T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Selen GÜRSOY ERZİNCAN (Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 03/08/2019


 
Uz.Dr. Selen GÜRSOY ERZİNCAN
 Branşı : Perinatoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : selengursoy@hotmail.com
 Klinik : Kadın Hastalıkları ve Doğum KliniğiPerinatoloji
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Maternal ve Fetal Tıp
 
Eğitimi : 
 2010    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.  
 2005    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakiltesi 
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2014 / 2014   Trakyakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2012 / 2014   Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
 2012 / 2012   Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıları Hastanesi
 2011 / 2011    Hakkari Devlet Hastanesi

 
Üyelikler :
 Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 
Yayınlar : 
 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. A.C. İyibozkurt, İ. Kalelioğlu, S. Gürsoy, A. Çorbacıoğlu, N. Gürelpolat, G.E. Karahan, H. Saygılı, E. Bengisu, "Evaluation of serum levels of Interleukin-10, interleukin-11 and leukemia inhibitory factor in differentiation of eutopic and ectopic pregnancies", Clin Exp Obstet Gynecol (ISI) , Cilt 37(3), 217-220 pp., 2010  

2. S. Gursoy Erzincan, A. Corbacioglu Esmer, B. Baysal.Does the estradiol level on the day of human chorionic gonadotropin administration predict the clinical outcome of controlled ovarian hyperstimulation? Clin Exp Obstet Gynecol (SCI-E) 2014; 41(6):709-12.

3. I Uzun, R Has, E Alıcı, M Özdemir, C Inan, S. Gursoy Erzincan. Recurrent increased nuchal translucency: a first presentation of familial 13p satellite deletion. Balkan J Med Genet 2016 Aug 2; 19(1):103-106. (SCI-E)

4. C Inan, NC Sayın, E Atlı, S Ulusal, S Gursoy Erzincan, I Uzun, H Gurkan, FG Varol. Tetrasomy 18 p in a Twin Pregnancy with a Diverse Expression in Both Fetuses. Fetal Pediatr Pathol. 2016; 35(5):339-343. (SCI ve SCI-E)

5. S Gursoy Erzincan, B Karamustafaoglu Balci, C Tokgoz, İ Kalelioğlu. Incidence of aberrant right subclavian artery in unselected population at second trimester ultrasound scan. Journal of Ultrasound in Medicine (basımda) (SCI ve SCI-E) doi: 10.7863/ultra.16.05075.

6. S Gursoy Erzincan, NC Sayın, C İnan, MA Yuce, Basaran S, FG Varol. Cell-free DNA testing: Is It Reliable? A case report'. Clinical Experimental Obstetrics & Gynecology (SCI-E) (basımda)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1. S Gursoy Erzincan, C İnan, NC Sayın, M İnan, FG Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile The South East European Society of Perinatal Medicine tarafından düzenlenen Perinatal Medicine 2015 Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "Lateral Cervical Mass: Prenatally detected Lymphangioma and Postnatal Management: A Case Report", 71 pp., 23-25 Nisan, Grand Cevahir Hotel, İstanbul, Türkiye.

2. S Gursoy Erzincan, B Karamustafaoglu Balci, C Tokgoz, İ Kalelioğlu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile The South East European Society of Perinatal Medicine tarafından düzenlenen Perinatal Medicine 2015 Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "Incidence of aberrant right subclavian artery in unselected population at second trimester ultrasound scan", 68 pp., 23-25 Nisan, Grand Cevahir Hotel, İstanbul, Türkiye.

3. C İnan, FG Varol, S Gürsoy Erzincan, NC Sayın. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile The South East European Society of Perinatal Medicine tarafından düzenlenen Perinatal Medicine 2015 Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki " Posterior reversible encephalopathy syndrome: a case study", 40 pp., 23-25 Nisan, Grand Cevahir Hotel, İstanbul, Türkiye.

