T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ayten LİVAOĞLU (Dr.Öğr.Üyesi)

Güncelleme Tarihi: 04/11/2019


 
Dr.Öğr.Üyesi Ayten LİVAOĞLU
 Branşı : Patoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : aytenliva@dr.com
 Klinik : Patoloji
dr-ayten-livaoglu.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Hematopatoloji
 Gastrointestinal Sistem Patolojisi
 Üropatoloji
 Kas Hastalıkları Patolojisi
 Dermatopatoloji
 
Eğitimi : 
 2003   Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji 
 1994    K.T.Ü. Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2012 /  -----       SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2006 / 2012      Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2004 / 2006     Erzurum Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 1999 / 2004      Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 1997 / 1999       Ordu Sağlık Eğitim Merkezi
 1996 / 1997       Trabzon Merkez Bahçecik Sağlık Ocağı 
 1994 / 1996       Trabzon Ataköy Devlet Hastanesi

 
Üyelikler :
 Türk Patoloji Derneği
 Anadolu Patoloji Derneği
 Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği
 
Yayınlar : 

1-Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1-Akbulut UE, Emeksiz HC, Kocak FG, Livaoglu ADiagnostic yield of esophagogastroduodenoscopy in children with chronic abdominal pain..Arch Med Sci. 2018 Jan;14(1):74-80. doi: 10.5114/aoms.2017.67675. Epub 2017 Jul 31.

2- Karaci S, Livaoğlu A, Köse R, Kömür B Upper eyelid angiolipoma associated friction in the glide zone..GMS Ophthalmol Cases. 2017 May 19;7:Doc13. doi: 10.3205/oc000064. eCollection 2017.

3- Neijman ŞT, Kuarl A, Tınay İ, Livaoğlu A, Cevlik T, Türkeri L. Association of missense substitution of A49T and V89L in the SRD5A2 gene with prostate cancer in Turkish patients
Turk J Biochem 2017; 42(1): 37–43

4- Turkay R, Caymaz I, Yildiz B, Livaoglu A, Turkey B, Bakir B. A rare case of epidermoid cyst of perineum: Diffusion-weighted MRI and ultrasonography findings. Radiol Case Rep. 2015 Dec 7;8(1):593. doi: 10.2484/rcr.v8i1.593. eCollection 2013

5- Guner A, Karyagar S, Livaoglu A, Kece C, Kucuktulu U. Small Bowel
Intussusception due to Metastasized Sarcomatoid Carcinoma of the Lung: A Rare Cause of Intestinal Obstruction in Adults. Case Rep Surg. 2012;2012:962683. doi:10.1155/2012/962683. Epub 2012 Dec 30

6- Alkim C, Sakiz D, Alkim H, Livaoglu A, Kendir T, Demirsoy H, Erdem L, Akbayir N, Sokmen M. Thrombospondin-1 and VEGF in inflammatory bowel disease. Libyan J Med. 2012;7. doi: 10.3402/ljm.v7i0.8942. Epub 2012 Jan 30.

7- Livaoğlu M, Buruk CK, Uraloğlu M, Ersöz S, Livaoğlu A, Sözen E, Agdoğan Ö. Effects of lidocaine plus epinephrine and prilocaine on autologous fat graft survival. J Craniofac Surg. 2012 Jul;23(4):1015-8.doi:10.1097/SCS.0b013e31824e7302

8- Anaforoğlu I, Siviloğlu C, Livaoğlu A, Algün E. Granulomatous infiltration of a parathyroid adenoma presenting as primary hyperparathyroidism in a woman: a case report. J Med Case Rep. 2010 Dec 9;4:400. doi: 10.1186/1752-1947-4-400.

9- Livaoğlu M, Kerimoğlu S, Sönmez B, Livaoğlu A, Karaçal N. The effect of
Hirudoid on random skin-flap survival in rats. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010 Jun;63(6):1047-51. doi: 10.1016/j.bjps.2009.03.018.

10- Emsen IM, Livaoglu A. An uncommon folliculosebaceous cystic hamartoma on the lower extremity. Can J Plast Surg. 2007 Winter;15(4):231-3. 

