T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Babür SOYLU (Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 23/10/2019


 
Uz.Dr. Babür SOYLU
 Branşı : Radyasyon Onkoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : baburbbs@gmail.com
 Klinik : Radyasyon Onkoloji Polikliniği
erkek-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Radyasyon  Onkolojisi  Uzmanı  Tıp   Doktoru
 IMRT
 Sbrt-Cyberknıfe
 Konformal  Radyoterapi
 Kemo-Radyoterapi

 
Eğitimi : 
 1998     Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkoloji A.B.D.
 1993     Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2017 /  ----       SBÜ Trabzon kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2001 / 2017     SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 1999 / 2001     Ordu Devlet Hastanesi
 2001 / 2017     SBÜ Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Üyelikler :
 Samsun  Meme  Derneği
 Türk Radyasyon Onkolojisi  Derneği
 Accuray  -  Sbrt  Cyberknıfe  Sertifikası  Ve  Üyelik
 
Yayınlar : 

1- Küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda konkomitant boost  tekniği  SAMSUN19 MAYIS Ü.TIP FA. R. ONKOLOJİSİ  ABD

2- Supratentoryal malign gliomlarda akselere hiperfraksiyone radyoterapi ve eş zamanlı sisplatin kemoterapisinin rolü.  19 MAYIS  Ü.TIP FA. R. ONKOLOJİSİ

3- Baş boyun yerleşimli erken evre (Evre I-II) agresif lenfomada kısa program kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu. 19  MAYIS  Ü. TIP FAKÜLTESİ