mutlu M, Aslan Y, Kader Ş, Acar Aktürk F, Yazar U. Evaluation of Newborns with Open Neural Tube Defect Retrospectively. J Pediatr. 2018;27:20-7.

2- Aktürk Acar F, Mutlu M, Aslan Y. Yenidoğan Döneminde Emziren Annelerde İlaç Kullanımı ve Yenidoğan Bebeğe Etkileri. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2018;10:37-45.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1- Mehmet Mutlu, Yakup Aslan, Şebnem Kader, Filiz Aktürk Acar. Probiyotik Desteğinin İzoimmun Hemolitik Sarılık Üzerine Etkisi. 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-050/59, 2019.

2- Şebnem Kader, Mehmet Mutlu, Filiz Aktürk Acar, Yakup Aslan, Dicle Aydemir. Yenidoğan Döneminde Hipotansiyon ile Bulgu Veren Menkes Hastalığı: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-367/207, 2019.

3- Filiz Aktürk Acar, Şebnem Kader, Mehmet Mutlu, Yakup Aslan. Povidon İyot İle Plöredezis Uygulanan Konjenital Şilotoraks Olgusu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-131/132, 2017.

4- Mehmet Mutlu,Yakup Aslan,Filiz Aktürk Acar, Elif Bahat Özdoğan,Hatice Sonay Yalçın Cömert,Haluk Saruhan. Mesane Hemanjiomu: Bir Yenidoğan Olgusu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-158/148, 2017.

5- Mehmet Mutlu,Yakup Aslan,Filiz Aktürk Acar,Murat Çakır,Erol Erduran, Mukaddes Kalyoncu. Nadir Görülen Bir Durum: Artrogripozis-Renal Disfonksiyon-Kolestaz Sendromu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-219/184, 2017.

6- Filiz Aktürk Acar, Mehmet Mutlu, Yakup Aslan. Nadir Görülen Bir Olgu: Aslan Tip Multipl Pterijium Sendromu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-276/216, 2017.

7- Filiz Aktürk Acar,Yakup Aslan,Mehmet Mutlu, Mukaddes Kalyoncu. SLC12A1 Geninde Yeni Bir Mutasyon Tespit Edilen Neonatal Bartter Sendrom’lu Olgu Sunumu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-292/226, 2017.

8- Şebnem Kader, Filiz Aktürk Acar, Mehmet Mutlu, Yakup Aslan. Evde Lokal Anestezik İle Sünnet Operasyonu Sonrasında Gelişen Methemoglobinemi: Olgu Sunumu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-307/235, 2017.

9- Filiz Aktürk Acar,Şebnem Kader,Mehmet Mutlu,Yakup Aslan,Ayşenur Bahadır. Faktör-VII Eksikliği: Bir Yenidoğan Olgusu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-347/257, 2017.

10- Filiz Aktürk Acar, Şebnem Kader, Yakup Aslan, Mehmet Mutlu. Amniyotik Band Sendromu: Olgu Sunumu. 25. Ulusal NeonatolojiKongresi, Antalya, Bildiri özet kitabı, P-384/278, 2017.

Kurslar ve Sertifikalar

1- İleri Mekanik Ventilasyon Kursu ve Katılım Sertifikası, 2015

2- Ege Üniversitesi 15.Simüle Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu ve Katılım Sertifikası, 2015

3- Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Kursu ve Katılım Sertifikası, 2016

4- PICC Kateteri Kullanım Sempozyomu ve Katılım Sertifikası, 2016

5- Temel Mekanik Ventilasyon Kursu ve Katılım Sertifikası, 2017

6- Yenidoğanda Nöromonitorizasyon Kursu ve Katılım Sertifikası, 2019