T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Fatma GÜLGÜN KOÇAK (Uzm.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 11/09/2019


 
Uz.Dr. Fatma GÜLGÜN KOÇAK
 Branşı : Tıbbi Patoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : gulgunkocak@hotmail.com
 Klinik : Tıbbi Patoloji
kadin-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Hematopatoloji
 Kemik veYumuşak Doku Tümörleri
 Meme Patolojisi
 
Eğitimi : 
 1998   K.T.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD  
 1988   K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2012 /  ----       SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 1998 / 2012     Trabzon Numune Hastanesi
 1990 / 1998     Anakara Onkoloji Hastanesi
 1988 / 1989     Bilecik Verem Savaş Dispanseri

 
Üyelikler :
 Türk  Patoloji   Dernekleri  Fedarasyonu
 Türk  Toraks  Derneği
 Anadolu  Patoloji   Derneği
 
Yayınlar : 

UZMANLIK TEZİ               ;

MEME KARSİNOMLARINDA ERD5 ‘ İN YERİ VE PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI HAKEM DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALE VE OLGU SUNUMLARI

1)BEYHAN VAROL MOLLAMEHMETOĞLU GÜLGÜN SADE KOÇAK ,HAVVA ERDEM YILDIRAY BEKAR, SUBTYPİNG OF   NONSMALL CELL LUNG CARCİNOMA İN FİNE NEEDLE ASPİRATİON SPECİMENS:A STUDY OF 252 PATİENTS WİTH SURGİCAL CORRELATİONS; EURASİAN J PULMONOL 2016:18:133-8

2)ULAŞ EMRE AKBULUT ,HAMDİ CİHAN EMEKSİZ ,FATMA GÜLGÜN KOÇAK AYTEN LİVAOĞLU DİAGNOSTİC YİELD OF           ESOPHAGOGASTRODUEDONOSCOPY İN CHLDREN WİTH CHRONİC ABDOMİNAL PAİN, ARCH MED SCİ,27 DECEMBER 2016

3)KESİCİ UĞUR ,KESİCİ SEVGİ,POLAT NİHAT ULUSOY HÜLYA ,ZEREN SEZGİN KOÇAK GÜLGÜN; OSTEOMA CUTİS :REPORT OF ONE CASE, JCLİNEXP DERMETOL RES 2011,2:8

4)SAMİ FİDAN ,GÜLGÜN KOÇAK ,EVREN FİDAN, CASE REPORT;   AN UNUSUAL METASTASİS OF PROSTATE CANCER REPORT, JOURNAL OF THE COLLAGE OF PHYSİCİANS AND SURGEONS PAKİSTAN 2016,VOL26 S13

ULUSAL   DERGİLERDE YAYINLANAN  MAKALELER VE OLGU SUNUMLARI   

1) KEMAL BAKIR ,GÜLGÜN KOÇAK , İNVAZİV DUKTAL KARSİNOMLARDA ANGİOGENEZİS İLE LENF  NOD  METASTAZ  İLİŞKİSİ, ANKARA   PATOLOJİ   DERGİSİ

2) GÜLGÜN KOÇAK ,NİLGÜN KAPUCUOĞLU ,IŞIN PAK, MEME KARSİNOMLARINDA ER D5 İN YERİ VE PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE  İLİŞKİSİ; TURKİSH JOURNAL OF PATHOLOGY ,1998,CİLT15,SAYI 2,SAYFA 015-019

3) PINAR ARIKAN ,GÜLGÜN KOÇAK, MEME  KARSİNOMLARINDA  İNTRAOPREATİF  İMPRİNT  SİTOLOJİNİN TANI DEĞERİ

4) NİLGÜN KAPUCUOĞLU ,GÜLGÜN KOÇAK ,IŞIN PAK, İNTRADUKTAL KARSİNOMU SINIFLANDIRMA VE İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM  GRADE'LEME DE KULLANILAN SİSTEMLERİN GÖZLEMCİLER ARASI TEKRARLANABİLİRLİĞİ; ANKARA PATOLOJİ BÜLTENİ 1999;16(2):24-29

5) YEŞİM SAĞLICAN ,GÜLGÜN KOÇAK IŞIN PAK, YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA AG NOR VE PROGNOSTİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

6) EROL EROĞLU ,UĞUR BERBEROĞLU DİLEK BÜLBÜL,GÜLGÜN KOÇAK MEHMET ALTINOK; MALİGN MELANOMADA PROGNOSTİK   ETKENLERİN İNCELENMESİ  TURKİSH JOURNAL OF SURGERY;1994,CİLT 10,SAYI4,SAYFA 213-219

ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA YER ALAN BİLDİRİLER VE POSTERLER

1) MURAT AYTEN ,GÜLGÜN SADE KOÇAK AYDIN KANT ; TORAKAL EPİDURAL TÜBERKULUM:

