T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Lasif TÜRKER SERDAR(Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 29/10/2019


 
Uzm.Dr. Lasif TÜRKER SERDAR
 Branşı : Radyasyon Onkoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : lasifserdar@gmail.com
 Klinik : Radyasyon Onkoloji Polikliniği
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Akciğer Kanseri
 Baş - Boyun Kanseri
 
Eğitimi : 
 2014     K.T.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD  
 2000    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2015 /  -----     SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2009 / 2014    KTÜ Tıp Fakültesi
 2004 / 2009   Trabzon Kalkınma Sağlık Ocağı
 2000 / 2004   Trabzon Düzköy Aykut Sağlık Ocağı

 
Üyelikler :
 Türk Radyasyon Onkoloji Derneği
 
Yayınlar : 

1- Uslu G.H.,Canyılmaz E, Serdar L, Ersöz Ş.Protective effects of genistein and melatonin on mouse liver injury induced by whole-body ionising radiation. MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY, 10:261-266, 2019

2- Aynaci Ö., Canyilmaz E., Serdar L., Kandaz M., Bahat Z., Yöney A., "Survival and prognosticfactors in limitedstagesmallcelllungcancer: A retrospectivestudyfromnortheastTurkey.", JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, vol.12, pp.238-43, 2016

3- Canyilmaz E., Canyilmaz F., Aynaci O., Çolak F., Serdar L., Uslu G.H., et al.,"ProspectiveRandomizedComparison of the Effectiveness of Radiation Therapy and LocalSteroidInjectionfor the Treatment of PlantarFasciitis", INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS, vol.92, pp.659-666, 2015

4- Adar A., Canyilmaz E., Kiriş A., Ilter A., Serdar L., Memis Y., et al., "RadiotherapyInduces Development of Fragmented QRS in PatientswithBreastCancer.", BREAST CARE, vol.10, pp.277-280, 2015

5- Serdar L., Canyilmaz E., Topcu T.O., Sahbaz A., Memis Y., Soydemir G., et al.,"Adjuvantradiotherapy in stage 1 seminoma: Evaluation of prognosticfactors and results of survival", JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, vol.11, pp.313-318, 2015

6- Canyilmaz E., Yöney A., Serdar L., Uslu G.H., Aynaci O., Haciislamoğlu E., et al.,"Long-termresults of a concomitantboostradiotherapytechniqueforelderlypatientswithmuscle-invasivebladdercancer", JOURNAL OF GERIATRIC ONCOLOGY, vol.6, pp.316-323, 2015

7- Memis Y., Kandaz M., Serdar L., Aynaci O., Sahbaz A., Soydemir G., et al., "Hodgkinlenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek merkez deneyimi | Clinical features of Hodgkin'slymphomapatients and retrospectiveanalysis of treatment results: A singlecenterexperience", Turk Onkoloji Dergisi, vol.30, pp.16-20, 2015

8- Uslu G.H., Canyilmaz E., Zengin A., Serdar L., Yöney A., Göçmez H., “Two-Dimensional Conventional Radiotherapy Versus Intensity Modulated Radiotherapyfor Nasopharyngeal Cancer Treatment: A RetrospectiveStudyfromNortheastTurkey” , Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.29, pp.123-130, 2015

9- Canyilmaz E., Uslu G.H., Aydin S., Serdar L., Bahat Z., Özdemir F., et al., "Intracysticpapillarycarcinoma of the breast in females: twocasereports", Contemporary Oncology / Wspólczesna Onkologia, no.1, pp.1-5, 2014

10- Canyilmaz E., Yavuz M.N., Serdar L., Uslu G.H., Zengin A.Y., Aynaci O., et al., "Long-termOutcomes in Treatment of InvasiveBladderCancerWithConcomitantBoost and AcceleratedHyperfractionated Radiation Therapy", INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS, vol.90, pp.562-569, 2014

11- Canyilmaz E., Soydemir G., Serdar L., Uslu G.H., Sahbaz A., Çolak F., et al., "Evaluation of prognosticfactors and survivalresults in gastriccarcinoma: singlecenterexperiencefromNortheastTurkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.7, pp.2656-2666, 2014

12- Canyilmaz E., Serdar L., Uslu G.H., Soydemir G., Bahat Z., Yöney A., "Evaluation of PrognosticFactors and SurvivalResults in PancreaticCarcinomas in Turkey", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, pp.6573-6578, 2013