4. S Gursoy Erzincan, NC Sayın, C İnan, MA Yuce, Basaran S, FG Varol. The Fetal Medicine Foundation tarafından düzenlenen 14th World Congress in Fetal Medicine dahilinde bildiri kitapçığındaki "Noninvasive prenatal testing (NIPT): Is It Reliable? A Case report.". 837 pp, 21-25 June 2015, 14th World Congress in Fetal Medicine in Crete, Greece.

5. C Inan, NC Sayın, E Atlı, S Ulusal, S Gursoy Erzincan, I Uzun, H Gurkan, FG Varol. Tetrasomy 18 p in a Twin Pregnancy with a Diverse Expression in Both Fetuses. 21-25 June 2015, 14th World Congress in Fetal Medicine in Crete, Greece.

6. I Uzun, C Sayın, S Erzincan, C İnan, H Sütçü, F Varol. The Fetal Medicine Foundation tarafından düzenlenen 15th World Congress in Fetal Medicine dahilinde bildiri kitapçığındaki "Clinical significance of high riskresult for trisomy 21 in triple test in the absence of aneuploidy". 1526 pp, 26-30 June 2016, 15th World Congress in Fetal Medicine in Mallorca, Spain.

7. I Uzun, C Sayın, C İnan, S Erzincan, E Okar, S Doğan, N Can, H Sütçü, F Varol. The Fetal Medicine Foundation tarafından düzenlenen 15th World Congress in Fetal Medicine dahilinde bildiri kitapçığındaki "Rapidly growing cervical teratoma: a dilemma in C-section". 1527 pp, 26-30 June 2016, 15th World Congress in Fetal Medicine in Mallorca, Spain.

8. C İnan, NC Sayın, S Erzincan, I Uzun, H Sütçü, FG Varol. The Fetal Medicine Foundation tarafından düzenlenen 15th World Congress in Fetal Medicine dahilinde bildiri kitapçığındaki "A case of fetus papyraceus". 1554 pp, 26-30 June 2016, 15th World Congress in Fetal Medicine in Mallorca, Spain.

9. C İnan, NC Sayın, ZN Dolgun, S Gursoy Erzincan, I Uzun, H Sütçü, FG Varol. The Fetal Medicine Foundation tarafından düzenlenen 15th World Congress in Fetal Medicine dahilinde bildiri kitapçığındaki "Prevalence of fetal polymorphism in north western part of Turkey". 1574 pp, 26-30 June 2016, 15th World Congress in Fetal Medicine in Mallorca, Spain.

10. H Sütçü, NC Sayın, S Gürsoy Erzincan, C İnan, I Uzun, FG Varol. The Fetal Medicine Foundation tarafından düzenlenen 15th World Congress in Fetal Medicine dahilinde bildiri kitapçığındaki "A case of intramuscular methotrexate and intracardiac KCl injection for cervical ectopic pregnancy". 1607 pp, 26-30 June 2016, 15th World Congress in Fetal Medicine in Mallorca, Spain.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. A.C. İyibozkurt, Ö. Çınar-Dural, S. Topuz, S. Gürsoy, A.F. Gökmen, S. Berkman, "Preoperatif Evre 1B1 Serviks Kanseri Olgusunda Hibrid Pozitron Emisyon Tomografisi – Bilgisayarlı Tomografide (PET-BT) Saptanan Pozitif Obturator Lenf Bezi Tutulumuna Laparoskopik Yaklaşım", Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (TJOD Derg) , Cilt 5(4), 269-273 pp., 2008

 2. S. Topuz, AC İyibozkurt, S Gürsoy, O Kuru, S Şen, S Berkman. Suboptimal opere edilen over kanserli hastada laparoskopik tekrar evreleme. Endoskopik Laparoskopik & Minimal invazif Cerrahi Dergisi Cilt 16(4), 242-245 pp., 2009

 3.  A.C. İyibozkurt, S. Gürsoy, A. Çorbacıoğlu, E. Ropi-Ertaş, S. Topuz, S. Berkman, "Dört eş zamanlı primer tümör olgusu: meme, endometriyum, over ve fallop tüpü kanseri", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (SCI-E) , Cilt:32(1), 231-235 pp., 2012