OLGU SUNUMU  POSTER ,SÖZLÜ SUNUM YAPILMIŞTIR.2010

2)İNAN  ANAFOROĞLU , GÜLGÜN KOÇAK: ENDOCRİN ABSTRACTS , CASE REPORT :

DİFÜZ  LARGE  B CELL LYMPHOMA OF THROİD GLAND PRESENTİNG WİTH  ACUTE TRACHEAL COMPRESSİON  FLORENCE ,ITALY ,05 MAY 2012 -09 MAY 2012

3) KEREM ERSOY ,İNAN ANAFOROĞLU , CAN KEÇE ,GÜLGÜN KOÇAK ;  A CASE OF AN SPLEEN MİMİCKİNG A NONFUNCTİONAL  İNCİDENTALOMA; 16TH EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY, POLAND,WROCLAW,03 MAY 2014-07 MAY 2014

4) GÖZDE EVCİM ,AYTEN LİVAOĞLU , GÜLGÜN SADE KOÇAK ,BENGÜ ÇOBANOĞLU,ERKAN VURALKAN

İKİ OLGUDA TONSİLLER LENFANJOMATÖZ (ANJİOLENFOİD)  POLİP :OLGU SUNUMU

24.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ19-23 KASIM 2014, TRABZON

5) GÖZDE EVCİM ,GÜLGÜN KOÇAK ; KAPOSİFORM HEMANJİOENDOTELİOMA :OLGU SUNUMU

24.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 19-23 KASIM 2014 TRABZON 

6) GÖZDE EVCİM ,GÜLGÜN KOÇAK , AYTEN LİVAOĞLU ,MÜGE USTAOĞLU ; MECKEL DİVERTİKÜLÜ YERLEŞİMLİ  GIS  STROMAL TÜMÖR ;OLGU SUNUMU 24.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 19-23 KASIM 2014

7) BEYHAN MOLLAMEHMETOĞLU GÜLGÜN KOÇAK ,AYTEN LİVAOĞLU BURCU KEMAL OKATAN;EPİTELOİD MALİGN PERİFERAL SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ (EPİTELOİD MALİGN SCHWANNOMA);OLGU SUNUMU25.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 14-17 EKİM 2015 MERİNOS AKKM BURSA

8) BEYHAN MOLLAMEHMETOĞLU ÇİĞDEM ŞİVİLOĞLU ,AYTEN LİVAOĞLU GÜLGÜN SADE KOÇAK PİGMENTE DİFÜZ NÖROFİBROMA ,NADİR GÖRÜLEN BİR VARYANT ,OLGU SUNUMU 25.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 14-17 EKİM 2015 MERİNOS AKKM BURSA

9) BEYHAN MOLLAMEHMETOĞLU GÜLGÜN SADE KOÇAK , AYTEN LİVAOĞLU ,BURCU KEMAL OKATAN CD4 (+) VARYANT LENFOMATOİD PAPÜLOZ ;OLGU SUNUMU, 25.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 14-17 EKİM 2015 MERİNOS AKKM BURSA

10) BEYHAN MOLLAMEHMETOĞLU ÇİĞDEM ŞİVİLOĞLU ,GÜLGÜN KOÇAK; DERİ TUTULUMLU KONJENİTAL SELF -HEALİNG RETİKÜLOHİSTİYOSİTOZ;OLGU SUNUMU 25.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 14-17 EKİM 2015 MERİNOS AKKM BURSA

11) SEYİT ALİ GÜMÜŞTAŞ ,HACI BAYRAM TOSUN ,GÜLGÜN KOÇAK ; FALANKS DESTRÜKSİYONUNA NEDEN OLAN ESKİ DİGİTAL SİNİR SCHWANNOMA ;OLGU SUNUMU, 25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ,27 EKİM-1KASIM 2015,ANTALYA

12) SEYİT ALİ GÜMÜŞTAŞ ,ŞÜKRÜ ERENSOY ,FATMA GÜLGÜN KOÇAK, MALİGNİTE İLE KARIŞAN VASTUS LATERALİS YERLEŞİMLİ PRİMER PİYOMYOZİT;OLGU SUNUMU, 25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ,27 EKİM-1KASIM 2015,ANTALY

13) SEYİT ALİ GÜMÜŞTAŞ ,HACI BAYRAM TOSUN,FATMA GÜLGÜN KOÇAK ;OLGU SUNUMU, DİZ FLEKSİYON KISITLILIĞININ NADİR NEDENİ OLAN QUADRİSEPS YERLEŞİMLİ MYOZİTİS OSSİFİKANS 25.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ,27 EKİM-1KASIM 2015,ANTALYA3

14) AYTEN LİVAOĞLU,BURCU KEMAL OKATAN ,FATMA GÜLGÜN KOÇAK ,ÇAĞLAR YILDIZ: SUBUNGUAL ANGİOLEİOMYOMA (VASKÜLER LEİOMYOMA)    :OLGU SUNUMU:15-18 KASIM 2017 ,27.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ,BELEK ,ANTALYA