11- Kabukçuoğlu F, Kabukçuoğlu Y, Livaoğlu A, Ozağari A, Armağan R, Kuzgun U. [Epithelioid hemangioendothelioma of bone]. Acta Orthop Traumatol Turc.
2006;40(4):324-8. Turkish.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 
1- Burkankulu D, Ağırbaş V, Tokgöz Y,  Sipahi M,  Erin R, Livaoğlu A, Kozan R,  Papillary carcinoma of the thyroid in a mature cystic teratoma of the ovary: a case report.. Turgut Özal Tıp Merk Derg 2017;24(1):91-3. doi: 10.5455/jtomc.2016.10.110

2- Okatan KB,  Mollamehmetoğlu B.  Livaoğlu A. Tiroglossal Kanal Kistinden Gelişen Papiller Karsinom ve Senkronize Tiroid Mikrokarsinom, Olgu Sunumu Papillary Carcinoma Arising in The Thyglossal Duct Cyst and Synchronous Occult Papillary Thyroid Microcarcinoma: A Case Report. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015;5(3):81-3

3- Sakız D, Livaoğlu A, Taşkın D, Başak T, Kabukçuoğlu F Anorectal malignant melanoma: Report of three cases ., Turkish Journal of Pathology . 22; 1, 037-041.2006

4- Livaoğlu A, Yılmaz MB, Özağrı A, Kabukçuoğlu F Concomitance of primary insular carcinoid developing in mature cystic teratoma of the ovary and endometrial papillary serous carcinoma., Turkish Journal of Pathology  22:3: 200-204 2006.

5- Livaoglu M, S.Ersöz, A. Livaoglu ve E. Sözen. “Malign melanomun nadir bir varyantı: Balon  hücreli melanom”,  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 43, Say›: 3, 2009

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1- Mollamehmetoğlu B,  Livaoğlu A, Okatan BK, Evcim G, Angiomyomatous Hamartoma of the Inguinal Lymph Node: A Rare Case Report. 27th European Congress of Pathology. 5-9 Sept 2016. Belgrade Serbia.
2- Anaforoğlu İ,Ayhan S,Köse M, Algün E, Livaoğlu A, ACTH Producing Pheochromocytoma. Endo Bridge 15-18 Oct. 2015 Antalya Turkey.
3- Hanege FM, Livaoğlu A, A case of  Glomangiopericytoma of the Nasal Septum. 3rd Congress of European ORL-HNS . 7-11 June 2015 Prague. Czech Rep.
4- Sakız D, Taşkın T, Livaoğlu A, Karasoy A, Kabukçuoğlu F. Expression Profiles of p53 and Ki67 in preinvasive and invasive lesions of burn scar. Virchows Archiv Vol 447 Number 2 August 2005.
5- Sakız D, Sungun A, Demirkesen C, Livaoğlu A, Intraepidermal Merkel Cell Carcinoma.: A Case Report. 18th European Congress of Pathology. 8-13 Sept. 2001 Virchows Archiv Vol 439 Number 3 September 2001


