T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özlem BAYRAKTAR SARAL (Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 01/09/2019

Uz.Dr. Özlem BAYRAKTAR SARAL
 Branşı : Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : lembayraktar@gmail.com
 Klinik : Enfeksiyon Hastalıkları  ve Klinik Mikrobiyoloji
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Tüberküloz
 Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
 Hastane enfeksiyonları

 
Eğitimi : 
 2004 K.T.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji ABD
 1997   K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2019 / -----      SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2009 / 2019    SBÜ Ahi Evran Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 2009 / 2009   Trabzon Akçaabat Devlet Hastanesi - Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi - Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi
 1997/ 1999      Gümüşhane Kelkit Sağlık Ocağı

 
Üyelikler : 
 EKMUD
 KLİMİK
 DAS
 
Yayınlar : 
 1. Aydın K. , Çaylan R. , Koksal I., Kostakoğlu U. , Bayraktar Saral Ö., Ustunakın Erdem M., "Yoğun Bakım Hastalarından İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde İzepamisin ve Diğer Aminoglikozidlere Direnç", ANKEM Dergisi, cilt.15, ss.74-78, 2001
 2. Kaygusuz S. , Koksal I., Kostakoğlu U. , Kaya S., Bayraktar Saral Ö., "Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Atipik Etkenlerin Araştırılması", Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.6, ss.225-230, 2001 (Link)(Özet)(Abstract)
 3. Bayraktar Ö,  Aydın K., Koagülaz negatif stafilokoklarla gelişen İnfeksiyonlar , İnfeksiyon hastalıkları Dergisi, Cilt:5, Sayı:3, 2002

 4. Sucu N., Boz A. G., Bayraktar Ö., Çaylan R., Aydın K., Köksal İ., Üropatojen E. Coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının yıllara göre değişimi, Klimik derg., Cilt 17, sayı 2, 2004 , s 128-131
 5. Caylan R, Yilmaz G, Sucu N, Bayraktar O, Aydin K, Kaklikkaya N, Aydin F, Köksal I. Nosocomial Stenotrophomonas maltophilia infections in a university hospital] Mikrobiyol Bul. 2005 Jan;39(1):25-33.
 6. Bayraktar Ö,  Sucu N, Boz G, Erdem M, Köksal İ, “442 Mycobacterium Tuberculosis Yöntemi ile Kombine İlaç Direncinin Araştırılması” Toraks Dergisi 2007; 8(3): 174 - 178.

 7. Bayraktar Ö , Altıntaş N, Altuntaş G, Saral E, Boz G, Sucu N , “İki Sağlık Kurumunda Tüberküloz Nokta Prevalans karşılaştırması” Toraks Dergisi 2008; 9(2):57-59
 8.  Koksal İ, Özlü T, Bayraktar Ö, Yilmaz G, Bülbul Y, Öztuna F, Güner R, Aydın K, Sucu N, TUCAP Çalışma Grubu “Etiological agents of community-acquired pneumonia in adult patients in Turkey; a multicentric, cross-sectional study”

             PMID: 20865563  TUBTORAKS 2010; 58 - 2 | Sayfalar 119 – 127

       KATILDIĞI KURSLAR VE ALDIĞI SERTİFİKALAR

 1. Tüberküloz Laboratuvar tanı Yöntemleri Uygulamalı Kursu İstanbul 2002
 2. Enfeksiyon Kontrol Hekimliği 2008
 3. Das okulu 2007  / Das Sertifikası
 4. Enfeksiyon Hastalıkları Epidemiyolojisi Salgın Analizi Kursu 2007
 5. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu “otelcilik eğitimi” Sertifikası /2013
 6. TS EN 15224 Sağlık Kuruluşları için Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eğitimi/ 2015
 7. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü “ Ulusal ve Uluslararası AR-GE Destek Programları ve Proje Önerisi hazırlama Eğitimi” 2016
 8. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaçve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanım Dairesi “ Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitici Eğitimi ““2. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı” 20-21 Ekim 2016