T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Altan AYDIN (Opr.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 29/07/2019

Op.Dr. Altan AYDIN
 Branşı : Genel Cerrahi Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : altanaydin76@hotmail.com
 Klinik : Genel Cerrahi Polikliniği
altanaydin.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Endokrin Cerrahisi 
 GIS Cerrahisi
 
Eğitimi : 
 2009  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
 1998   K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2019 /  ----     SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2017 / 2019    Of Devlet Hastanesi
 2010 / 2017    Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2009 / 2010   Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
 2003 / 2009  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2002 / 2003  Trabzon Düzköy Çayırbağı Sağlık Ocağı
 2001 / 2002  Askeri Görev
 1998 / 2001   Trabzon Düzköy Çayırbağı Sağlık Ocağı

 
Üyelikler : 
 Türk Cerrahi Derneği
 Endokrin Cerrahi Derneği
 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 Karadeniz Cerrahi Derneği
 
Yayınlar : 
 A-Uluslararası Hakemli Dergiler de Yayınlanan  Yazılar

A1-Atas H, Bulus H, Akkurt G, Yavuz A, Tantoglu U, Alimogullari M, Aydin A. How to approach Incidentally detected Gastrointestinal Stromal Tumor during Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Report of Two Cases. Euroasian J Hepato-Gastroenterol 2016;6(2):173-175.

A2- Yavuz A, Bulus H, Taş A, Aydın A.Evaluation of Stump Pressure in Three Types of Appendectomy: Harmonic Scalpel, LigaSure, and Conventional Technique. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2016 Apr 27.doi:10.1089/lap.2015.0551.

A3- Buluş H, Aydın A, Koyuncu A,Yavuz A,Coşkun A.Biliopleural fistula of a large retroperitoneal hydatid cyst.Turk J Gastroenterol. 2015 May;26(3):284-5.

A4- Aydın A, Sakrak O, Yılmaz TU,Kerem M. The effects ofHypericum perforatum on hepatic ischemia- -reperfusion injury in rats.Bratisl Lek Listy. 2014;115(4):209-15.

A5-Aydın A, Buluş H, Yavuz A, Akkoca M, Coşkun A. Nadir rastlanan bir olgu:

Güdük apandisit. Turkish Journal of Surgery 2012; 28(3): 156-158.

A6- Buluş H, Akyürek Ö, Akbal E, Yavuz A, Aydın A, Şimşek G. Perianal basal cell carcinoma: An uncommon localization.Turk J Gastroenterol 2014; 25 (Suppl.-1): 239-40

A7- Buluş H, Yavuz A, Aydın A, Köklü S, Coşkun A.Pancreatic lymphoma presenting with acute pancreatitis.Turk J Gastroenterol. 2013;24(6):569-71.

A8- Buluş H, Yavuz A,Aydin A,Coşkun A..Pancreatic Tuberculosis Mimicking İnoperable Pancreatic Cancer.Turk J Gastroenterology.2012.Feb.23(1):95-7.

A9- Yavuz A, Yıldız M,Aydın A, Yıldırım AC, Buluş H,Köklü S. Henoch Schonlein Purpura Mimicking Chron’s İleits.J Chrons Colitis.2011.Jun.5(3):271-2.

A10- Yuksel O, Kurukahvecioglu O, Ege B, Ekinci O,Aydın A, Poyraz A, Tezel E,Taneri F.The relation between pure papillary and follicular variant in papillary thyroid carcinoma. Endocr Regul.2008 Mar;42(1):29-33.

A11-Kurukahvecioğlu O,Taneri F, Yüksel O, Aydın A, Tezel E, Onuk E. Total Thyroidectomy for the treatment of Hashimoto’s thyroiditis coexisting with papillary thyroid carcinoma.Adv. Ther.2007.May-Jun;24(3).

