T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özgür GÜLCAN

Güncelleme Tarihi: 24/06/2020

Özgeçmiş

1978 yılında Artvin İli Şavşat ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimlerini Şavşat’ta tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ve Avrasya Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Mezunudur.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Profesyonel İş Deneyimi:

1996 – 2001 yılları arasında Artvin Şavşat ilçesinde Serbest Muhasebecilik

2001 – 2002 yılları arasında Şırnak  Silopi ilçesinde Yedek Subaylık

2002 – 2007 yılları arasında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İdari ve Mali İşler Memurluğu

2007 – 2012 yılları arasında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcılığı

2012 yılından itibaren 663 sayılı KHK göre Sözleşmeli İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktaya devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

11-13 Şubat 2009 ISO 9001-2008 Temel Eğitimi (TSE)

11-13 Şubat 2009 TSE İç Tetkik Eğitimi (TSE-Trabzon)

29-30 Nisan 2009 ISO 9000 İç Kalite Tetkik Eğitimi (TSE)

19-23 Ekim 2009 Ankara Özel Hastanelerin Performans ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi Eğitimi (Sağlık Bakanlığı- Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

12-15 Ekim 2009 Trabzon Hizmet Kalite Standartları Eğitimi (Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü)

27-30 Ekim 2009 Trabzon HAP (Hastane Afet Planı) Eğitimi (Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü)

04-06 Ağustos 2010 İhale Mevzuatı Eğitim Programı (Kamu İhale Kurumu)

24-27 Eylül 2013 Ankara Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitimi (Sağlık Bakanlığı)

17 Ocak 2014 Edirne Etik Kurul Sekretaryası Eğitimi (İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)

8 Aralık 2014 Etik Kurul Üyelerine Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi (TİTCK Başkanlığı)

23-26 Mart 2015 Ek Ödeme Bordro Hesaplama Eğitici Eğitimi (EKOBS)- (TKHK)

04-08 Mayıs 2015 Verimlilik Gözlemcisi Eğitimi (TKHK)

09-13 Mayıs 2016 Taşra Teşkilatı Mali Uygulamaları ve Mevzuat Eğitimi (AYDIN)

27-29 Aralık 2016 HAP Uygulayıcı Eğitimi (Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü)

03-07 Nisan 2017 EBYS Eğitici Eğitimi ve E-İmza Kullanımı Eğitimi-Antalya (TKHK)

12-14 Mayıs 2017 Ölçme Değerlendirme Kursu-Kocaeli (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Sertifikalar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI (SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ESAS PROGRAMLARI ESAS ALINARAK HAZIRLANAN) 

Katıldığı Seminer, Sempozyum ve Kongreler

01-03 Haziran 2007-Kızılcahamam 1.Sağlık Kurultayı

17-21 Ekim 2007 –Antalya – 2.e-Sağlık Kongresi

09-13 Nisan 2008 –Antalya 2.Sağlık Kurultayı

05-09 Kasım 2008 –Antalya –3.e-Sağlık Kongresi

18-21 Mart 2009 –Antalya Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

20-22 Mayıs 2009 –Antalya TÜBİTAK-V Ekual Yıllık Toplantısı ((Tübitak)

27 Temmuz 2009 Rize Hasta Güvenliğinde Risk Yönetimi Sempozyumu (Rize İl Sağlık Müdürlüğü)

16-18 Mayıs 2010 Antalya Tubitak Ekual 6.Yıllık Toplantısı (Tübitak)

2010 1.Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Antalya

28 Nisan-01 Mayıs 2010 Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (Sağlık Bakanlığı)

20-21 Mayıs 2010 Ankara 4.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu (Sağlık Bakanlığı)

26-27 Kasım 2010 Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

14-18 Mart 2011 Antalya 1.HKS Okulu (Sağlık Bakanlığı)

07 Ocak 2012 9.Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu

17-21 Ekim 2012 Antalya 4.Ulusal Sağlık Kurultayı

04-05 Haziran 2014 Hımss Kongresi  (TKHK)

17-19 Aralık 2014 Hımss Çalıştayı Ankara (TKHK)

18-19 Kasım 2014 Ar-Ge Programları ve Horizon 2020 Programları Eğitimi( Ar-Ge Daire Başkanlığı)

08 Aralık 2014 Samsun Etik Kurul Temel Eğitimi

14-18 Aralık 2015 Mali Mevzuat Eğitimi-Antalya (TKHK)

26-27 Mayıs 2016 Himss Eğitim Konferansı- İstanbul (TKHK)

03-08 Aralık 2016 Ek Ödeme Hesaplama Çalıştayı Ankara - (Sağlık Bakanlığı)