T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Fırat AKDENİZ (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 03/08/2019


 
Op.Dr. Fırat AKDENİZ
 Branşı : Üroloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : -
 Klinik : Üroloji Polikliniği
erkek-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Ürolojik Laparoskopik Cerrahi
 Perkütan (Kapalı) Böbrek Taşı Cerrahisi
 Üroonkoloji (Prostat, Mesane, Böbrek, Testik Kanserleri)
 Diğer Ürolojik Cerrahiler
 
Eğitimi : 
 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2016 /  -----    SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2013 / 2016    SBÜ İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

2012 / 2013    SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2007 / 2012   SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2005 / 2007  Çorum Osmancık İlçesi 112 İstasyonu
 2004 / 2005  Samsun Büyük Anadolu Hastanesi
 
Üyelikler :
 Avrupa Üroloji Derneği
 Ürolojik Cerrahi Derneği
 Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Derneği
 
Yayınlar : 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Serdar Celik , Firat Akdeniz , Muge Afsar Yildirim , Ozan Bozkurt , Merve Gursoy Bulut , Mehmet Levent Hacihasanoglu , Omer Demir. Computed tomography findings predicting the success of silodosin for medical expulsive therapy of ureteral StonesKaohsiung Journal of Medical Sciences (2017) 33, 290e294

2.Hakan Türk, Sıtkı Ün, Gamze Asli Şener, Melda Türken, Pınar Şamlıoğlu, Nisel Yılmaz, Şükran Köse, Mehmet Yoldas, Mustafa Karabıçak, Batuhan Ergani, Hüseyin Tarhan, Fırat Akdeniz, Ferruh Zorlu. Clinical And Microbiological Characteristics Of Transrectal Prostate Biopsy-Related Acute Bacterial Prostatitis In TurkeyMitteilungen Klosterneuburg, 66(2016)6, Biomonthly ISSN:0007-5922

3. Ali Feyzullah Şahin, Muammer Altok, Fırat Akdeniz, Güner Yıldız, Rauf Taner Divrik. . Second primary cancers in patients with urothelial cancers. Investig Clin Urol 2016;57:330-335. http://dx.doi.org/10.4111/icu.2016.57.5.330

4. Orhan Ureyen, Emrah Dadalı, Fırat Akdeniz, Tamer Şahin, Mehmet Tahsin Tekeli, Nuket Eliyatkın, Hakan Postacı, Enver İlhan. Co-existent breast and renal cancer Ulus Cerrahi Derg 2015; 31: 238-40 DOI: 10.5152/UCD.2015.2874

5. Sıtkı Ün, Yüksel Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Fırat Akdeniz, Hakan Türk, Osman Koca. Investigation of prevalance and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injury. Turkish Journal of  Trauma & Emergency Surgery 01 Jan 2015, 21(1):57-62

6. Koc G, Yilmaz Y, Un S, Akbay K, Akdeniz F. The effect of alpha blockers on uroflowmetric parameters in different voiding positions. Can Urol Assoc J. 2013 May-Jun;7(5-6):E329-32

7.Huseyin Tarhan,Ertan Can,Firat Akdeniz,Ilker Akarken,Ozgur Cakmak, andFerruh Zorlu. Relationship between circumcision scar thickness, postcircumcision mucosal cuff length measures and premature ejaculation. Scandinavian Journal of Urology. 2013 August; Vol. 47, no.4, Pages 328-332

8.Serdar Celik , Firat Akdeniz , Muge Afsar Yildirim , Ozan Bozkurt , Merve Gursoy Bulut , Mehmet Levent Hacihasanoglu , Omer Demir.Tadalafil versus alpha blockers (alfuzosin, doxazosin, tamsulosin and silodosin) as medical expulsive therapy for Arch Ital Urol Androl.2018 Jun 30;90(2):117-122. doi: 10.4081/aiua.2018.2.117.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka sunumları

1.Sıtkı Ün, Gökhan Koç, Hakan Türk, Osman Koca, Yüksel Yılmaz, Fırat Akdeniz. Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi Affect of the anesthesia method on re-biopsy decision performed during prostate biopsy. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2015;54(3):124-126

2. Esat Kaan Akbay, Gökhan Koç, Nihat Devrim Filiz, Sıtkı Ün, Fırat Akdeniz, Yüksel Yılmaz. Does a prilocaine 2% injection into the nephrostomy tract have a role in acute pain management after a lower caliceal puncture during  a percutaneous nephrolithotomy? A prospective randomized study  with 100 patients. Turkish J Urology 2012; 38: 70-73

3. Burak Arslan, Baran Antar, Zafer Kozacıoğlu, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz.Post-prostatektomi İnkontinans Olgularında Transobturator Askı Operasyonu Sonuçlarımız. Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (3): 135-140