A12- Yüksel O, Akyürek N, Bostancı H, Şahin T, Azılı C, Aydın A. Karaciğer Kist Hidatiğinde Okült Kisto-Biliyer İlişkinin Gösterilmesinde Metilen Mavisinin Etkinliği. Turkish Journal of Surgery ; Yıl //2007 Cilt//23 Sayı//1 Ocak-Şubat-Mart Issn 1300-0705 s. 19-23.

A13-Yavuz A, Şeker D, Buluş H, Aydın A. Peptik ülser perforasyonu ile karıştırılabilen rektosigmoid perforasyon: Olgu sunumu. Turkish Journal of Surgery 2011; 4: 243-245.

A14-Kuru S, Bulus H, Kismet K, Aydin A, Yavuz A, Tantoglu U, Boztas A, Çoskun A. Mesodiverticular

and of Meckel's Diverticulum as a Rare Cause of Small Bowel Obstruction: Case Report and Review of the

Literature.Viszeralmedizin 2013;29:401-405.

A15- Buluş H, Aydın A,Yavuz A, Coşkun A. Berberlerde parmak arasında pilonidal sinüs. Turkish Journal of Surgery 2012; 28(3): 162-163

A16- Salman B, Şakrak Ö, Yılmaz U, Çakır A, Kerem M, Aydın A. Primary Neuroendocrine Carcinoma İn The Breast : A Case Report. J Breast Cancer 2010 March; 13(1): 115-9.

A17- Menteş BB, Yüksel O, Aydın A, Tezcaner T, Leventoğlu A, Aytaç B.Posterior Tibial Nerve Stimulation For Faecal İncontinence After Partial Spinal İnjury; Preliminary Report. Tech Coloproctol (2007) 11:115-119.

B-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yazılar

B1- Akkurt G, Buluş H, Ataş H, Yavuz A, Alimoğulları M, Tantoğlu U, Aydın A. Bilobar Tiroid Agenezisi: Nadir Olgu. Turkiye Klinikleri J Endocrin 2016;11(2):65-8.

B2- Akkurt G, Buluş H, Ataş H, Yavuz A, Tantoğlu U, Alimoğulları M, Aydın A. Vasculitis Associated With Vitamine Deficiency After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Rare Case Report. Turk Med J 2016; 8(3): 113-116. 

B3- Ataş H, Buluş H, Yavuz A, Akkurt G, Aydın A, Tantoğlu U, Alimoğulları M.Naltrekson İmplantına Bağlı Gelişen Nekrotizan Fasiit- İlk Olgu Sunumu. Akademik Araştırma Tıp Dergisi 2016; 1(2): 75-78.

B4-Akkurt G, Buluş H, Aydın A, Yavuz A, Tantoğlu U, Kuru S, Coşkun A. Total Situs İnversuslu Hastada Laparoskopik Kolesistektomi: Olgu sunumu. Turk Med J 2015; 7(3): 220-222.

B5- Akkoca M, Buluş H, Aydın A, Coşkun A. Tel ile İşaretleme Yöntemiyle Çıkarılan Nonpalpabl Meme Lezyonlarının Değerlendirilmesi. Ortadoğu Medical Journal 2013; 5 (2): 94-98.

B6- Yavuz A, Buluş H, Aydın A, Coşkun A, Koyuncu AM. Akut Batın Hastalarında Nutrisyonel Değerlendirme Sonuçlarımız. Ortadoğu Medical Journal 2013; 5 (1): 13- 16.

B7-Aydın A, Buluş H, Yavuz A, Akkoca M, Ağladıoğlu K. Nadir Rastlanan Bir Vaka: Duodenal Duplikasyon Kisti. J Clin Anal Med 2013;4(6): 504-5

B8- Akkoca M, Buluş H, Aydın A, Yavuz A, Coşkun A. Amyand Hernisi: Olgu Sunumu. J Clin Anal Med 2013;4(6): 502-3.

B9- Koyuncu A, Buluş H, Yavuz A, Aydın A. Akut Appendisitli Hastada Appendiks Mukoseli. J Clin Anal Med 2013;4(1): 53-5.