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
1-Şekerci ÇA, Aydın HR, Livaoğlu A, Yiğt E, Toprak T, Güçtaş AÖ, Ergün R, Kartal S, Aşçı SS, Değer O, Tanıdır Y Sıçanlarda testisin deneysel iskemi/reperfüzyon hasarında ellagic asitin koruyucu etkisi. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 16-19 Mayıs 2019
2-Livaoğlu A, Karaci S, Murtezaoğlu AR Nadir bir olgu: Ektopik meningotelyal hamartom 28. Ulusal Patoloji Kongresi. 27-30 Ekim 2018 Ankara
3-Okatan BK, Kocadal NÇ, Livaoğlu A, Küçük H Vulvada ektopik meme dokusu kaynaklı invaziv duktal karsinom: Olgu sunumu. 28. Ulusal Patoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2018 Ankara
4-Okatan BK, Livaoğlu A, Murtezaoğlu AR, Küçük H Okronotik artropati: Olgu sunumu        28. Ulusal Patoloji Kongresi. 27-30 Ekim 2018 Ankara
5-Okatan BK, Küçük H, Livaoğlu A Tiroglossal kanal kisti içerisinde gelişen tiroid papiller mikrokarsinom: Olgu sunumu 28. Ulusal Patoloji Kongresi. 27-30 Ekim 2018 Ankara
6-Livaoğlu A, Küçük H, Çelik İ Spermatik kord yerleşimli fibröz psödotümör: Olgu sunumu 27. Ulusal Patoloji Kongresi 15-18 Kasım 2017 Antalya
7-Livaoğlu A, Okatan BK, Koçak FG, AkdenizÇY Subungual anjioleiomyom (Vasküler leiomyoma): Olgu sunumu 27. Ulusal 27. Ulusal Patoloji Kongresi 15-18 Kasım 2017 Antalya
8-Livaoğlu A, Çolak S, Murtezaoğlu AR Kistik uterin adenomatoid tümör: Olgu sunumu Patoloji Kongresi 15-18 Kasım 2017 Antalya
9-Küçük H, Okatan BK, Livaoğlu ABacker kisti ön tanısı ile gönderilen diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı alan hasta: Olgu sunumu. 27. Ulusal Patoloji Kongresi 15-18 Kasım 2017 Antalya
10-Küçük H, Okatan BK, Livaoğlu A Benign vasküler proliferasyon (Diffüz anjiomatozis): Olgu sunumu. 27. Ulusal Patoloji Kongresi 15-18 Kasım 2017 Antalya
11- Karapolat B, Yamak YZ, Livaoğlu A, Büyükakıncak S, Tiroid papiller kanseri nedeni ile parsiyel  tiroidektomi uygulanan olguda yıllar sonra gelişen anaplastik tiroid karsinomu. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2017. Antalya.
12- Ersöz Ş, Livaoğlu A, Çobanoğlu Ü, Primer kutanöz küçük/orta boyutlu CD4+ T Hücreli lenfoproliferatif bozukluk. 26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi. 2-6 Kasım 2016. Antalya.
13- Gümüştaş SA, Tosun HB, Livaoğlu A, Ofluoğlu Ö, Ekstramedüller yumuşak doku yerleşimli soliter plazmositom:Vaka sunumu 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi  27 Ekim-1 kasım 2015 Antalya
14- Mollamehmetoğlu B, Şiviloğlu Ç, Livaoğlu A, Okatan BK, Rektosigmoid (Kolonik) ksantomatöz polip, Bir olgu sunumu 25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015 Bursa 
15- Mollamehmetoğlu B, Koçak GS, Livaoğlu A, Okatan BK, CD(+) varyant lenfomatoid papuloz:Olgu sunumu 25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015 Bursa 
16- Mollamehmetoğlu B, Koçak GS, Livaoğlu A, Okatan BK, Epiteloid malign periferal sinir kılıfı tümörü (Epiteloid malign schwannoma) 25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015 Bursa 
17- Mollamehmetoğlu B, Şiviloğlu Ç, Livaoğlu A, Koçak GS, Pigmente diffüz nörofibroma,nadir görülen bir varyant: Olgu sunumu 25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015 Bursa
18- Mollamehmetoğlu B, , Çandırlı C, Okatan BK, Livaoğlu AClear hücreli odontojenik karsinom, maksiller kemiğin nadir bir neoplazmı: Olgu sunumu 24. Ulusal Patoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Trabzon
19- Evcim G, Koçak GS, Livaoğlu A, Ustaoğlu M, Meckel divertikülü yerleşimli gastrointestinal stromal tümör; Olgu sunumu 24. Ulusal Patoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Trabzon
20- Okatan BK, Mollamehmetoğlu B, Livaoğlu A, Tiroid bezinde küçük hücreli karsinom metastazı: Olgu sunumu 24. Ulusal Patoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Trabzon
21- Evcim G, Livaoğlu A. Koçak GS, Çobanoğlu B, Vuralkan E,2 olguda tonsiller lenfanjiomatöz (anjiolenfoid) polip: Olgu Sunumu 24. Ulusal Patoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Trabzon
22- Okatan BK, Livaoğlu A, İnfantil fibröz hamartom: Olgu Sunumu 24. Ulusal Patoloji Kongresi 19-23 Kasım 2014 Trabzon
23- Anaforoğlu İ, Pulak S, Livaoğlu A, Karagöl Ş, Aşık M, Ustaoğlu M, Algün E, Erişkin Tip 1 diyabetli hastalarda çölyak, otoimmün tiroid hastalığı, vitamin B12 eksikliği ve adrenal yetmezlik sıklığı 34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 11-15 Nisan 2012 Antalya
24- Livaoğlu M, Ersöz Ş, Livaoğlu A, Sözen E. Kara B, Agdoğan Ö, Karaçal N, Malign melanomun nadir bir varyantı: Balon hücreli melanom 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 17-21 Ekim 2009 Adana
25- Sakız D, Livaoğlu A, Taşkın T, Başak T, Rektal malign melanomlar (3 Olgu Sunumu) 16. Ulusal Patoloji Kongresi 29-31 Mayıs 2003 Konya
26-Sakız D. Öğüt HE. Livaoğlu A. Demirkesen C. Trikilemmal karsinom (İki Olgu Sunumu) 16. Ulusal Patoloji Kongresi 29-31 Mayıs 2003 Konya
27-Livaoğlu A, Yılmaz MB, Sungun A, Kabukçuoğlu F, Overde matür kistik teratom içinde gelişen primer insüler karsinoid tümör ve endometrial papiller seröz karsinom birlikteliği 16. Ulusal Patoloji Kongresi 29-31 Mayıs 2003 Konya