 4. F. Güngör-Uğurlucan, A.C. İyibozkurt, S. Gürsoy, S. Topuz. Febrile neutropenia following single dose methotrexate for medical management of ectopic pregnancy- case report. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (SCI-E) ,Cilt: 23(4), 258-260 pp.,2013

 5. S Gursoy Erzincan, NC Sayın, C İnan, FG Varol. Dilate umbilikal ven ve inferior vena kava izlenen fetusta konjenital duktus venozus agenezisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 26(1), 59-62 pp, 2016

 6. S Gursoy Erzincan, ED Yarımoğlu, OL Tunar, H Gürsoy. Periodontal hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar. Yeditepe J Dent 2016;1(1):65-69. Cilt: 1(1).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunular ve Bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. A.C. İyibozkurt, S. Topuz, S. Gürsoy, A.F. Gökmen, Y. Salihoğlu, E. Bengisu, S. Berkman, 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Preoperatif evre 1B1 serviks kanseri olgusunda hibrid pozitron emisyon tomografisi – bilgisayarlı tomografide (PET-BT) saptanan pozitif obturator lenf bezi tutulumuna laparoskopik yaklaşım", 175 pp., Antalya, Türkiye, Nisan-Mayıs 2008

2. A.C. İyibozkurt, İ. H. Kalelioğlu, S. Gürsoy, G. Karahan, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (TJOD Derg) 2010 Kongre Özel sayısı" bildiri kitapçığındaki " Üçüncü trimesterde preeklamptik ve normotensif gebelerde interlökin-10, interlökin-11 ve leukemia inhibitory factor düzeylerinin karşılaştırılması", 43 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

3. F. Güngör-Uğurlucan, A.C. İyibozkurt, S. Gürsoy, S. Topuz, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi konferansı dahilinde "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (TJOD Derg) 2010 Kongre Özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Ektopik gebelik tedavisinde tek doz metotreksat kullanımına bağlı febril nötropeni", 90 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010

4. S. Topuz, A.C. İyibozkurt, S. Gürsoy, Y. Salihoğlu, E. Bengisu, S.Berkman, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi konferansı dahilinde " Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (TJOD Derg) 2010 Kongre Özel sayısı" bildiri kitapçığındaki "Over kanserinde laparoskopik tekrar evreleme: iki olgu sunumu", 149 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2010.

5. S Gürsoy Erzincan, S Demir Ulusal, FG Varol, C Inan, I Uzun Çilingir, H Gürkan, NC Sayın. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki " A Novel Mutation in CHRNG gene in a case of Nonlethal Multiple Pterygium Syndrome", 54 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

6. S Gürsoy Erzincan, NC Sayın, C İnan, I Uzun Çilingir, Ö Yapıcı Uğurlar, FG Varol.. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki " Cloacal dysgenesis sequence presented as megacystis in the first trimester ", 27 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

7. S Gürsoy Erzincan, Tastekin E, I Uzun, C İnan, E Turhan, FG Varol, NC Sayın. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki " Placental calcification due to infarction in a women developing severe preeclampsia", 141 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

8. C İnan, NC Sayın, E Tastekin, SG Erzincan, I Uzun, N Sarıkaş, FG Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki " Placental Chorioangioma Complicated with Preterm Delivery", 137 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

9. I Uzun Çilingir, S Erzincan, C İnan, C Sayın, F Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki " Second trimester ultrasound has a low performance for Down Syndrome detection ", 14 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

10. C İnan, NC Sayın, Eİ Atlı, S Gürsoy Erzincan, I Uzun, H Gürkan, F Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki "Chromosomal analysis in omphalocele may reveal unexpected results: coexistence with 46,XX,15ps-", 150 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

11. I Uzun Çilingir, C Sayın, C İnan, S Erzincan, F Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki " Inevitable myomectomy of a huge submucous myoma during cesarean section ", 16 pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

12. C İnan, I Uzun, S Gürsoy Erzincan, NC Sayın, F Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, " 29-31 Ekim 2015 Ultrasonografi Kursu" Bildiri kitapçığındaki "A Spontaneus Heterotopic Cesarean Scar Pregnancy", 33pp, İstanbul, Türkiye, Ekim 2015.

