T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Selman KARACİ (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 26/03/2020


 
Op.Dr. Selman KARACİ
 Branşı : Plastik Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : selmankaraci@gmail.com
 Klinik : Plastik Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Polikliniği
dr-selman-karaci.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Akut ve Kronik  Yaralar Ve Travmalar
 
Eğitimi : 
 2007    Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ABD
 2000    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
 Şırnak Asker Hastanesi
 SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Üyelikler :
 
 
Yayınlar : 
1- Ozyazgan I, Eskitasçoğlu T, Dündar M,Karac S. Hereditaryisolatedankyloblepharonfiliformeadnatum.PlastReconstrSurg. 2005 Jan;115(1):363-4

2- Eskitascioglu T,Karaci S, Canoz O, Kılıc E, Gunay GK. Theimpact of lidocaine on flapsurvivalfollowingreperfusioninjury.J SurgRes. 2011 May 15;167(2):323-8. doi: 10.1016/j.jss.2009.05.046. Epub 2009 Jun 27

3-Karacı S, Kose R, Baykan H, OzkoseM.Chainpurse-stringsutureusedtoshortentheverticalincision in verticalbreastreduction.AestheticPlastSurg. 2013 Feb;37(1):88-90. doi: 10.1007/s00266-012-0016-x. Epub 2013 Jan 4.

4-Karaci S.ChainPurse-StringSutureUsedtoShortentheVerticalIncision in VerticalBreastReduction. In: Mugea T.T.,Shiffman M.A. (eds) AestheticSurgery of theBreast. Springer, Berlin, Heidelberg, 2015:833-836

5- Karaci, R Köse R.  A case of maxillopalatalmidfacefracture. AnnOtolaryngolRhinol, 2015 - pdfs.semanticscholar.org

6- Karaci S, Köse R. Simple Correction of theCongenitalCleftEarlobe. J Maxillofac Oral Surg. 2016 Jul;15(Suppl 2):332-4. doi: 10.1007/s12663-015-0867-1. Epub 2015 Dec 10.

7-Karaci S, Livaoğlu A, Köse R, Kömür B.Uppereyelidangiolipomaassociatedfriction in theglidezone.GMSOphthalmolCases. 2017 May 19;7:Doc13. doi: 10.3205/oc000064. eCollection 2017.

8- Karaci S, Köse R.Correction of congenitalcleftearlobewithfrontandbackflaps.J KoreanAssoc Oral MaxillofacSurg. 2017 Dec;43(6):423-426. doi: 10.5125/jkaoms.2017.43.6.423. Epub 2017 Dec 26.

9- Karan NB, Karacı S, Köse R. Mandibula Fraktürlerinde İnsizyon Teknikleri. Yıldırım AM, editör. MandibulaFraktürleri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.52-7

10- Karaci S, Kulaksiz D, Sekerci CA. A rarecause of clitoromegaly: Epidermoidcyst.ArchItalUrolAndrol. 2019 Jul 2;91(2). doi: 10.4081/aiua.2019.2.137.