B10- Kuru S, Buluş H,Yavuz A, Aydın A, Akkurt G, Boztaş A, Coşkun A. Masif Rektal Kanamaya Sebep Olan Jejunum Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tumor: Olgu Sunumu. Causopedia 2013;2:707.

B11- Akkurt G, Buluş H, Aydın A, Yavuz A, Tantoğlu U, Kuru S, Coşkun A. Gastrointestinal Stromal Tümörler: Derleme. Turkish Medical Journal 2012: 6(3).

B12- Morkavuk B,Buluş H, Yavuz A, Aydın A, Coşkun A.Fitobezoarın Neden Olduğu Barsak Obstrüksiyonu. J Clin Anal Med 2012;3(4): 457-9.

B13- Buluş H, Varol N, Aydın A. Genç Bir Hastada Dev Kolon Volvulusu: Olgu sunumu. J Clin Anal Med 2012;3(1):102-3.

B14- Akkoca M, Buluş H, Yavuz A, Küçükazman M, Aydın A, Coşkun A. Pull Yöntemi İle Perkütan Endoskopik Gastrostomi Yapılan 36 Hastanın Analizi. Ortadoğu Medical Journal 2012; 4 (3): 133-136.

B15- Akkoca M, Buluş H, Yavuz A, Aydın A, Koyuncu A, Coşkun A. Total Tiroidektomi: Klinik Deneyimlerimiz. Ortadoğu Medical Journal 2012; 4 (1): 15-18.

B16- Buluş H, Koyuncu A, AydınA, Akkoca M, Yavuz A, CoşkunA. İntestinal Obstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni: Transvers Kolon Volvulusu. Kolon Rektum Hast Derg. 2012;22:101-104.

B17- Buluş H, Akpınar A, Coşkun A, Aydın A, Yavuz A, Akkoca M. Dev Duodenum Divertikülü: Olgu sunumu. Kolon Rektum Hast Derg 2011;21:78-80.

B18- Aydın A, Buluş H, Yavuz A, Akpınar A, Coşkun A. Karın Ön Duvarı Desmoid Tümörü. Kolon Rektum Hast Derg 2011;21:31-35.

B19- Buluş H, Aydın A, Koyuncu A, Sugüneş T, Akpınar A, Coşkun A. Rektumda Nadir Olarak Görülen Bir Yabancı Cisim Olgusu. Kolon Rektum Hast Derg 2010;20:185-187.                                                                                                                                                                                                                                                                                             C- Ulusal Kongre Bildirileri

C1-Ulusal Kongre / Sempozyum / Toplantı Sözlü Bildirleri

 • 1-Altan Aydın. Kronik Anal Fissür Tedavisinde Botulinum Toksin Enjeksiyonu: Çokta Masum Değil. Karadeniz Cerrahi Derneği 2. Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri; 19 Ocak 2019; Ordu.

 • 2-Altan Aydın, Şaban Uysal. Bir Olgu Eşliğinde Folliküler Varyant Papiller Mikrokarsinom. Karadeniz Cerrahi Derneği 1. Karadeniz Cerrahi Günleri; 27 Ekim 2018; Giresun.

