T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gökhan PEKER (Dr.Öğr.Üyesi)

Güncelleme Tarihi: 12/09/2021


 
Dr.Öğr.Üyesi Gökhan PEKER
 Branşı : Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : -
 Klinik : Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği
erkek-siluet.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Artroskopi 
 Travma Cerrahisi
 Omurga Cerrahisi
 
Eğitimi : 
 2012    Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Ortopedi ve Travmatoloji
 2006   İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2012 /  -----     SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2006 / 2012    Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Ortopedi ve Travmatoloji
 
Yayınlar : 
1-  Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında KalçaUltrasonografisi: BakırköyTecrübesi Altuğ  Duramaz, Gökhan  Peker, Levent  Arslan, Mustafa Gökhan Bilgili , Ersin Erçin, Cemal  Kural. MedBull Haseki 2014; 52: 262-26

2- Kompleks Omurga Cerrahisinde Hücre Koruyucu Sistemin Etkinlik ve Maaliyet Analizi. Evren Karaali, Altuğ Duramaz, Gökhan Peker, Kadir Gözügül, Mustafa Gökhan Bilgili, Mustafa Cevdet Avkan. Bakırköy Tıp Dergisi 2014;10:165-169 

3- Hafif ve Orta Derece Gonartrozlu  Hastalarda Yapılan Artroskopik Debritmanın Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi. Başaran SH, Öneş HN, Peker G, Avkan MC.  Bakırköy Tıp Dergisi. 2011;7:20-26

4- AÇIK KIRIKLARDA TESPİT YÖNTEMLERİ, TOTBİD Açık Kırıklara Yaklaşım Kitabı.

5- Treatment Of Phalanx Enchondroma By Autograft Harvested From The Bone With Osteopoikilosis: A Case Report. Gökhan Peker [1] , Sunkar Kaya Bayrak , Alkan Bayrak  , Dila Mete Peker . Alanya Tıp Dergisi. 2017;2: 38-41

6- Lindgren-Turan operasyonunda kullanılan internal vidaların değerlendirilmesi. PEKER G, KARAALİ E, BİLGİLİ MG, ERÇİN E, BAYRAK A, AVKAN MC Bakırköy Tıp Dergisi 2014;10:111-115

7- Halluks Valgus Tedavisinde Lindgren-Turan Operasyonu Etkili midir? PEKER G, KARAALİ E, BİLGİLİ MG, BAŞARAN SH, ÖNEŞ HN, AVKAN MC.  Türkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):81-6

8- Beş Yaş Altinda Yapilan Pedikül Vidasi Fiksasyonu Spinal Kanal Darliğina Neden Oluyor Mu? En Az 5 Yıltakipli Bt Çalışması Sinan Kahraman*1, Meriç Enercan1,Mutlu Çobanoğlu 2, Onur Levent Ulusoy 3, Ayhanmutlu 3, Tunay Şanlı1,Hüseyin Bahadır Gökçen 4, Gökhan Peker 5, Ramazan Erden Ertürer 1, Çağatay Öztürk 6, Ahmet Alanay7, Azmi Hamzaoğlu 1.  25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2015.

9- Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısında Kalça Ultrasonografisi: Bakırköy Tecrübesi. Altuğ Duramaz, Gökhan Peker, Levent Arslan, Mustafa Gökhan Bilgili, Ersin Erçin, Cemal Kural . Poster. 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi’nde Pediatrik Ortopedi Dalında Birincilik Ödülü Almıştır.

10- Artroplasti Ameliyatlarında Hücre Koruyucu Ototransfüzyonun Etkinliği Ve Maliyet Analizi Mustafa Bilgili, Gökhan Peker, Cemal Kural, Serdar Hakan Başaran, Hakan Şeşen, Cevdet Avkan. Sözlü Sunum. 22. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2011.

11- Elastik Titanyum Çivisiyle Tedavi Edilen Pediatrik Femur Kırıklarında Çivi Yöneliminin  Deformite  Oluşumu Üzerine Etkisi
Mustafa Bilgili, Erdoğan Merih, Gökhan Peker, Altuğ Duramaz, Cemal Kural, Cevdet Avkan. Sözlü Sunum. 22. Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2011.

12- Evaluation Of The Results Of Hip Fractures Treated By Hemiarthroplasty And İnternal Fixation Halil Nadir Öneş, Serdar Hakan Başaran, Gökhan Peker, Evren Karaali, Levent Arslan, Ahmet Aybar, Mustafa Cevdet Avkan. Poster. 10 Th. European Congress Of Trauma&Emergency Surgery (2009)

13- özel ramazan,altun ibrahim,ARDIÇ ŞENOL,gümrükçü ayşegül,köse bestami,PEKER GÖKHAN,TÜREDİ SÜLEYMAN (2016).  Diz çıkığı ve popliteal arter yaralanması olan bir olgu  popliteal arter trombozu.  5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3257482)

14- altun ibrahim,ARDIÇ ŞENOL,PEKER GÖKHAN,TÜREDİ SÜLEYMAN,sadoğlu davut (2016).  Su tendon keser mi  Bir oto yıkama kazası  ekstansör hallusis longus tendon kesisi.  5th Eurasian Congress on Emergency Medicine & 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3257713)

15- Efficiency and Cost Analysis of Cell Saver Auto Transfusion System in Total Knee Arthroplasty. BİLGİLİ MG, ERÇİN E,  PEKER G,  KURAL C, BAŞARAN SH, DURAMAZ A, AVKAN MC.  Balkan Med J 2014; 31: 149-15

16- Uzun Kemik Kaynama      Yokluğu veya Gecikmesi Olan Olgularda Aktif Platelet Konsantresi ile Birlikte Allogreft Uygulaması. Başaran SH, Öneş HN, BİLGİLİ MG,  Peker G, Avkan MC. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):621-8

17- BÜLENT,AYTEKİN KÜRŞAD,ALRASHDAN AMJAD,KURAN FEHMİ DORUK,ŞANLI TUNAY,UÇAR BEKİR YAVUZ,ENERCAN MERİÇ,HAMZAOĞLU AZMİ (2016).  Comparison of Bending vs Fulcrum vs Traction X ray Under General Anesthesia  TrUGA  for the Assessment of the Curve Flexibility and Prediction of Correction in AIS.  IMAST 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3269503)

18-  ULUSOY ONUR LEVENT,KARADERELER SELHAN,MUTLU AYHAN,KAHRAMAN SİNAN,ONAT LEVENT,ENERCAN MERİÇ,PEKER GÖKHAN,GÜNERİ BÜLENT,ŞİRVANCI MUSTAFA,HAMZAOĞLU AZMİ(2016).  Prevelance of high riding vertebral artery and narrow C2 pedicle in Turkish population.  CSRS EUROPE 32nd ANNUAL MEETING (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3270230)