13. S Gursoy Erzincan, FG Varol, C İnan, Uzun I, Sütçü H, NC Sayın.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "The Relationship Between Second-trimester Amniotic Fluid Levels of Prokineticin-1 And Matrix Metalloproteinase-2 with Adverse Pregnancy Outcomes", 8 pp, İstanbul, 27-30 Ekim 2016.

14. C İnan, NC Sayın, Sütçü H, S Gursoy Erzincan, Uzun I, FG Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "Fetal kolonda dilatasyon: Patolojik mi? Olgu sunumu", 66 pp, İstanbul, 27-30 Ekim 2016.

15. C İnan, NC Sayın, ZN Dolgun, S Gürsoy Erzincan, I Uzun, H Sütçü, FG Varol, N Süt. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "Betametazonun fetoplasental ve maternal hemodinami üzerindeki etkisi",7 pp, İstanbul, 27-30 Ekim 2016.

16. C İnan, NC Sayın, H Sütçü, I Uzun, S Gürsoy Erzincan, FG Varol. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "Önceki gebeliğinde Fundal Plasenta İncreata olan hastada eski invazyon alanından uterin rüptür",25 pp, İstanbul, 27-30 Ekim 2016.

17. I Uzun, C İnan, FG Varol, S Gürsoy Erzincan, H Sütçü,NC Sayın. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi dahilinde bildiri kitapçığındaki "Hemorrhagic cyst of the canal Nuck; painful inguinal mass in the early postpartum period",57 pp, İstanbul, 27-30 Ekim 2016.

Kitap Çevirileri:

 1. S. Topuz, S. Gürsoy. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi: İlkeler ve Uygulamalar. Kitap bölümü: Bölüm 2-Transvaginal sonografi ile Normal Pelvik Anatomi Değerlendirilmesi. Çeviri Editörü: Samet Topuz, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2013: 21-38.

 2. S. Gürsoy, A.C. İyibozkurt. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi: İlkeler ve Uygulamalar. Kitap bölümü: Bölüm 36- Akut Pelvik Ağrı: Transvaginal ve Doppler ile Değerlendirme. Çeviri Editörü: Samet Topuz, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2013: 1001-1010.

 3. S. Gürsoy, S.Topuz. Kadın Pelvik Sağlığı & Rekonstrüktif Cerrahisi: Kinik Pratik & Cerrahi Atlası: Kitap Bölümü:Uterosakral Plikasyon Eşliğinde Vaginal Histerektomi Çeviri Editörü: Funda Güngör Uğurlucan, Cenk Yaşa, Pelikan Kitabevi, Ankara, 2016:487-500.

Kitap Bölümü:

S Gürsoy Erzincan, Prof. Dr.Recep Has: Neonataloji Kitabı- Prof.Dr.Türkan Dağoğlu- Prof.Dr.Fahri Ovalı Normal doğum mekanizmaları, evreleri, yapılması gerekenler, komplikasyonlar, sezeryan endikasyonları, doğum sonrası erken takip; prematüre doğumların yönetimi, farklılıkları (Basım aşamasında)

Konferans:

 • İdame tokoliz tedavisi, 14 Ekim 2016, Preterm Eylem- Doğum Sempozyumu Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

  Aldığı ödüller:

 • A.C. İyibozkurt, İ. H. Kalelioğlu, S. Gürsoy, G. Karahan, 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi dahilinde “Üçüncü trimesterde preeklamptik ve normotensif gebelerde interlökin-10, interlökin-11 ve leukemia inhibitory factor düzeylerinin karşılaştırılması” başlıklı bildiri ile poster bildiri dalında üçüncülük ödülü. Antalya, Türkiye, Mayıs 2010