 • 3-Altan Aydın, Ömer Şakrak, Utku Tonguç Yılmaz, Mustafa Kerem. Ratlarda Karaciğerde Oluşturulan Hepatik İskemi-Reperfüzyon Hasarına Hypericum Perforatum'un Etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 4-Altan Aydın,Hakan Buluş.İki Olgu Eşliğinde İnce Barsak Volvulusları.Çukurova İntestinal Hastalıklar Ve Cerrahisi Kongresi;18-20 Mart 2016,Adana.
 • 5-Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Altan Aydın, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Mustafa Alimoğulları, Utkun Tantoğlu. De Garengeot Fıtığı: Femoral Fıtık Kesesi Içinde Bir Plastron Apandisit Olgusu. Çukurova İntestinal Hastalıklar Ve Cerrahisi Kongresi;18-20 Mart 2016,Adana.
 • 6-Gökhan Akkurt, Fatih Polat, Hakan Buluş, Hakan Ataş, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Alper Yavuz, Altan Aydın, Arzu Boztaş.Gluteus Kası Içinde Primer Kist Hidatik: Nadir Bir Olgu. Çukurova İntestinal Hastalıklar Ve Cerrahisi Kongresi;18-20 Mart 2016,Adana.
 • 7-Alper Yavuz, Hakan Buluş, Altan Aydın, Mehmethan Cihan, Gökhan Akkurt, Mustafa Alimoğulları, Murat Alışık, Özcan Erel. Akut Appendisitte Thiol Disülfid Hemostazının Tanı Ve Takipte Öneminin Araştırılması. Çukurova İntestinal Hastalıklar Ve Cerrahisi Kongresi;18-20 Mart 2016,Adana.

C2- Ulusal Kongre Poster Sunumları

 • 1-Altan Aydın, Hakan Buluş, Ayla Tezer, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Gökhan Akkurt, Fatih Polat. Nadir Bir Olgu: Kutanöz Bronkojenik Kist. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 2-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Hakan Ataş, Gökhan Akkurt, Mustafa Alimoğulları. Low Anteriyor Rezeksiyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Anastomotik Sinüs. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 3-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Hakan Ataş, Mustafa Alimoğulları, Gökhan Akkurt, Arzu Boztaş. Nadir Bir Olgu:Riedel Tiroiditi. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 4-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Mehmethan Cihan. Nadir Bir Olgu: Hashimoto Tiroiditi Zemininde Gelişen Tiroid Lenfoması. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 5-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Abdülkadir Ünsal. Nadir Rastlanan Bir Olgu: Karaciğer Sol Lob Hipoplazisi. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 6-Altan Aydın, Hakan Buluş, Gökhan Akkurt, Alper Yavuz, Hakan Ataş. İki Adet Bistüri Yutulması: Kaza mı, intihar mı?. . Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 7-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Hakan Ataş, Mustafa Alimoğulları, Utku Tantoğlu, Abdülkadir Ünsal. Sağ İnguinal Bölgede Nuck Kistini Taklit Eden Endometriozis Olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 8-Hakan Ataş, Hakan Buluş, Altan Aydın, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Mehmethan Cihan. Mezenterik Fibromatozis. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 9- Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Utku Tantoğlu, Hakan Ataş, Mustafa Alimoğulları, Arzu Boztaş. İnguinal Herni Operasyonu:Çokta Masum Değil. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 10-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Hakan Ataş, Utku Tantoğlu, Gökhan Akkurt, Mustafa Alimoğulları, Arzu Boztaş. Atipik Yerleşimli Hidatik Kist Olgusu:Sol İnguinal Bölge. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 11-Altan Aydın, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Hakan Ataş, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Mehmethan Cihan. Derinin Nadir Fakat Özellik Arzeden Tümörü:Ekrin Poroma. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 12-Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Hakan Ataş, Alper Yavuz, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları, Altan Aydın. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Vitamin Eksikliğine Bağlı Gelişen Vaskülit: Nadir Bir Olgu. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 13-Gökhan Akkurt, Hakan Buluş, Hakan Ataş, Alper Yavuz, Mustafa Alimoğulları, Utku Tantoğlu, Altan Aydın. Bilobar Tiroid Agenezisi. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 14-Hakan Ataş, Hakan Buluş, Alper Yavuz, Gökhan Akkurt, Altan Aydın, Utku Tantoğlu, Mustafa Alimoğulları. Naltrexon İmplantına Bağlı Gelişen Nekrotizan Fasiit Olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi; 13-17 Nisan 2016, Antalya.
 • 15-Buluş H, Ataş H, Yavuz A, Alimoğulları M, Tantoğlu U, Akkurt G, Aydın A. Obezite Cerrahisinde İntestinal GİST Olgusu. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi; 19-22 Kasım 2015, Antalya.
 • 16-Ataş H, Buluş H, Yavuz A, Aydın A, Akkurt G, Tantoğlu U, Alimoğulları M. İnsidental GİST Olgusunda Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Deneyimimiz. Bariatrik Ve Metabolik Cerrahi Kongresi; 19-22 Kasım 2015, Antalya.

