T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Recep ERİN (Op.Dr.)

Güncelleme Tarihi: 27/09/2019


 
Dr.Öğr.Üyesi Recep ERİN
 Branşı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 Yabancı Diller : İngilizce
 İletişim Adresi : recep.erin@saglik.gov.tr
 Klinik : Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
dr-recep-erin.jpg
 
Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları : 
 Laparoskopi
 Histeroskopi 
 Vajinal Cerrahi
 İnfertilite

 
Eğitimi : 
 2012  K.T.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum BD
 2006 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Çalıştığı Kurumlar : 
 2013 /  ----      SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 2007 / 2012    KTÜ Tıp Fakültesi
 2007 / 2007    Aksaray Altınkaya Merkez Sağlık Ocağı 

 
Üyelikler :
 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 Jinekolojik Endoskopi Derneği

 
Yayınlar : 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1-Histerektominin Pelvik Taban Kasları Üzerinde Etkisi Var mıdır?. 6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ BAKİ ERİN KÜBRA, BAYOĞLU TEKİN YEŞİM, KULAKSIZ DENİZ, ERİNRECEP,AYNACI ÖZLEM (2018).

(ÖzetBildiri/SözlüSunum)(YayınNo:4386907)
2-Hormon Terapisi Alan İleri Evre Meme Karsinomlu Hastalarda Pelvik Tabanın Transperineal 3d
Ultrasonografik Değerlendirilmesi. 6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ ERİN RECEP,AYNACI ÖZLEM,KULAKSIZ DENİZ,BAKİ ERİN KÜBRA,BAYOĞLU TEKİN YEŞİM (2018). (ÖzetBildiri/SözlüSunum)(YayınNo:4386909)

3-Vajinal Doğum ve Sezaryen Doğum Yapan Hastalarda Postpartum Dönemde Pelvik Tabanın Transperineal 3d
Ultrasonografik Değerlendirilmesi. 6.uluslararası jinekoloji kongresi KULAKSIZ DENİZ, ERİN RECEP, BAKİ ERİN KÜBRA, BAYOĞLU TEKİN YEŞİM (2018).(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:4386906)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Maternal and Perinatal Outcomes In Cases of Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy. ARAN TURHAN, OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN, ERİN RECEP, bozkaya hasan (2012). Zeynep Kamil TıpBülteni,43(1),11-14.(KontrolNo4479919)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.OVERİN MATÜR KİSTİK TERATOMUNDA TİROİD PAPİLLER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU. Burkankulu Ağırbaş derya, TOKGÖZ VEHBİ YAVUZ, SİPAHİ MEHMET, ERİN RECEP, LİVAOĞLU AYTEN,KOZAN RAMAZAN (2015). 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi) (ÖzetBildiri/Poster)

2-Obstrüktik uyku apne sendromu ve preterm eylem arasında ilişki
var mıdır?. Palandöken Kadın Doğum Kongresi OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN, BÜLBÜL YILMAZ, ERİN RECEP, ARAN TURHAN GÜVEN SÜLEYMAN, bozkaya hasan (2014). (Özet Bildiri/Poster) (YayınNo:4480203)

3-Pelvik kitle nedeniyle opere edilen hastaların preoperatif intravenöz pyelografi ve baryumlu kolon grafilerinin karşılaştırılması. ARAN TURHAN, ERİN RECEP,KART CAVİT,OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN,bozkaya hasan (2011).

