T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Elif SAĞ (Uz.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 10/12/2020


 
Uz.Dr. Elif SAĞ
 Branşı : Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : drturkmen61@gmail.com
 Klinik : Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
 Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu (dışkı nakli)
 
Eğitimi : 
2019    K.T.Ü. Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD yan dal ihtisası 
 2011     K.T.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  
 2005    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2019 /  -----    SBÜ Trabzon kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2015 / 2019    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 2011 / 2015     SBÜ Trabzon kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 2006 / 2011    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 2005 / 2006   Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma hastanesi
 
Üyelikler :
 
Yayınlar : 

1- Cakir M,Karahan SC,Mentese A,Sag E,Cobanoglu U,Polat TB,Erduran E. Ischemia-modified albumin levels in
children with chronic liver disease.
Gut Liver.2012 Jan;6(1):92-7.

2- Cakir M,Erduran E,Turkmen ES,Aliyazicioglu Y,Reis GP,Cobanoglu U,Demir S. Hepcidin levels in children with
chronic liver disease.
Saudi J Gastroenterol.2015 Sep-Oct;21(5):300-5.

3- Sag ECebi AH,Kaya G,Karaguzel G,Cakir M.A Rare Cause of Recurrent Acute Pancreatitis in a Child: Isovaleric
Acidemia with Novel Mutation.
Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr.2017 Mar;20(1):61-64.

4- Cakir M, Sag E, Mungan S, Akbulut UE, Orhan F. Esophageal eosinophilia in children: A 6 year single center experience. Turk J Pediatr. 2017;59(4):369-378. 

5- Akbulut UE, Cebi AH, Sag E, Ikbal M, Cakir M. Interleukin 6 and interleukin 17 gene polymorhisim association with celiac disease in children. Turk J Gastroenterol 2017.doi: 10.5152/tjg.2017.17092.               

6- Cakir M, Isbilen AA, Eyuboglu I, Sag E, Orem A, Mazlum Sen T, Kaklıkkaya N, Kaya G. Effects of long term symbiotic supplementation in addition to lifestyle changes in children with obesity related non-alcholic fatty liver disease. Turk J Gastroent. 2017; 28:377-83.

7- Sag E, Demir F, Ercin ME, Kalyoncu M, Cakir M. Neonatal ulcerative colitis associated with Familial Mediterranean 
fever: a case report. Rheumatol Int. 2018 Jan;38(1):137-140.
8- Cakir M, Senyuva S, Kul S, Sag E, Cansu A, Yucesan FB, Yaman SO, Orem Neurocognitive Functions in Infants with 
Malnutrition; Relation with Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids, Micronutrients Levels and Magnetic Resonance
Spectroscopy. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2019 Mar;22(2):171-180.
9- Cakir M, Sag E, Dogan G, Unal F, Kasirga E. Clinical significance of low transaminase levels in children with 
inflammatory bowel disease. World J Pediatr. 2019 Apr;15(2):143-147.
10- Sağ E, Cansu A, İmamoğlu M, Çakır M. Accessory Hepatic Lobe: A Rare Cause of Prehepatic Portal Hypertension 
in a Child. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2018 Oct;21(4):361-364.
11- Sağ E, Demir F, Saygın İ, Kalyoncu M, Çakır M. Endoscopic Findings of Children with Familial Mediterranean 
Fever. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2018 Oct;21(4):271-277.
12- Sağ E, Kaya G, Bahat-Özdoğan E, Karahan SC, İmamoğlu M, Sarıhan H, Çakır M. Acute pancreatitis in children: 
A single center experience over ten years. Turk J Pediatr. 2018;60(2):153-158.

13- Sağ E, Işık G, Çebi AH, Kalyoncu M, Çakır M, Aydoğdu S. An infant with cholestasis, acholic stool and high GGT levels. Turk J Gastroenterol. 2018 Sep;29(5):621-622.

14- Sağ E, Mungan S, Orhan F, Çakır M. Eosinophilic Esophagitis and Proton Pump Inhibitor-Responsive Esophageal Eosinophilia: Single Center Experience Asthma Allergy Immunol 2019;17:34-40.

15- Sema AYDOĞDU, Sema RALA TANRIVERDİ, Timur KÖSE, Miray KARAKOYUN, Serhat BOR, Elif SAĞ, Murat ÇAKIR. Yaş Aralığı Üç-Altı Yıl Olan Türk Çocuklarında Gastroözofageal Reflü Hastalığı Sıklığı; Türk Çocuklarında Kullanılmak Üzere Gastroözofageal Reflü Hastalığı Anket Formu Hazırlanması (Sm-2 Reflü Anket Formu). Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(3):102-10.

16- Elif Sağ, Burcu Güven, Murat Çakır. Is there any relationship between H. pylori gastritis and mucosal esophagitis? Mucosa 2019; 2: 14-18.

17- Ulaş Emre AKBULUT, Elif SAĞ, Murat ÇAKIR.Barsak Duvar Kalınlaşmasının İnflamatuar Barsak Hastalığı İçin Tanısal Önemi Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2016;25(1):23-7.