D-Kitap ve/veya Chapter Yazımı

D1-Yavuz A,Hacifazlioğlu Ç, Akkurt G, Aydın A, Ataş H. Diagnosis and Management of Rectosigmoid Perforations. Actual Problems of Emergency Abdominal Surgery; Chapter 4: 21.09.2016.DOI: 10.5772/64383.

E-Kongre , Kurs Ve Sempozyum Katılımları

E1- Karadeniz Cerrahi Derneği 2.Ulusal Karadeniz Cerrahi Günleri; Ordu, 19.01.2019

E2- Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu; Ankara, 11-12.01.2019

E3- İSTET Toplantıları; Tiroidektomi Ve Ses; İstanbul, 17.11.2018

E4- V. Fıtık Okulu; Sivas, 21.09.2018

E5- Cerrahide Zor Yara Yönetimi Ve Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Kursu; Trabzon, 15.09.2018

E6- - 21.Ulusal Cerrahi Kongresi; Antalya, 11-15.04.2018

E7- 21.Ulusal Cerrahi Kongresi “Meme Ve Tiroid Ultrasonografi Eğitim Kursu“; Antalya, 11-15.04.2018

E8- 21.Ulusal Cerrahi Kongresi “Açık Karın Yönetimi Uygulamalı Kursu“; Antalya, 11-15.04.2018

E9- 21.Ulusal Cerrahi Kongresi “Enteroatmosferik Fistül Yönetimi Uygulamalı Kursu“; Antalya, 11-15.04.2018

E10 - Karadeniz Cerrahi Derneği Cerrahi Enfeksiyon Toplantısı; Trabzon, 07.04.2018

E11- Cerrahi Anatomi & Embriyoloji Kursu Bölüm 1: Tiroid & Boyun Kursu; İzmir , 31.03.2018

E12- Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Kursu; İstanbul, 10.02.2018

E13- Boyun Diseksiyonu Bölgesel Toplantıları: Uygulamalı Eğitim; Bursa, 13.01.2018

E14- Trabzon Tiroid Okulu; Trabzon, 25.11.2017

E15- Selim Anorektal Hastalıkları Kursu; İstanbul, 04.11.2017

E16- Robotik-Laparoskopik Cerrahi Kursu; Ankara, 6-7.10.2017

E17- Karaciğere Metastatik Kolorektal Kanserlerde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu; Ankara,24.12.2016

E18- Venöz Hastalıklar Tedavi Kursu; Ankara, 14.05.2016

E19- 20.Ulusal Cerrahi Kongresi; Antalya, 13-17.04.2016

E20- 20.Ulusal Cerrahi Kongresi Deneysel Cerrahi Kursu; Antalya, 13-17.04.2016

E21- Meme Kanseri Tedavisi Komplikasyonları Kursu; Ankara, 02.04.2016

E22- Çukurova İntestinal Hastalıklar Ve Cerrahi Kongresi; Adana, 18-20.03.2016

E23- TKRCD 2016 İlkbahar Sempozyumu; Ankara, 11-13.03.2016

E24- Ankara Cerrahi Günleri-4: Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi; Ankara, 15.11.2008.

E25- Gazi Fıtık Günleri; Ankara, 18-19.10.2008.

E26- Bening Anorektal Hastalıklar Kursu; Ankara, 12.04.2008.

F- Çeşitli Konularda Alınan Sertifika Ve Belgeler

F1- İşyeri Hekimliği Belgesi; Ankara, 14.01.2014.

G- Ödüller

G1- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 2007 Yılı Yayın ödülü.