4. Fırat Akdeniz , Burak Arslan, Halil İbrahim Bozkurt, Tarık Yonguç, Mehmet Levent Hacıhasanoğlu, Hüseyin Tarhan, Süleyman Minareci.Kadınlarda Nadir Bir Üriner Retansiyon Nedeni: Fowler Sendromu. Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (3): 165-167

5. Esat Kaan Akbay, Ülkü Küçük, Fırat Akdeniz, Emel Ebru Pala, Gökhan Koç. Tüberküloz Epididimorşit: Olgu Sunumu. Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2011; 6 (2): 42-44

6.İbrahim Halil Bozkurt, Burak Arslan, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz. Dev skrotal mesane hernisi: İki vaka raporu ve literatürün gözden geçirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (1):69-72

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan Bildiriler

1. Tadalafil versus alpha blockers (alfuzosin, doksazosin, tamsulosin and silodosin) as medical expulsive therapy for distal and proximal ureteral stones. European Association of Urology 12th South Eastern European Meeting 2016 (SEEM 2016)

2. Computed tomography findings predicting the success of silodosin for medical expulsive therapy of ureteral stones. European Association of Urology 12th South Eastern European Meeting 2016 (SEEM 2016)

3. Is transobturator sling procedure the first choice for the treatment of post-prostatectomy incontinence? EAU (European Urology Congress) Milano, March 2013 (Poster)

4. The Effect of Body Mass Index on Operative and Fluoroscopy Time, Postoperative Hematocrite and Creatinin Values in Percutaneous Nephrolitotomy. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

5.The Effect of Reccurrent Biopsies on Infection Rates, Hematuria, Rectal Hemorrhage and Hematospermia. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

6. Does Diabetes Mellitus Affect Infection Rates after Prostate Biopsy? 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

7. Effect of Urethral Catheter in Infection Rates After Prostate Biopsy. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

8. Does Intestinal Preparation Before Prostate Biopsy Guided by Transrectal Ultrasonography Affect Infection Rates? 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

9. Effect of Dilatation Type Used During Percutaneous Nephrolitotomy Operations on Operation and Fluoroscopy Times, Preoperative and Postoperative Hematocrit and Creatinine Levels. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Laparoskopik parsiyel nefrektomi: Yıllar içinde ne öğrendik? 13.Üroonkoloji Kongresi Antalya 2017

2. Renal Transplante Hastada Laparoskopik Radikal Prostatektomi  13.Üroonkoloji Kongresi Antalya 2017

3. Segmental Arter Yaralanmasının Laparoskopik Kontrolü 13.Üroonkoloji Kongresi Antalya 2017

4. Distal ve proksimal üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavide tadalafil ve alfa blokerlerin yeri. 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Analya 2016

5. Üreter taşlarında silodosin’in medikal ekspulsif tedavi başarısını öngörmede bilgisayarlı tomografinin yeri. 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Analya 2016

6. Renal kolikli hastalarda taş hastalığını predikte eden faktörler: 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya 2016

7. Renal kolikli hastalarda taşa bağlı girişim gereksinimini predikte eden faktörler: 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya 2016

8. Turkiye’de nadir bir parazitikenfeksiyon: Mesane Yerleşimli Şistozomiazis. 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya 2016

9. Meme ve Böbrek Tümörü: Eş Zamanlı Birliktelik: Olgu Sunumu. 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya 2013 (Poster)

10. Prematür Ejekülasyonda Sünnet Skar Kalınlığının Rolü: Pilot Çalışma. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

11. Prostat Biopsisi Sırasında Uygulanan Anestezi Yönteminin Yeniden Biopsi Kararına Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

12. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) Operasyon ve Skopi Sürelerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

13. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Uygulanan Dilatasyon Tipinin Preoperatif ve Postoperatif Hematokrit ve Kreatinin Değerlerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

14. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) Preoperatif ve Postoperatif Hematokrit ve Kreatinin Değerlerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

15. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Uygulanan Dilatasyon Tipinin Operasyon ve Skopi Sürelerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

16. Diabetes Mellitus Prostat Biopsisi Sonrası Enfeksiyon Oranlarını Etkiler mi? 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

17. Transrektal Ultrason Eşliğinde Yapılan Prostat Biopsisi Öncesi Yapılan Barsak Hazırlığı Enfeksiyon oranlarını Etkiler mi? 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

18. Üretral Kataterin Prostat Biopsisi Sonrası Enfeksiyon Oranlarına Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

19. PNL Operasyonu Sonrası %2 Prilokain Enjeksiyonunun Akut Ağrı Kontrolündeki Etkinliği. 9.Ulusal Endoüroloji Kongresi. Ankara, Ekim 2011 (Sunulu Poster)

20. Farklı İşeme Pozisyonlarının Üroflowmetrik Parametreler Üzerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)