4-Ulusal TJOD kongresi(106) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4480239)KART CAVİT,GÜVEN SÜLEYMAN,DİNÇ HASAN,ERİN RECEP (2010). Angiografic selective uterine artery embolization for controlling heavy after transvaginal oocyte retrieval. 2010 ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi(77) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4480122)

5-HELLP sendromu: maternal perinatal sonuç. GÜVEN SÜLEYMAN,ERİN RECEP,ARAN TURHAN,ÜNSAL MESUT ABDULKERİM,bozkaya hasan (2008). 6. Ulusal TJOD kongresi(142), 76-77. (Özet Bildiri/Poster)(YayınNo:4480187)

6-Peripartumhisterektomi:10olgu analizi. GÜVEN SÜLEYMAN,ERİN RECEP,bozkaya hasan,ÖZEREN MEHMET (2008). 6. Ulusal TJOD kongresi(054) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4480252)

DiğerYayınlar

1-Postpartum Uterine Artery Embolization in a Patient with Uncontrolled Hemorrhage. OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN,CANSU AYŞEGÜL,DİNÇ HASAN,ARAN TURHAN,GÜVEN SÜLEYMAN,ERİN RECEP (2018). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1(17), 48-50. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4479898)

2-Retroperitoneal extragastrointestinal giant stromal tumour: A case report. ERİN RECEP, Şahinler Ayhan, BAKİ ERİN KÜBRA, GÜVEN SÜLEYMAN, ARAN TURHAN, Burkankulu Ağırbaş derya, Okatan Burcu Kemal, Öte Enver Okan (2017). Journal of Obstetrics and Gynaecology,37(7),955-957.,doi: 10.1080/01443615.2017.1312305(Uluslararası)(Hakemli)

3-Endometriosis of Rectus Muscle Excised During Cesarean Section: A Case Report and Literature Review. ERİN RECEP,BAKİ ERİN KÜBRA,Burkankulu Ağırbaş derya,Okatan Burcu Kemal (2016). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, Doi: 10.21613/GORM.2016.489 (Uluslararası)(Hakemli)

4-PROLONGED POSTPARTUM PERSISTENT URINARY RETENTION AFTER CESAREAN SECTION: A CASEREPORT AND LITERATURE REVIEW. . ERİN RECEP,Burkankulu Ağırbaş derya,BAKİ ERİN KÜBRA,KULAKSIZ DENİZ (2016). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1, Doi: 10.21613/GORM.2018.796(Uluslararası)(Hakemli)

5-Ruptured Tubal Triplet Heterotopic Pregnancy After in VitroFertilisation: A Case Report. OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN,AKSOY MURAT,ERİN RECEP,ilhan fatma ceylan (2011). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1(3), 168-169. (Uluslararası) (Hakemli)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1-Postpartum Uterine Artery Embolization in a Patient with Uncontrolled Hemorrhage. OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN, CANSU AYŞEGÜL, DİNÇ HASAN, ARAN TURHAN, GÜVEN  SÜLEYMAN, ERİN RECEP (2018). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine,1(17),48-50.

2-Retroperitoneal extragastrointestinal giant stromal tumour: A case report. ERİN RECEP, Şahinler Ayhan, BAKİ ERİN KÜBRA, GÜVEN SÜLEYMAN, ARAN TURHAN, Burkankulu Ağırbaş derya,Okatan Burcu Kemal,Öte Enver Okan (2017). Journal of Obstetrics and Gynaecology,37(7),955-957.,Doi:10.1080/01443615.2017.1312305(YayınNo:4480060)

3-Endometriosis of Rectus Muscle Excised During Cesarean Section: A Case Report and Literature Review. ERİN RECEP,BAKİ ERİN KÜBRA,Burkankulu Ağırbaş derya,Okatan Burcu Kemal (2016). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, Doi: 10.21613/GORM.2016.489 (YayınNo:4480002)

4-PROLONGED POSTPARTUM PERSISTENT URINARY RETENTION AFTER CESAREAN SECTION: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW. ERİN RECEP,Burkankulu Ağırbaş derya,BAKİ ERİN KÜBRA,KULAKSIZ DENİZ (2016).Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1, Doi: 10.21613/GORM.2018.796 (Yayın No: 4480038)

5-Ruptured Tubal Triplet Heterotopic Pregnancy After in VitroFertilisation: A Case Report. OSMANAĞAOĞLU MEHMET ARMAĞAN,AKSOY MURAT,ERİN RECEP,ilhan fatma ceylan (2011). Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, 1(3), 168-169. (Yayın No: 4480016)